Styczeń kończymy niemałym sukcesem w sprawie obligacji GetBack S.A. – W dniu 28 stycznia 2021…

W 2020 r. w sprawach tzw. kredytów frankowych uzyskaliśmy łącznie 35 korzystne wyroki (92% wszystkich…

W październiku uzyskaliśmy kolejne 4 korzystne wyroki w sprawach przeciwko bankom (w tym 1 prawomocne…

Miło nam poinformować o kolejnych korzystnych wyrokach w sprawach Naszych Klientów. W dniu 04.09.2020 r….

Z przyjemnością informujemy, że tylko w lipcu br. uzyskaliśmy 7 korzystnych wyroków w sprawach przeciwko…

Z radością informujemy, że w sprawie przeciwko Idea Bank S.A., a dotyczącej obligacji GetBack S.A….

W dniu 24.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (XXV C 672/18, SSR…

W dniu 23.07.2020 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 83/20, spr. SSA Krzysztof Górski,…

W dniu dzisiejszym, tj. 19.02.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 842/17, SSO Rafał Cieszyński), uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszego klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 zł i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, ze umowa…

Dzisiaj o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r. (II CSK 497/18), który w ostatnim czasie został nam doręczony. W czerwcu 2018 r. zgłosił się do nas klient, który prawomocnie przegrał w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie sprawę o pozbawienie wykonalności BTE. Pozew zawierał tylko argumentację dotyczącą nieprawidłowego wypowiedzenia (doręczenie na niewłaściwy adres pomimo wysłania przez…

W dniu dzisiejszym, tj. 06.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska, XXV C 2607/18) praktycznie w całości uwzględnił nasze powództwo i zasądził od Getin Noble Bank S.A. kwotę niespełna 29 tys. złotych i niespełna 42 tys. franków szwajcarskich wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami procesu….

W dniu dzisiejszym, tj. 31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek) oddalił w całości powództwo mBank przeciwko naszym klientom na kwotę ponad 1,3 mln zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Sprawa o tyle nietypowa, że kredytobiorcami byli pracownicy banku – doradcy kredytowi. Sąd wskazał jednak, że w…

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. po raz kolejny przegrało spór sądowy z Ubezpieczonym reprezentowanym przez prawników naszej Kancelarii. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 6 428,80 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 1 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia…

Kolejny sukces w starciu z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Sąd Rejonowy w Mikołowie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 41 305,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 5 683,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za I Instancję. Sprawa dotyczyła umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką…

Kolejny prezent na Święta, tym razem od Sądu Okręgowego w Warszawie. Umowa mBank „Multiplan” z 2004 r. nieważna. W dniu dzisiejszym, tj. 23.12.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska, II C 897/17) w całości uwzględnił nasze powództwo i zasądził od mBank S.A. kwotę 57.584,04 zł i kwotę…

W dniu 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny (sygn. akt: XII C 324/18) w sprawie przeciwko PKO BP S.A., pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 210 tys. zł, wskazując, że umowa kredytu Nordea Habitat zawarta w 2007 r. jest nieważna ze względu na brak określenia kwoty kredytu. Wyrok…

Strona 3 z 8 1 2 3 4 5 8

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer