W tym tygodniu zapadły w sprawach naszych Klientów aż 4 prawomocne wyroki. Łącznie dowiedzieliśmy się natomiast o 9 korzystnych rozstrzygnięciach! 1. Wyrokiem z dnia 27.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 2614/21, SSO Iwona Grzegorzewska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) w…

Za nami kolejny udany tydzień i kolejna, prawomocna nieważność umowy zawartej z GE Money Bank! 1. Wyrokiem z dnia 21.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 969/20, SSO Grzegorz Buła) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO „z żubrem”) – w związku z nieważnością umowy kredytu – kwotę ponad…

Za nami kolejny tydzień obecności na salach sądowych – wyjątkowo nieco spokojniejszy niż zazwyczaj. Poniżej prezentujemy zestawienie wyroków, które w ostatnim czasie zapadły w sprawach naszych Klientów. 1. Wyrokiem z dnia 14.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (III Ca 1148/22, SSO Joanna Wiecka-Jelińska) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku…

Wracamy po dłuższej przerwie. W trakcie ostatnich 3 tygodni uzyskaliśmy łącznie 21 wyroków, w tym 7 prawomocnych! Dodatkowo, postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. (I CSK 6032/22) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I…

Za nami kolejny pracowity tydzień. Aż 7 z 9 wyroków, o których piszemy poniżej, zapadło w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Warto zwrócić szczególną uwagę na kolejne 3 korzystne wyroki w sprawach dawnego GE Money Banku – w ciągu kilku ostatnich miesięcy uzyskaliśmy już kilkanaście korzystnych wyroków w sprawach tego wzorca umownego (w tym dwa prawomocne),…

Ostatnie dwa tygodnie były w naszej kancelarii bardzo intensywne – w sprawach naszych Klientów zapadło łącznie 15 wyroków, w tym 4 prawomocne! O jednym prawomocnym wyroku w sprawie przeciwko mBank mieliśmy okazję już pisać. Poniżej informujemy o pozostałych czternastu, a w zasadzie… szesnastu. Tym samym z dumą możemy pochwalić się przebiciem bariery 400 korzystnych wyroków,…

Poniżej przedstawiamy podsumowanie minionego tygodnia: 1. wyrokiem z dnia 09.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 37/21, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach…

Nowy rok zaczynamy od 4 korzystnych wyroków! Dowiedzieliśmy się także o dwóch kolejnych wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych, które zapadły jeszcze w minionym roku. 1. Wyrokiem z dnia 22.12.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (II C 137/21, asr. Patrycja Krężelewska-Kurtyka) zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad…

Dzisiaj, tj. 12.12.2022 r., Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Anna Baran, I C 2645/22) oddalił w przeważającej części wytoczone przeciwko naszym Klientom powództwo banku BPH S.A. o zwrot kapitału i tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, zasądzając jedynie nieznaczną część roszczenia o zwrot kapitału (z uwagi na zgłoszony zarzut potrącenia), a to w związku…

Coraz bliżej Święta, a Święta to czas cudów i prezentów – także i u nas! W tym roku zamierzamy świętować cały grudzień! Choć mamy dopiero środek tygodnia, to już dotarło do nas tak dużo dobrych nowin, że musimy podzielić się nimi od razu! Zaczynamy od „cudów”: 1. dzisiaj, tj. 7.12.2022 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie…

Strona 0 z 31 3

Bank BPH – kredyty frankowe - nasze wyroki

Zaciągnąłeś kredyt we frankach szwajcarskich w Banku BPH? W umowie znalazły się abuzywne zapisy, które postawiły Cię w bardzo trudnej sytuacji? Zastanawiasz się, czy wytoczenie sprawy Bankowi BPH może przynieść korzystne dla Ciebie rozwiązanie? Dotychczasowe wyroki sądów w sprawach naszych Klientów pokazują jasno, że konsumenci, którzy przez nieuczciwość Banku wpadli w finansowe tarapaty, mogą liczyć na sprawiedliwość. Poznaj wyroki sądów w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Kaczmarski-Żurowski przeciwko Bankowi BPH i przekonaj się, że warto walczyć o swoje prawa.


