Uwijamy się jak pszczoły w ulu! W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy 74 korzystne dla naszych Klientów wyroki w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi! Prawomocnie zakończyliśmy 13 spraw. 4 wyroki zapadły w sprawach z powództw banków – oczywiście żaden bank nie uzyskał ani złotówki tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału czy tytułem…

Pora na podsumowanie listopada, w którym uzyskaliśmy 47 wyroków, w tym 7 prawomocnych. 11 razy wygraliśmy z PKO BP, 8 razy z Santander Bank Polska, 7 razy z Raiffeisen Bank International, 6 razy z Bankiem BPH, 5 razy z BNP Paribas, 4 razy z Bankiem Millenium, 3 razy z mBank, i po 1 razie z…

Skoro nikt nie lubi przegrywać, to wiemy już, że po podsumowaniu października szczególnie złe nastroje panować musiały w: – PKO BP – który przegrał z nami 7 razy, w tym 2 razy prawomocnie, – mBank – który przegrał z nami 6 razy, w tym 1 raz prawomocnie, a dodatkowo nie znalazł pocieszenia w Sądzie Najwyższym,…

Przyszedł czas na podsumowanie kolejnego miesiąca. We wrześniu uzyskaliśmy łącznie 32 korzystne rozstrzygnięcia. W 3 sprawach Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku (najbardziej cieszy pkt 19 dot. Fortisu). 5 wyroków zapadło na etapie II instancji. Na uwagę zasługują dwa wyroki kredytów indeksowanych kursem Euro z 2012 r. (nr 14 i 29). 1. Wyrokiem z…

Co można zrobić w czasie wakacji? Między innymi uzyskać prawomocny wyrok w sprawie frankowej! Tak, to nie pomyłka, w jednej z naszych spraw uzyskaliśmy PRAWOMOCNY wyrok w 3 miesiące! Od czerwca w sprawach naszych Klientów zapadły łącznie 73 korzystne wyroki. Poniżej przedstawiamy zestawienie dwóch ostatnich miesięcy, tj. lipca i sierpnia. Tylko w tym czasie zapadło…

Wracamy po dłuższej przerwie. Mamy już co prawda koniec lipca ale nie mieliśmy jeszcze okazji podzielić się wyrokami z czerwca. Dlatego dla porządku najpierw przedstawimy krótkie sprawozdanie z czerwca, a lipcowe wyroki postaramy się zamieścić w przyszłym tygodniu. W czerwcu uzyskaliśmy łącznie 30 korzystnych wyroków, w tym 5 prawomocnych. Tym samym w pierwszej połowie roku…

Wracamy po dłuższej przerwie. W kwietniu uzyskaliśmy łącznie 29 wyroków, w tym 4 prawomocne (z czego 3 w Krakowie – prawomocnie padł Fortis, PKO BP, Santander Consumer Bank i mBank). W 3 sprawach Sądy oddaliły w całości roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Tytułem ciekawostki – w Sądzie Okręgowym w Krakowie…

Wracamy po dłuższej przerwie. W trakcie ostatnich 3 tygodni uzyskaliśmy łącznie 21 wyroków, w tym 7 prawomocnych! Dodatkowo, postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. (I CSK 6032/22) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I…

Przegrywamy z Raiffeisenem pierwszy raz od 6 lat – czyli po uzyskaniu ponad 60 korzystnych wyroków przeciwko temu bankowi! Paradoksalnie, pomimo przegranej – cieszymy się, że wyrok zapadł, bowiem przybliża nas to do niemal pewnej i oczywistej jego zmiany na korzyść Klienta przez Sąd II instancji. Poza opisanym powyżej wyrokiem, poniżej przedstawiamy również pozostałe orzeczenia,…

Poniżej przedstawiamy podsumowanie minionego tygodnia: 1. wyrokiem z dnia 09.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 37/21, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach…

Strona 0 z 41 4

Pomimo, że BNP Paribas Bank Polska S.A. nie udzielał kredytów frankowych, to jednak jako następca prawny Fortis Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.), jest stroną wielu postępowań sądowych w zakresie spraw tzw. kredytów CHF.

