Od 2018 roku świadczymy pomoc obligatariuszom poszkodowanym na skutek zakupu obligacji korporacyjnych, w tym przede wszystkim obligacji GetBack S.A. W procesach cywilnych dochodzimy odszkodowań w wysokości odpowiadającej wartości nabytych obligacji, które nie zostaną w przyszłości wykupione przez spółkę GetBack S.A. Roszczenia Klientów kierujemy do podmiotów faktycznie oferujących obligacje, a więc głównie do banków (np. Idea Bank S.A., Lion’s Bank, Getin Bank), z pominięciem podmiotów, których rola w procederze była czysto formalna (np. Polski Dom Maklerski PDM).

Obecnie w procesach sądowych reprezentujemy kilkudziesięciu obligatariuszy obligacji GetBack S.A. o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 

Getback – usługi prawne kancelarii Kaczmarski-Żurowski dla obligatariuszy

Zdajemy sobie sprawę, jak duże straty mogli ponieść obligatariusze, którzy zainwestowali w obligacje Getback – kancelaria Kaczmarski-Żurowski przygotowała dla nich szeroki zakresu pomocy prawnej, dzięki której mogą walczyć o odzyskanie swoich środków pieniężnych. Co obejmuje pomoc?
  • Udzielenie porad prawnych, mających na celu ochronę prawną interesów obligatariuszy akcji Getback.
  • Analiza prawna sytuacji obligatariusza, której celem jest podjęcie decyzji skierowaniu do sądu sprawy przeciwko Getback S.A.
  • Reprezentowanie obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  • Reprezentowanie obligatariuszy w toku postępowań sądowych przed instytucjami, które dystrybuują obligacje, po stwierdzenie, że istnieją fakty do wytoczenia powództwa.

 

Afera Getback – kancelaria Kaczmarski-Żurowski

W każdej sprawie związanej z zakupem obligacji Getback S.A. ustalamy wszelkie informacje na temat banków, które zawarły z Getback S.A. umowy o sprzedaży portfeli wierzytelności. Naszym zadaniem jest także ustalenie, jakie umowy zawarte przez Getback z poszczególnymi podmiotami zostały zawyżone – dzięki temu działaniu możliwe będzie pokrycie roszczeń obligatariuszy.

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy argumenty prawne, które pozwolą dochodzić roszczeń obejmujących nadwyżki cen pakietów wierzytelności od Getback oraz banków, które sprzedawały pakiety do Getback.

Ponadto pomagamy znaleźć abuzywne zapisy w umowach o zakupie obligacji. Mogą one skutkować sądowym nakazem zwrotu całości kwoty środków wpłaconych na obligacje.

OFERTA

KONTAKT