Młotek sędziowski i figurka

Wracamy po dłuższej przerwie. W kwietniu uzyskaliśmy łącznie 29 wyroków, w tym 4 prawomocne (z czego 3 w Krakowie – prawomocnie padł Fortis, PKO BP, Santander Consumer Bank i mBank). W 3 sprawach Sądy oddaliły w całości roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Tytułem ciekawostki – w Sądzie Okręgowym w Krakowie pojawiła się kolejna sędzia, która prowadzi postępowanie tak sprawnie, że wyrok jest w stanie wydać po ok. 2 miesiącach od złożenia pozwu (SSO Magdalena Soboń).

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich wyroków uzyskanych w kwietniu.

1. Wyrokiem z dnia 04.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2025/19, SSO Waldemar Żurek) zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwoty ponad 19 tys. zł i ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 04.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 69/20, SSO Agnieszka Derejczyk) ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w 2008 r. z Kredyt Bank S.A., oddalając jednocześnie roszczenie o zapłatę (najpewniej z uwagi na podniesiony zarzut potrącenia). Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 05.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (II C 1225/21, SSO Adrianna Wziętal) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 217 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2004 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul waloryzacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 06.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 13304/22, SSO Bartłomiej Biegański) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 314 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 11.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 691/19, SSO Monika Dominiak) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 78 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 11.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1587/21, SSO Waldemar Żurek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 117 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawnym Polbankiem).
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 12.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1582/22, SSO Anna Chmielarz) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Bank został również obciążony w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 12.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 33/23, SSO Krzysztof Lisek) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwoty ponad 44 tys. zł i ponad 19 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Bank został również obciążony w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 14.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (I C 547/22, SSO Tatiana Kania) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 22 tys. zł i ponad 103 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 17.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3136/22, SSO Anna Chmielarz) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawnym Polbankiem) oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Bank został również obciążony w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 17.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 957/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 68 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty). Sąd obciążył przy tym bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa trwała niespełna 2 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 17.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 856/20, SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. oraz zasądził na rzecz naszej Klientki od Deutsche Bank Polska S.A. kwoty ponad 70 tys. zł i ponad 159 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) oraz kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 18.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2632/20, SSO Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 428 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) oraz kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ektralokum) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

14. Wyrokiem z dnia 19.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach (I C 236/22, SSO Katarzyna Sznajder) oddalił w całości powództwo PKO BP S.A. o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

15. Wyrokiem z dnia 21.04.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 1760/22, SSA Magdalena Cichocka) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.06.2022 r. (XII C 683/19) w ten sposób, że Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 136 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty) oraz kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

16. Wyrokiem z dnia 24.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1007/23, SSO Magdalena Soboń) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z PKO BP S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 229 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty) oraz kosztami postępowania.
Sprawa trwała 1,5 miesiąca. Wyrok jest nieprawomocny.

17. Wyrokiem z dnia 24.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 35/23, SSR del. Anna Baran) zasądził na rzecz mBank S.A. tytułem zwrotu części udostępnionego kapitału (w związku z nieważnością umowy kredytowej) kwotę ponad 62 tys. zł, oddalając powództwo banku w pozostałej części, tj. w zakresie kwoty rozliczonej z bankiem w drodze potrącenia oraz w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
Wyrok jest nieprawomocny.

18. Wyrokiem z dnia 24.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1993/18, SSO Mariusz Solka) zasądził na rzecz Banku BPH S.A. tytułem zwrotu udostępnionego kapitału (w związku z nieważnością umowy kredytowej) kwotę ponad 313 tys. zł i jednocześnie oddalił powództwo główne banku o zapłatę kwoty 145 tys. CHF oraz powództwo ewentualne o zapłatę kwoty ponad 596 tys. zł, jak i powództwo ewentualne w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

19. Wyrokiem z dnia 24.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1743/19, SSO Mariusz Solka) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawnym Polbankiem) oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 79 tys. zł i ponad 15 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

20. Wyrokiem z dnia 25.04.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 297/21, SSA Robert Jurga – spr., SSA Izabella Dyka, SSA Rafał Dzyr) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.12.2020 r. (I C 252/20) w ten sposób, że Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 76 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), jednocześnie uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wcześniej Sąd Okręgowy uznał przesłankowo umowę kredytową za nieważną, oddalając jednak roszczenie o zapłatę z uwagi na tzw. teorię salda.
Wyrok jest prawomocny.

21. Wyrokiem z dnia 26.04.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 1163/21, SSA Regina Kurek – spr., SSA Kamil Grzesik, SSA Józef Wąsik) uwzględnił jedynie w niewielkiej części apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.07.2021 r. (I C 2308/19) w ten sposób, że Sąd oddalił w całości zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2006 r. z PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny).
Wyrok jest prawomocny.

22. Wyrokiem z dnia 26.04.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 50/22, SSA Kamil Grzesik – spr., SSA Wojciech Żukowski, SSA Beata Kurdziel) uwzględnił jedynie w niewielkiej części apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2021 r. (I C 236/21) w ten sposób, że Sąd oddalił w całości zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A.
Wyrok jest prawomocny.

23. Wyrokiem z dnia 26.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1510/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 14 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2006 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul waloryzacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

24. Wyrokiem z dnia 27.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 1349/22, SSO Anna Sekuła) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 205 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty do dnia złożenia zarzutu zatrzymania), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

25. Wyrokiem z dnia 27.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1827/22, SSO Krzysztof Dyl) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 319 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

26. Wyrokiem z dnia 28.04.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (XVI C 3589/20, SSR Anna Rafalska) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 36 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

27. Wyrokiem z dnia 28.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2845/21, SSO Marta Woźniak) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 81 tys. zł oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

28. Wyrokiem z dnia 30.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 478/20, SSO Barbara Wypchło-Grymek) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Getin Noble Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 64 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) oraz kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

29. Wyrokiem z dnia 30.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2513/20, SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwoty ponad 21 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) oraz kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Uzyskaliśmy dla Was już ponad 400 korzystnych wyroków w sprawach przeciwko bankom!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer