Dzisiejszy wpis sponsoruje literka M, jak mBank. A dlaczego? Ano dlatego, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy to właśnie mBank przegrał z nami najwięcej postępowań sądowych – było ich aż 15, w tym 2 orzeczenia są prawomocne, a 2 zapadły w sprawach z powództwa banku. Ale literka M to nie tylko mBank – to również…

Po krótkiej przerwie przedstawiamy podsumowanie ostatnich dwóch tygodni! 1. Wyrokiem z dnia 30.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (I C 1503/21, SSO Tomasz Cegłowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył…

Ten tydzień zaczynamy od 3 wyroków, wśród których znajduje się jeden prawomocny dotyczący nieważności umowy tzw. starego portfela mBanku. 1. Wyrokiem z dnia 21.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 875/21, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszej Klientki od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 105…

Kolejny prawomocny wyrok potwierdzający bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału! Dzisiaj w sprawach naszych Klientów zapadły kolejne dwa korzystne wyroki, które dotyczą trzech umów kredytowych. Prawomocnie poległ Santander Bank Polska, a nieprawomocnie – mBank. 1. W dniu 23.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 700/21, SSA Ewa Kaniok) oddalił…

Z przyjemnością informujemy o dwóch kolejnych wyrokach, które – w sprawach naszych Klientów – potwierdzają nieważność umów kredytowych powiązanych z kursem CHF. Prawomocnie poległ Bank Millennium, a nieprawomocnie – Santander Bank Polska. W tym roku uzyskaliśmy już zatem 31 korzystnych wyroków i każdy z nich potwierdza nieważność kwestionowanej umowy! 1. Wyrokiem z dnia 15.02.2022 r….

31.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2210/20, SSR del. Anna Baran) postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prawnym:   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!   „Czy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych…

W dniu dzisiejszym dotarła do nas jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość. Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną (I CSK 65/22), którą składaliśmy w sprawie kredytu denominowanego (nazwanego dewizowym), zawartego w dawnym Banku Zachodnim WBK.   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!   Skargę kasacyjną składaliśmy w związku z niekorzystnym wyrokiem, który zapadł w…

Na osłodę poniedziałku – kolejne 4 nieważności! Prawomocnie padł Raiffeisen, a nieprawomocnie w Krakowie – Getin, Santander i PKO! 1. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 27/21, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) w ten sposób, że…

Na dobry początek tygodnia dwie kolejne nieważności – padła umowa dawnej Nordei i dawnego Kredyt Banku. 1. Wyrokiem z dnia 20.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (I C 409/21, SSR del. Bartłomiej Biegański) uwzględnił niemal w całości nasze żądanie (oprócz odsetek za 5 dni), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank…

15.12 Kolejna nieważność umowy kredytu powiązanego z walutą obcą (CHF) – tym razem umowa Ekstralokum dawnego Kredyt Banku została uznana przez Sad Okręgowy w Krakowie za nieważną już po 9. miesiącach od wniesienia pozwu. Co nie mniej istotne – wydając orzeczenie Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania z uwagi na brak wymagalności roszczenia…

Strona 0 z 21 2

Postępowania sądowe przeciwko Santander Bank Polska S.A., można co do zasady podzielić na 2 grupy:

1. Umowy zawarte z Kredyt Bank S.A. (kredyty indeksowane),

2. Umowy zawarte z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (kredyty denominowane).

Umowy Kredyt Bank (tzw. Ekstralokum)

Umowy zawierane z Kredyt Bank S.A. to klasyczny przykład umowy kredytu indeksowanego (pomimo, że w samej treści umowy bank posługuje się określeniem kredytu denominowanego). W banku tym funkcjonował w zasadzie tylko jeden wzorzec umowny, a kluczowe postanowienie z punktu widzenia podnoszonej argumentacji to par. 2 ust. 2 umowy. Umowy zawarte z Kredyt Bankiem (tzw. umowa Ekstralokum) należą do zdecydowanie najprostszych umów z punktu widzenia szans na wygranie walki z bankiem.

Umowy BZ WBK

Postępowania sądowe dotyczące umów zawieranych z Bankiem Zachodnim WBK, należą do tych trudniejszych. Umowy te należy zaliczyć do kredytów denominowanych, choć sam bank twierdzi, że mamy tutaj do czynienia z kredytem czysto walutowym. W tym banku funkcjonował w zasadzie jeden wzorzec umowny, choć postanowienia umowne zmieniały swoje jednostki redakcyjne (kluczowe postanowienia znajdują się zazwyczaj w art. 3.07 ust. 3.1 lub ust. 6.1 umowy). Z perspektywy podnoszonej argumentacji kluczowe jest, aby wskazane w umowie rachunki bankowe (do wypłaty kredytu) były prowadzone w walucie PLN. Wówczas bank nie jest w stanie wykazać, że wypłata kredytu mogła nastąpić w walucie CHF.

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A.

W sprawach dotyczących umów dawnego Kredyt Banku uzyskaliśmy już ponad 70 korzystnych wyroków. Niekorzystne wyroki należą do rzadkości i zdarzają się praktycznie wyłącznie na etapie I instancji (przede wszystkim w przypadku wylosowania sędziego, który umyślnie nie stosuje się to orzecznictwa TSUE). Wyroki te są praktycznie bez wyjątku zmieniane na korzyść kredytobiorców w II instancji.

W sprawach dotyczących dawnego BZ WBK (które należą do rzadkości) uzyskaliśmy jeden prawomocny niekorzystny wyrok (w tej sprawie Sąd Najwyższy przyjął naszą skargę kasacyjną do rozpoznania).

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer