Głównym przedmiotem działalności kancelarii są obecnie postepowania przeciwko instytucjom rynku finansowego, w tym w szczególności sprawy kredytów we frankach szwajcarskich, obligacji korporacyjnych (m.in. GetBack S.A.) oraz ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli tzw. polisolokat. Wychodzimy jednak naprzeciw potrzebom naszych Klientów dlatego codziennie podejmujemy nowe wyzwania, nieustannie powiększając zakres oferowanych przez nas usług.

KONTAKT