Zarówno kredyty zawierane w BGŻ S.A. oraz kredyty zawierane w Fortis Bank Polska S.A. można zaliczyć do tzw. kredytów denominowanych. Różnice pomiędzy postępowaniami sądowymi na tle wzorców umownych stosowanych przez te banki są jednak bardzo istotne.

Umowy BGŻ

W przypadku umów dawnego BGŻ S.A. mamy do czynienia z klasycznym przykładem kredytu denominowanego. Ten bank stosował w zasadzie tylko jeden wzorzec umowny a najistotniejsze zapisy z punktu widzenia sporu sądowego (postanowienia niedozwolone) znajdują się w regulaminie (par. 37 lub par. 38 regulaminu). Zmiany dokonywane we wzorcach na przestrzeni lat były kosmetyczne. To co istotne, to że na tle tego wzorca, nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do tego, że zarówno wypłata kredytu, jak i spłata rat kredytowych, zgodnie z umową i regulaminem, musiały odbywać się w złotych polskich. Sprawy BGŻ S.A. w naszej ocenie należy zaliczyć do tych najprostszych w zakresie tzw. kredytów denominowanych. Najlepszym tego potwierdzeniem jest to, że mniej więcej od połowy 2023 r. BGŻ S.A. nie składa apelacji od korzystnych dla naszych Klientów wyroków sądów I instancji i rozlicza się z kredytobiorcami z wszystkich dokonanych wpłat w związku z nieważnością umowy kredytowej.

Umowy Fortis

W przypadku natomiast umów dawnego Fortis Banku nie jest już tak łatwo (choć nasze statystyki tego nie potwierdzają). Umowy Fortisu uważane są za jedne z najtrudniejszych umów frankowych do podważenia. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w przypadku umów zawieranych z Fortisem można wyróżnić dwa wzorce umowne, które istotnie się od siebie różnią (w naszej Kancelarii przyjęliśmy podział na tzw. stary i nowy portfel umów Fortis Banku).

Umowy starego portfela były zawierane mniej więcej do końca 2006 r. (choć zdarzają się umowy zawierane w okresie późniejszym). Umowy te w naszej ocenie są łatwiejsze do podważenia, gdyż z treści samego regulaminu wynika wprost, że wypłata kredytu miała następować w złotych polskich (par. 19 ust. 4 lub 5 regulaminu). Zwracamy uwagę, że bank bardzo często wydaje dla umów tzw. starego portfela niewłaściwy regulamin (ten, który obowiązywał w odniesieniu do umów tzw. nowego portfela) – w naszej ocenie jest to działanie celowe, które jest związane z tym, że przez długi czas w obrocie funkcjonowały oba wzorce umowne (w zależności od oddziału w jakim była podpisywana umowa).

Umowy tzw. nowego portfela Fortisu funkcjonowały mniej więcej od połowy 2006 r. W umowach tych można wyróżnić kilka wariantów, które dość istotnie wpływają na stopień trudności sprawy. W niektórych bowiem umowach nowego portfela Fortis Banku już w par. 1 umowy można znaleźć zapis, w świetle którego kwota uruchamianych środków nie będzie wyższa niż konkretna kwota w złotych polskich. Dodatkowo w większości umów znajduje się również odesłanie do kwoty określonej w umowie przedwstępnej lub w umowie końcowej kupna-sprzedaży nieruchomości (w pkt 5.2 umowy). Do najtrudniejszych w naszej ocenie należą umowy na budowę domu, w których zazwyczaj znajduje się jedynie odesłanie do kwot określonych w kosztorysie i harmonogramie prac (choć wydaje się dość

absurdalne, że ktoś mógł określić kosztorys prac budowlanych w innej walucie, niż w złotych polskich).

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

W sprawach dotyczących umów dawnego BGŻ uzyskaliśmy już ponad 30 korzystnych wyroków. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnego niekorzystnego wyroku. Tytułem ciekawostki, jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy wyrok uznający za nieważną umowę dawnego Banku Gospodarki Żywnościowej (w 2018 r.).

W sprawach dotyczących umów dawnego Fortisu uzyskaliśmy już ponad 25 korzystnych wyroków. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy dwa nieprawomocne, niekorzystne wyroki.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer