Czym jest polisolokata?

Polisolokaty miały być prostym rozwiązaniem dla klientów, które łączyło w sobie cechy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Umowy o polisolokaty łączą w sobie cechy standardowej polisy na życie z cechami umowy o lokatę oszczędnościowo-inwestycyjną. Korzyścią dla klientów miało być to, że był ubezpieczony, a w razie wypadku lub śmierci jego rodzina otrzymywała odszkodowanie. Miało być ono o tyle większe, że środki wpłacane na polisolokatę były inwestowane przez ubezpieczyciela. Gwarancja zysku jest niestety niska z powodu kosztów zarządzania polisolokatą, sięgających niekiedy nawet kilkudziesięciu procent.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Jak w teorii działają polisolokaty?

  • Klient wpłaca kapitał, który automatycznie zostaje przekształcony przez towarzystwo ubezpieczeniowe na pierwszą składkę.
  • Rozpoczyna się proces inwestowania środków.
  • Konsumenci wpłacają regularne składki (miesięczne, kwartalne lub co pół roku).

Likwidacja polisolokaty – problemy konsumentów

Klienci, którzy z różnych względów zrezygnowali z polisolokaty, byli zobowiązani do wniesienie tzw. opłaty likwidacyjnej, która mogła wynosić nawet 100% wielkości wniesionego kapitału. Konsumenci nie byli informowani o możliwości takich konsekwencji zakończenia umowy, co stanowi podstawę do roszczeń.

Polisolokaty – kancelaria Kaczmarski-Żurowski pomoże odzyskać stracone pieniądze

Od 2015 roku prowadzimy obsługę Klientów poszkodowanych na skutek zakupu tzw. polisolokat – czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W zależności od stanu faktycznego sprawy, w toku postępowań sądowych dochodzimy zwrotu całości wpłaconych składek ubezpieczeniowych lub też zwrotu opłat likwidacyjnych nienależnie pobranych w związku z wypłatą świadczenia wykupu. Stoimy na stanowisku, że w przypadku wielu umów o polisolokaty możliwe jest podjęcie walki nie tylko o stwierdzenie nieważności niektórych klauzul umownych, ale przede wszystkim o uznanie całej umowy za nieważną. Koncepcja ta umożliwia odzyskanie również tych funduszy, które utracone zostały na skutek samego spadku wartości polisolokaty w czasie.

Z sukcesami zakończyliśmy postępowania przeciwko Vienna Life TU na Życie S.A. (dawniej: Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), które dotyczyły umów opartych na Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nr OW-R-ZWK-091215, („Multiportfel Złoty Wiek”), OW-R-PSPK-070810 („Multiportfel Spektrum Plus”). W toku pozostaje szereg spraw opartych m. in. na OWU nr OW-R-ZWK-110401, OW-R-SPKM-051031 („Multiportfel Spektrum”), OW-R-MISK-051031 („Multiportfel Misiek”).

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zakres usług, jakie świadczymy w ramach odzyskania pieniędzy z polisolokat

W pierwszej kolejności dokonujemy analizy umowy polisolokaty, w czasie której weryfikujemy jej opłacalność i oceniamy ryzyko poniesienia strat. Na tym etapie szukamy możliwych sposobów na likwidację polisolokaty z korzyścią dla naszych Klientów.

Następnie prowadzone są negocjacje z bankiem, które dotyczą między innymi wynegocjowania niskiej opłaty likwidacyjnej.

Unieważnienie polisolokaty – orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie o sygn. akt V ACa 451/18 mówi o tym, że zapis zakładający, że około 1% kwoty stanowi ochronę ubezpieczeniową, a pozostałe 99% ubezpieczyciel inwestuje, jest zwodniczy i nie może stanowić realnej ochrony ubezpieczeniowej.

Następnie może zostać wniesiony pozew o zapłatę za polisolokatę, który bardzo często kończy się nakazem zwrotu całości wpłaconej przez konsumenta kwoty.

OFERTA

KONTAKT