Mijający tydzień zdominowany został przez orzeczenia sądów krakowskich – na naszym podwórku uzyskaliśmy aż 5…

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,…

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny Odwoławczy,…

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie pierwszego kwartału 2022 r. Łącznie uzyskaliśmy w sprawach naszych Klientów 55…

W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP…

W tym tygodniu zapadło w sprawach naszych Klientów łącznie 6 wyroków (o trzech informowaliśmy już…

Ten tydzień zaczynamy od 3 wyroków, wśród których znajduje się jeden prawomocny dotyczący nieważności umowy…

Nieważność umowy zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Wyrokiem z dnia 14 marca 2022 r. Sąd…

Mijający tydzień zdominowany został przez orzeczenia sądów krakowskich – na naszym podwórku uzyskaliśmy aż 5 nieważności! 1. Wyrokiem z dnia 04.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 359/21, SSR del. Ewa Ługowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i 34 tys. CHF wraz odsetkami za opóźnienie,…

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, XIV Wydział Cywilny (sygn. akt XIV C 567/21), zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 54.380,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu ubezpieczyciela do zapłaty, a także kwotę 8.137 zł tytułem zwrotu kosztów…

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny Odwoławczy, oddalił apelację Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. od korzystnego dla naszego klienta wyroku sądu I instancji, a także przyznał 1.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed sądem II instancji. Orzeczenie potwierdza, że umowa Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym…

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie pierwszego kwartału 2022 r. Łącznie uzyskaliśmy w sprawach naszych Klientów 55 korzystnych wyroków (w tym 52 nieważności, 2 odfrankowienia i 1 wyrok, co do którego aby poznać pogląd Sądu, musimy zaczekać na pisemne uzasadnienie). Aż 18 z tych wyroków to wyroki prawomocne. Najczęściej wygrywaliśmy z PKO BP S.A. (13 nieważności, w…

W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH. 1. Wyrokiem z dnia 29.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 63/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 515/19) ustalającego co prawda nieważność umowy zawartej z…

W tym tygodniu zapadło w sprawach naszych Klientów łącznie 6 wyroków (o trzech informowaliśmy już wcześniej). Dwa rozstrzygnięcia zapadły na gruncie umów zawartych już po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2009 r., czyli po zmianie brzmienia art. 358 § 2 k.c. 1. Wyrokiem z dnia 22.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 1333/20,…

Ten tydzień zaczynamy od 3 wyroków, wśród których znajduje się jeden prawomocny dotyczący nieważności umowy tzw. starego portfela mBanku. 1. Wyrokiem z dnia 21.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 875/21, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszej Klientki od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 105…

Nieważność umowy zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej. Wyrokiem z dnia 14 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Edyta Żyła, I C 2827/20) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polski S.A. kwotę ponad 262 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym…

Strona 1 z 181 2 3 18

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer