Od 2015 roku prowadzimy obsługę Klientów poszkodowanych na skutek zakupu tzw. polisolokat – czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W zależności od stanu faktycznego sprawy, w toku postępowań sądowych dochodzimy zwrotu całości wpłaconych składek ubezpieczeniowych lub też zwrotu opłat likwidacyjnych nienależnie pobranych w związku z wypłatą świadczenia wykupu. Stoimy na stanowisku, że w przypadku wielu umów o polisolokaty możliwe jest podjęcie walki nie tylko o stwierdzenie nieważności niektórych klauzul umownych, ale przede wszystkim o uznanie całej umowy za nieważną. Koncepcja ta umożliwia odzyskanie również tych funduszy, które utracone zostały na skutek samego spadku wartości polisolokaty w czasie.

Z sukcesami zakończyliśmy postępowania przeciwko Vienna Life TU na Życie S.A. (dawniej: Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), które dotyczyły umów opartych na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nr OW-R-ZWK-091215, („Multiportfel Złoty Wiek”), OW-R-PSPK-070810 („Multiportfel Spektrum Plus”). W toku pozostaje szereg spraw opartych m. in. na OWU nr OW-R-ZWK-110401, OW-R-SPKM-051031 („Multiportfel Spektrum”), OW-R-MISK-051031 („Multiportfel Misiek”).

OFERTA

KONTAKT