Nieważność umowy z Millennium Bank o kredyt hipoteczny indeksowany CHF z 2008 roku! 9 września…

Od wielu miesięcy zarówno kredytobiorcy, ich pełnomocnicy jak i sami sędziowie oczekiwali na uchwałę składu…

Getin Noble Bank przegrywa proces o zapłatę przeciwko naszym Klientom! 25 sierpnia 2021 roku Sąd…

Vienna przegrywa z nami po raz kolejny! Kolejna sprawa dotycząca jednej z najpopularniejszych polisolokat na…

Umowa o kredyt indeksowany Multiplan zawarta z BRE Bank S.A. odfrankowiona! 23 lipca 2021 r….

Jakiś czas temu informowaliśmy o prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Getin Noble…

22 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie SSO Barbara Wypchło-Grymek, w sprawie…

W dniu 19 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal), w sprawie…

Nieważność umowy z Millennium Bank o kredyt hipoteczny indeksowany CHF z 2008 roku! 9 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (I C 2705/19/P, SSR Roman Wilk) uwzględnił niemalże w całości nasze powództwo zasądzając przeciwko Bankowi Millennium kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. W ustnych…

Od wielu miesięcy zarówno kredytobiorcy, ich pełnomocnicy jak i sami sędziowie oczekiwali na uchwałę składu całej Izby Cywilnej SN w sprawie III CZP 11/21, które wyjaśnić miało istotne kwestie dotyczące postępowań w tzw. sprawach frankowych. Niestety, 2 września 2021 roku Sąd Najwyższy po raz kolejny nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie pytań skierowanych przez Pierwszą Prezes…

Getin Noble Bank przegrywa proces o zapłatę przeciwko naszym Klientom! 25 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie (I C 561/19, SSR del. Dariusz Podyma) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 10 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Nie…

Vienna przegrywa z nami po raz kolejny! Kolejna sprawa dotycząca jednej z najpopularniejszych polisolokat na rynku – produktu Skandii (obecnie Vienna) Multiportfel Złoty Wiek (OWU OW-R-ZWK-110401) – zakończona sukcesem! Wyrokiem z dnia 30 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie uznał umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multiportfel Złoty Wiek…

Umowa o kredyt indeksowany Multiplan zawarta z BRE Bank S.A. odfrankowiona! 23 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 144/20, SSR Milena Dutkowska) zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd odfrankowił umowę kredytu indeksowanego, tj….

Jakiś czas temu informowaliśmy o prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Getin Noble Bank S.A. (10.06.2021 r., I ACa 185/21), w którym Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, uwzględniając w całości nasze powództwo. Poniżej publikujemy uzasadnienie tego orzeczenia. Dla przypomnienia – w I instancji Sąd oddalił powództwo przede…

22 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie SSO Barbara Wypchło-Grymek, w sprawie do sygn. akt I C 2308/19, uwzględnił w całości powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A. ponad 148 tys. zł oraz ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążając bank w…

W dniu 19 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal), w sprawie o sygn. akt XXV C 3491/20, uwzględnił w całości powództwo i zasądził na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał przesłankowo, że…

Strona 1 z 101 2 3 10

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer