Od 2018 roku świadczymy pomoc obligatariuszom poszkodowanym na skutek zakupu obligacji korporacyjnych, w tym przede wszystkim obligacji GetBack S.A. W procesach cywilnych dochodzimy odszkodowań w wysokości odpowiadającej wartości nabytych obligacji, które nie zostaną w przyszłości wykupione przez spółkę GetBack S.A. Roszczenia Klientów kierujemy do podmiotów faktycznie oferujących obligacje, a więc głównie do banków (np. Idea Bank S.A., Lion’s Bank, Getin Bank), z pominięciem podmiotów, których rola w procederze była czysto formalna (np. Polski Dom Maklerski PDM).

Obecnie w procesach sądowych reprezentujemy kilkudziesięciu obligatariuszy obligacji GetBack S.A. o łącznej wartości przekraczającej 8 mln zł.

OFERTA

KONTAKT