BPH kredyty frankowe – na co mogą liczyć frankowicze?

Kancelaria Kaczmarski-Żurowski nieustannie prowadzi sprawy frankowiczów. Uzyskaliśmy już ponad 200, z czego ponad 50 prawomocnych wyroków w sprawach kredytów CHF, które okazały się pomyślne dla naszych klientów ze względu na to, że umowy kredytowe zawierały zapisy niezgodne z prawem. Wśród nich są także klienci Banku BPH. Kredyty frankowe udzielane przez ten bank często są przez sądy uznawane za nieważne bądź odfrankowiane. Co to oznacza?

  • W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zawartej z Bankiem BPH, kredyty frankowe zostają uznane za nieważne, a bank jest zobowiązany do oddania kredytobiorcy całości środków wpłaconych na konto banku w ramach spłacania kredytu. Dotyczy to rat kapitału, odsetek, prowizji, dodatkowych opłat oraz niektórych składek ubezpieczeniowych.
  • Odfrankowienie kredytu oznacza, że zostaje on uznany za kredyt udzielony w polskiej walucie, przy czym oprocentowanie pozostaje na takich warunkach, jakie określają warunki umowy. W tej sytuacji bank musi zwrócić nadwyżki wpłat kredytobiorcy, które wynikały z rosnącego kursu franka szwajcarskiego.

BPH – ugody z frankowiczami

Kancelaria Kaczmarski-Żurowski może również prowadzić negocjacje w celu osiągnięcia ugody pomiędzy kredytobiorcą, a Bankiem BPH – ugody z frankowiczami muszą być oczywiście korzystne dla naszych Klientów, w przeciwnym razie zalecamy wejście na drogę sądową, oczywiście tylko w sytuacji, kiedy zachodzą realne przesłanki mówiące o tym, że sprawę można wygrać.


Bank BPH frankowicze – wyroki na korzyść kredytobiorców

W całej Polsce zapadło już mnóstwo wyroków sądów w sprawie kredytów frankowych w Banku BPH, które przyznawały rację Klientom Kancelarii Kaczmarski-Żurowski. Jeśli umowy kredytowe podpisywane z tym bankiem zawierały zapisy abuzywne, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że sprawę można wygrać. Na naszej stronie zamieszczamy wyroki sądów związanych z kredytami CHF w Banku BPH i dokładnie opisujemy argumentację sądów na podstawie wskazanych przez nie argumentów, przemawiających za unieważnieniem lub odfrankowieniem kredytów.

Możesz zapoznać się z dotychczasowymi wyrokami w sprawach naszych Klientów i porównać je ze swoją umową kredytową. Jeśli zawiera ona zapisy uznane przez sądy za niezgodne z prawem, oznacza to, że masz realne szanse w walce o sprawiedliwość.

BPH kredyty frankowe – jak zacząć proces?

Liczysz na to, że w sprawie przeciwko Bankowi BPH sąd wyda korzystny dla Ciebie wyrok? Prześlij swoją umowę kredytową do Kancelarii KHM i poczekaj na nieodpłatną analizę jej zapisów przez naszych specjalistów. Otrzymasz też weryfikację wysokości roszczeń oraz dwa warianty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy wraz z informacją o kosztach na wypadek ewentualnej przegranej.

Dopiero na tym etapie decydujesz, czy chcesz skorzystać z pomocy doświadczonych prawników i wytoczyć proces Bankowi BPH w sprawie kredytów frankowych. Wygranie procesu wymaga jednak rzetelnego zebrania materiału dowodowego i rzeczowej argumentacji przed sądem, dlatego pomoc prawnika okaże się nieodzowna.


KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer