Figura sprawiedliwości 2

Kolejny prawomocny wyrok potwierdzający bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału!

Dzisiaj w sprawach naszych Klientów zapadły kolejne dwa korzystne wyroki, które dotyczą trzech umów kredytowych. Prawomocnie poległ Santander Bank Polska, a nieprawomocnie – mBank.

1. W dniu 23.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 700/21, SSA Ewa Kaniok) oddalił w przeważającej części apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 836/20). Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji w zakresie zasądzenia na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 11 tys. zł i ponad 52 tys. CHF, z kolei w zakresie
żądania zapłaty odsetek – roszczenie oddalił. Sąd uwzględnił także częściowo zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytowe zawarte z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Jednocześnie Sąd Apelacyjny podkreślił, że zarzut zatrzymania został uwzględniony jedynie w zakresie zwrotu kwoty kapitału, albowiem jakiekolwiek roszczenia banku o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału są bezzasadne.

Wyrok jest prawomocny.

2. W dniu 23.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3546/21, SSO Katarzyna Dawid-Birska) uwzględnił w całości nasze powództwo przeciwko mBank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 10 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa jest nieważna przede wszystkim z uwagi na jej sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego, a nadto – w konsekwencji abuzywności zastosowanych klauzul indeksacyjnych.

Wyrok jest nierpawomocny.

Zobacz także:

Przyspieszamy – w nowym roku już 70 wyroków na naszym koncie!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer