W czwartek 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 25/22, podjął długo oczekiwaną uchwałę dotyczącą kilku podstawowych kwestii związanych z tzw. kredytami frankowymi. Zagadnienia te, mimo co do zasady jednolitego orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niekiedy wciąż potrafiły wzbudzać wątpliwości u kredytobiorców. Wiele osób zastanawia się, jaki…

Dzisiejszy wpis sponsoruje literka M, jak mBank. A dlaczego? Ano dlatego, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy to właśnie mBank przegrał z nami najwięcej postępowań sądowych – było ich aż 15, w tym 2 orzeczenia są prawomocne, a 2 zapadły w sprawach z powództwa banku. Ale literka M to nie tylko mBank – to również…

W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH. 1. Wyrokiem z dnia 29.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 63/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 515/19) ustalającego co prawda nieważność umowy zawartej z…

Prawomocna nieważność BPH w Gdańsku! W dniu 29 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (SSA Jakub Rusiński, I ACa 102/21) oddalił apelację banku od korzystnego dla naszej Klientki wyroku, w którym Sąd Okręgowy w Gdańsku (Michał Jank, I C 319/20) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając od Banku BPH kwotę bez mała 90 tys….

W dniu dzisiejszym, tj. 29.04.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (XV C 458/18). Wyrok był istotny przede wszystkim dla kredytobiorców dawnego GE Money Banku. TSUE miał bowiem udzielić odpowiedzi na pytanie, czy w umowach dawnego GE Money Banku Sąd może usunąć jedynie część…

Nie zwalniamy tempa. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się o kolejnym korzystnym wyroku, który zapadł w sprawie naszych Klientów na posiedzeniu niejawnym. W dniu 11 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 364/17, s. Beata Grygiel-Stelina) zasądził od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł i niespełna 36 tys. CHF wraz z odsetkami…

W dniu dzisiejszym, tj. 05.03.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 793/19) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszego klienta od Banku BPH S.A. kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając w całości bank kosztami procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, powołując…


Spory dotyczące banku BPH można co do zasady podzielić na 2 grupy:

1. Umowy dawnego GE Money Banku (w tym umowy GE Banku Mieszkaniowego), które zostały przejęte przez Bank BPH S.A., w tym również umowy banku BPH z 2011 r. (oparte na wzorcu umowny GE Money Banku),

2. Umowy Banku BPH, w tym umowy przejęte przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank PEKAO).

Umowy BPH (w tym umowy przejęte przez Bank PEKAO S.A.)

Bank BPH był jednym z pierwszych banków (jeżeli nie pierwszym), który zaczął oferować tzw. kredyty frankowe. Pierwsze umowy były zawierane już w 2002 r. (a być może i wcześniej). Zdecydowana większość umów (oprócz tych najwcześniejszych) oparta jest na wzorcu umownym, w którym w samej treści umowy nie ma żadnych zapisów dotyczących przeliczenia kwoty kredytu przy jego uruchomieniu, czy też spłacie rat kredytowych. Postanowienia te znajdują się w pkt 2.2 załącznika nr 7 do Umowy (czasami załącznika nr 6). We wzorcu tym można wyróżnić co do zasady dwa warianty. W części umów wspomniany załącznik zawiera bowiem krótką symulację obrazującą hipotetyczną, modelową symulację wzrostu rat kredytowych i salda zadłużenia. Co istotne, symulacja ta w żaden sposób nie wyklucza możliwości kwestionowania ważności tych umów.

Umowy kredytowe banku BPH to klasyczny przykład umowy kredytu denominowanego (z wyłączeniem umów kredytowych zawieranych znacznie później, głównie w 2011 r., o czym będzie mowa poniżej). Z perspektywy szans na wygraną bez znaczenia jest to, czy aktualnie kredyt jest obsługiwany przez Bank BPH S.A. czy też przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.). Zaczynając jednak spór przeciwko Bankowi BPH S.A. należy mieć na uwadze, że jest to bank realnie zagrożony upadłością (co może skutkować finalnie nie odzyskaniem nadwyżki ponad kwotę kapitału). Dlatego też w przypadku postępowań sądowych przeciwko bankowi BPH S.A. tak istotne jest uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytowych na czas trwania postępowania.

Umowy GE Money Banku

Umowy dawnego GE Money Banku S.A. (w tym umowy dawnego GE Banku Mieszkaniowego oraz umowy Banku BPH S.A. z 2011 r.) stanowią umowy kredytu indeksowanego. Kluczowe postanowienie znajduje się w par. 17 Umowy, który zmieniał się w czasie w zależności od banku. We wszystkich wzorcach umowa odwołuje się do kursu średniego NBP oraz marży banku. Różnica polega na tym, że w przypadku umów GE Banku Mieszkaniowego zostały częściowo opisane zasady ustalania marży banku, natomiast w umowach banku BPH z 2011 r. postanowienia zakładają, że w przypadku gdyby kurs NBP był mniej korzystny dla kredytobiorcy niż kurs z tabeli bankowej, to zastosowanie znajdzie kurs NBP. We wszystkich przypadku od dłuższego czasu sądy już masowo potwierdzają nieważności umów kredytowych (choć warto wspomnieć, że jeszcze na początku 2022 r. umowy kredytowe oparte na tym wzorcu były jednymi z trudniejszych umów do podważenia na tle kredytów frankowych.

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Bank BPH S.A.

W sprawach dotyczących umów BPH (w tym przejętych przez Bank PEKAO S.A.) uzyskaliśmy już ponad 20 korzystnych wyroków. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnego niekorzystnego wyroku.

W sprawach dotyczących umów dawnego GE Money Banku uzyskaliśmy już ponad 50 korzystnych wyroków. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy 1 niekorzystny wyrok.

W sprawach dotyczących umów BPH z 2011 r. (które należą do rzadkości) uzyskaliśmy jeden prawomocny korzystny wyrok.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer