Od 2018 roku świadczymy pomoc obligatariuszom poszkodowanym na skutek zakupu obligacji korporacyjnych, w tym przede wszystkim obligacji GetBack S.A. W procesach cywilnych dochodzimy odszkodowań w wysokości odpowiadającej wartości nabytych obligacji, które nie zostaną w przyszłości wykupione przez spółkę GetBack S.A. Roszczenia Klientów kierujemy do podmiotów faktycznie oferujących obligacje, a więc głównie do banków (np. Idea Bank S.A., Lion’s Bank, Getin Bank), z pominięciem podmiotów, których rola w procederze była czysto formalna (np. Polski Dom Maklerski PDM).

Obecnie w procesach sądowych reprezentujemy kilkudziesięciu obligatariuszy obligacji GetBack S.A. o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł.

Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku finansowym, nasza kancelaria adwokacka dokładnie analizuje aktualną sytuację spółki Capitea S.A. (dawniej: GetBack S.A.) Wprowadzamy specjalne strategie prawne, aby skutecznie reprezentować obligatariuszy związanych z tą spółką. Stale monitorujemy postępy w sprawie GetBack S.A. i dostosowujemy nasze podejście do najnowszych wydarzeń, aby jak najlepiej chronić interesy naszych klientów.

W trosce o transparentność informacji, regularnie dostarczamy naszym klientom najnowszych aktualizacji dotyczących GetBack S.A. Informujemy o postępach w sprawie oraz wszelkich istotnych wydarzeniach mających wpływ na sytuację spółki. Naszym celem jest utrzymanie otwartej i uczciwej komunikacji z naszymi klientami.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Getback – usługi prawne kancelarii Kaczmarski-Żurowski dla obligatariuszy

Zdajemy sobie sprawę, jak duże straty mogli ponieść obligatariusze, którzy zainwestowali w obligacje Getback – kancelaria Kaczmarski-Żurowski przygotowała dla nich szeroki zakresu pomocy prawnej, dzięki której mogą walczyć o odzyskanie swoich środków pieniężnych. Co obejmuje pomoc?
  • Udzielenie porad prawnych, mających na celu ochronę prawną interesów obligatariuszy akcji Getback.

Nasza kancelaria specjalizuje się w udzielaniu porad prawnych, które mają na celu skuteczną ochronę prawną interesów obligatariuszy Getback S.A. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest zabezpieczenie praw naszych klientów w dynamicznym środowisku finansowym.

  • Analiza prawna sytuacji obligatariusza, której celem jest podjęcie decyzji skierowaniu do sądu sprawy przeciwko Getback S.A.

Szczegółowa analiza warunków umowy, zobowiązań stron oraz ewentualnych klauzul dotyczących sporów i postępowań sądowych stanowi kluczowy element w procesie podejmowania decyzji prawnych.

  • Reprezentowanie obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  • Reprezentowanie obligatariuszy w toku postępowań sądowych przed instytucjami, które dystrybuują obligacje, po stwierdzenie, że istnieją fakty do wytoczenia powództwa.

Nasza firma prawnicza aktywnie reprezentuje obligatariuszy GetBack S.A. w trakcie postępowań sądowych. Głównym celem tych działań jest dochodzenie roszczeń odinstytucji, które odpowiadały za dystrybucję obligacji GetBack S.A lub też odpowiadały za nadzór nad instytucjami oferującymi przedmiotowe obligacje.

Podczas starannej oceny sprawy, nasz zespół prawników identyfikuje konkretne podstawy prawne, które umożliwiają obligatariuszom GetBack S.A. wszczęcie procesu sądowego. Analiza ta obejmuje dogłębne zbadanie dokumentów i umów związanych z emisją obligacji GetBack S.A., co pozwala precyzyjnie określić naruszenia prawa i skalę szkód.

Zapewniamy naszym klientom pełną transparentność i aktywny udział w procesie prawnym. Regularnie informujemy ich o postępach sprawy, konsultujemy decyzje strategiczne i dostosowujemy nasze działania do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Afera Getback – kancelaria Kaczmarski-Żurowski

W każdej sprawie związanej z zakupem obligacji Getback S.A. ustalamy wszelkie informacje na temat banków, które zawarły z Getback S.A. umowy o sprzedaży portfeli wierzytelności. Naszym zadaniem jest także ustalenie, jakie umowy zawarte przez Getback z poszczególnymi podmiotami zostały zawyżone – dzięki temu działaniu możliwe będzie pokrycie roszczeń obligatariuszy.

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy argumenty prawne, które pozwolą dochodzić roszczeń obejmujących nadwyżki cen pakietów wierzytelności od Getback oraz banków, które sprzedawały pakiety do Getback.

Ponadto pomagamy znaleźć abuzywne zapisy w umowach o zakupie obligacji. Mogą one skutkować sądowym nakazem zwrotu całości kwoty środków wpłaconych na obligacje.

Abuzywne zapisy w umowach o zakup obligacji to klauzule lub warunki umowne, które są niesprawiedliwe, nieuczciwe i rażąco niekorzystne dla jednej ze stron umowy. Takie zapisy naruszają prawa konsumentów, mogą też być sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji

OFERTA

KONTAKT