Pracujący prawnik
Kolejny wyrok potwierdzający bezzasadność roszczeń banków w zakresie żądania tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

5 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Sylwia Urbańska, sygn. akt II C 836/20) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 11 tys. zł i ponad 52 tys. CHF wraz z odsetkami. Jednocześnie bank został obciążony w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego (Ekstralokum) zawarta z dawnym Kredyt Bankiem jest nieważna przede wszystkim z uwagi na naruszenie istoty stosunku prawnego i sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Sąd podkreślił, że nieważność wynika również z abuzywności klauzul indeksacyjnych.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W ramach przedmiotowego postępowania Sąd rozpoznawał również zarzut potrącenia i zarzut zatrzymania, które zostały zgłoszone zarówno w odniesieniu do kwoty udostępnionego kapitału, jak i wyliczonego przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Sąd zaznaczył, że nie powinno budzić żadnych wątpliwości, iż roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest oczywiście bezzasadne. W motywach wyroku podkreślono, że uznanie tego typu roszczenia za uzasadnione niweczyłoby prewencyjny skutek Dyrektywy 93/13.
W zakresie zarzutu zatrzymania Sąd wskazał, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a jedynie umową dwustronnie zobowiązującą, w związku z czym zgłoszony zarzut nie mógł okazać się skuteczny.

Wyrok jest nieprawomocny.

Z treścią orzeczenia można zapoznać się w zakładce KREDYTY CHF >> NASZE WYROKI

Zobacz także:

Bilans maja – 19 korzystnych wyroków w sprawach kredytów w CHF!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer