Figura sprawiedliwości pomarańczowe tło

Ponownie wracamy po ponad miesięcznej przerwie. W maju uzyskaliśmy łącznie 19 korzystnych wyroków (w tym 4 prawomocne)!

1. Wyrokiem z dnia 05.05.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (I C 746/22/S, SSR Michalina Walat-Lis) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 59 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty) oraz kosztami postępowania.
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartego z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 08.05.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (II C 3689/22, SSR Alicja Sieczych-Drzewiecka) zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty) oraz kosztami postępowania.
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu indeksowanego zawartego w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Postanowieniem z dnia 08.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII WSC 25/23) umorzył postępowanie wywołane skargą kasacyjną Banku Millennium S.A. w związku z cofnięciem skargi od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. (XXVII Ca 1865/19).
To już kolejna sytuacja, w której bank cofnął skargę kasacyjną. Oczywiście Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania kasacyjnego.

4. Wyrokiem z dnia 10.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 2324/20, SSO Anna Zalewska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Millennium Bank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 96 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) oraz kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 10.05.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (I C 2937/19, SSR Paweł Koperek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 39 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty) i kosztami postępowania.
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartego z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 10.05.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie (I C 84/21/N, SSR Magdalena Besztak-Malinowska) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 58 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty) oraz kosztami postępowania.
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartego z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 11.05.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 1681/22, SSA Beata Waś) zmienił jedynie w nieznacznym zakresie wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022 r. (XXV C 2707/20) w ten sposób, że oddalił większość odsetek oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, obciążając jednocześnie Bank Millennium S.A. kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 11.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1170/22, SSO Krzysztof Dyl) ustalił nieważności umowy zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 158 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty) i kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 12.05.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 650/21, SSA Wojciech Żukowski, SSA Rafał Dzyr, SSA Pawel Czepiel) zmienił jedynie w nieznacznym zakresie wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.03.2021 r. (I C 642/20) w ten sposób, że oddalił w całości odsetki oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, obciążając przy tym jednak Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
Wyrok jest prawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 15.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1384/22, SSO Anna Chmielarz) ustalił nieważności umowy zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwoty ponad 86 tys. zł i ponad 4 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 15.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1824/22, SSR del. Michał Siemieniec) ustalił nieważności dwóch umów zawartych z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum), zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 551 tys. zł, jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania. Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 15.05.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (I C 3874/19, SSR Joanna Szwedkowicz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 55 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty).
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartego z dawnym Polbankiem.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 16.05.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 1163/20, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Regina Kurek, SSA Marek Boniecki) oddalił w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 04.09.2020 r. (I C 1027/19), obciążając jednocześnie bank kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła powództwa banku z tytułu wypowiedzianego kredytu, w ramach którego Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytową.
Wyrok jest prawomocny.

14. Wyrokiem z dnia 16.05.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 279/22, SSA Jerzy Bess, SSA Regina Kurek, SSA Marek Boniecki) oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 08.12.2021 r. (I C 799/21), a także obciążył bank kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2008 r., którą Sąd uznał przesłankowo za nieważną.
Wyrok jest prawomocny.

15. Wyrokiem z dnia 23.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2075/21, SSR del. Marcin Hałgas) zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i kosztami postępowania.
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartego w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat).
Wyrok jest nieprawomocny.

16. Wyrokiem z dnia 25.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 393/20, SSO Andrzej Sterkowicz) oddalił w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG skierowane przeciwko naszym Klientom w związku z wypowiedzianą umową kredytową, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Są uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartą z dawnym Polbankiem.
Wyrok jest nieprawomocny.

17. Wyrokiem z dnia 26.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 987/22, SSO Grzegorz Buła) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytowej – kwotę ponad 308 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) oraz kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

18. Wyrokiem z dnia 26.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3861/22, SSO Piotr Maziarz) ustalił nieważności umowy zawartej z Getin Noble Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 36 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

19. Wyrokiem z dnia 31.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 6268/21, SSO Edyta Sornat-Unisk) zasądził na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank S.A. kwoty ponad 577 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty) i kosztami postępowania.
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Deutsche Bank BPC S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

20. Wyrokiem z dnia 31.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 84/18, SSO Paweł Pyzio) ustalił nieważności umowy zawartej z GE Money Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 28 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty) i kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

Dodatkowo nie mieliśmy jeszcze okazji poinformować o dwóch wcześniejszych rozstrzygnięciach, o których piszemy poniżej.

1. Postanowieniem z dnia 08.02.2023 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ING Bank Śląski S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I ACa 116/21).

2. Wyrokiem z dnia 27.04.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2460/20, SSR del. Anna Baran) zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Deutsche Bank Polska S.A. kwotę ponad 199 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał przesłankowo za nieważną umowę kredytu zawartą z Deutsche Bank PBC S.A. Co istotne, umowa zawierała odstępstwo w zakresie kursu uruchomienia kredytu (kurs o 2 gr wyższy od kursu z tabeli banku), co z oczywistych względów nie mogło mieć dla sądu żadnego znaczenia.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer