Bank przegrywa sprawę frankową

Po korzystnych dla frankowiczów orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego tysiące osób, które zaciągnęły kredyty powiązane z kursem CHF, zdecydowały się na walkę o sprawiedliwość w sądzie. Jakie wyroki sądu zapadają w procesach frankowych? Statystyki, nie tylko dotyczące spraw prowadzonych przez naszą kancelarię, jasno wskazują, że stroną przegrywającą w zdecydowanej większości są banki.

Kto najczęściej przegrywa sprawy frankowe?

Stronami, które najczęściej przegrywają procesy frankowe, są banki. Potwierdzają to choćby statystyki naszej kancelarii. Obecnie mamy na swoim koncie ponad 800 wyroków korzystnych dla naszych klientów, z czego ponad 200 to wyroki prawomocne.

Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się orzecznictwa Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskie oraz Sądu Najwyższego, które stwierdziły, że abuzywność zapisów w umowach kredytów frankowych jest podstawą do unieważnienia umowy. Na orzecznictwo, dzięki któremu frankowicze uwierzyli, że wygrana w procesach frankowych przeciwko bankom jest możliwa, składają się m.in:

  • Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 roku o sygn. akt C-260/18 (tzw. wyrok ws. państwa Dziubak), w którym orzeczono, że sądy krajowe nie mają prawa uzupełniać treści umów kredytów powiązanych z kursem CHF w przypadku stwierdzenia abuzywności zapisów;
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku o sygn. akt V CSK 382/18, w którym SN orzekł o tym, że umowy kredytów powiązanych z kursem CHF, które zawierały zapisy abuzywne, powinny być uznane za nieważne.
  • Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku o sygn. akt C-19/20, w którym orzeczono, że nie jest możliwe częściowe utrzymanie w mocy nieuczciwego warunku umownego jeżeli usunięcie części klauzuli wpłynie na zmianę treści kwestionowanego zapisu dotyczącą jego istoty.

Kiedy banki przegrywają procesy frankowe?

Warunkiem wygrania procesu frankowego przeciwko bankowi jest zawarcie abuzywnych, tj. niezgodnych z przepisami prawa, zapisów w umowie kredytu powiązanego z kursem CHF.

Które banki przegrywają najwięcej spraw frankowych?

Statystyki spraw frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię wskazują na to, że najwięcej spraw frankowych przegrywają mBank, Bank Millennium, PKO BP i Raiffeisen Bank Polska. W każdy z tych przypadków uzyskaliśmy ponad 100 wyroków korzystnych dla naszych klientów.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że umowy kredytów frankowych podpisywane z tymi bankami zawierały zapisy stosunkowo łatwe do podważenia.

W przypadku pozostałych banków również zdecydowana większość procesów kończyła się pozytywnie dla frankowiczów reprezentowanych przez naszą kancelarię.

Przegrane sprawy frankowe – najczęstsze przyczyny

Najczęstszą przyczyną wydawania przez sądy wyroków niekorzystnych dla frankowiczów jest wylosowanie do sprawy sędziego, który świadomie nie uwzględnia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W większości przypadków tego typu orzeczenia są zmieniane przez sądy II instancji, co również potwierdzają statystyki spraw prowadzonych przez naszą kancelarię.

Inną przyczyną przegrania procesu może być brak odpowiednio skutecznej argumentacji ze strony poszkodowanych frankowiczów. Należy zauważyć fakt, że niektóre abuzywne zapisy w umowach kredytów frankowych są łatwe do podważenia, podczas gdy inne wymagają dużej wiedzy, doświadczenia oraz znajomości dotychczasowego orzecznictwa sądów w podobnych sprawach. Dlatego wygranie procesu przeciwko bankowi może być trudne bez specjalistycznej pomocy prawnej.

Oczywiście musimy wziąć pod uwagę również to, że w umowie kredytu powiązanego z kursem CHF mogą nie występować żadne zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wówczas prawo stoi po stronie banku.

Z powyższego wynika, że przed podjęciem decyzji o wejściu na drogę sądową należy skonsultować się kancelarią, która dokona dokładnej analizy zapisów umowy i oceni szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu. W przypadku niepomyślnych wyników analizy można rozważyć próbę zawarcia ugody z bankiem.

Przegrana sprawa frankowa – co dalej zrobić?

W przypadku przegranej w I instancji nie należy się poddawać. Wyżej wspominaliśmy już, że w większości przypadków, szczególnie tych, kiedy sędziowie świadomie nie stosowali się do orzecznictwa TSUE, szanse na zmianę wyroku przez sąd II instancji są duże. Należy pamiętać, że na złożenie apelacji strona ma jedynie 14 dni (w niektórych przypadkach – 21) od otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

W przypadku utrzymania wyroku przez sąd II instancji frankowicz niestety nie ucieknie od spłaty kredytu zgodnie z zapisami w umowie. Ponadto strona przegrana zostanie najpewniej obciążona kosztami sądowymi.

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer