Nieważność umowy zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!   Wyrokiem z dnia 14 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Edyta Żyła, I C 2827/20) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polski S.A. kwotę ponad 262 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank…

Jak dotąd możemy pochwalić się stuprocentową skutecznością w sprawach kredytów dawnego Fortis Bank – 4 wyroki korzystne dla kredytobiorców, 0 wyroków niekorzystnych! Tym razem – nieważność umowy. Wyrokiem z dnia 22.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 236/21, SSR del. Ewa Ługowska) uwzględnił w całości nasze powództwo przeciwko bankowi, zasądzając od BNP Paribas Bank…

Nasza statystyka spraw dotyczących umów zawartych z FORTIS bankiem to na dzień dzisiejszy 3:0. 02.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5145/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalił nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 156 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania….

Gotowi na kolejną wygraną w sprawie umowy Fortis – drugą w ciągu tygodnia?   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!   Dzisiaj, tj. 13.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 977/21, SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz Klienta niemal 90 tys. zł i ponad 93 tys. CHF wraz…

Umowa z Fortis Bank nieważna! Dzisiaj, tj. 06.05.2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1488/17, SSO Krystyna Stawecka) uwzględnił w całości powództwo, tj.: 1. ustalił, że umowa kredytu budowlano-hipotecznego zawarta w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna, 2. zasądził od banku na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 106 tys. zł i…

Ponad 27 tys. zł ma zwrócić naszemu Klientowi Bank BGŻ BNP Paribas SA w związku z wyrokiem, jaki w sprawie kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny. Korzystne dla naszego Klienta orzeczenie zapadło w dniu 19 listopada 2018 roku w sprawie do sygn. akt I…

Pomimo, że BNP Paribas Bank Polska S.A. nie udzielał kredytów frankowych, to jednak jako następca prawny Fortis Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.), jest stroną wielu postępowań sądowych w zakresie spraw tzw. kredytów CHF.

Zarówno kredyty zawierane w BGŻ S.A. oraz kredyty zawierane w Fortis Bank Polska S.A. można zaliczyć do tzw. kredytów denominowanych. Różnice pomiędzy postępowaniami sądowymi na tle wzorców umownych stosowanych przez te banki są jednak bardzo istotne.

Umowy BGŻ

W przypadku umów dawnego BGŻ S.A. mamy do czynienia z klasycznym przykładem kredytu denominowanego. Ten bank stosował w zasadzie tylko jeden wzorzec umowny a najistotniejsze zapisy z punktu widzenia sporu sądowego (postanowienia niedozwolone) znajdują się w regulaminie (par. 37 lub par. 38 regulaminu). Zmiany dokonywane we wzorcach na przestrzeni lat były kosmetyczne. To co istotne, to że na tle tego wzorca, nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do tego, że zarówno wypłata kredytu, jak i spłata rat kredytowych, zgodnie z umową i regulaminem, musiały odbywać się w złotych polskich. Sprawy BGŻ S.A. w naszej ocenie należy zaliczyć do tych najprostszych w zakresie tzw. kredytów denominowanych. Najlepszym tego potwierdzeniem jest to, że mniej więcej od połowy 2023 r. BGŻ S.A. nie składa apelacji od korzystnych dla naszych Klientów wyroków sądów I instancji i rozlicza się z kredytobiorcami z wszystkich dokonanych wpłat w związku z nieważnością umowy kredytowej.

Umowy Fortis

W przypadku natomiast umów dawnego Fortis Banku nie jest już tak łatwo (choć nasze statystyki tego nie potwierdzają). Umowy Fortisu uważane są za jedne z najtrudniejszych umów frankowych do podważenia. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w przypadku umów zawieranych z Fortisem można wyróżnić dwa wzorce umowne, które istotnie się od siebie różnią (w naszej Kancelarii przyjęliśmy podział na tzw. stary i nowy portfel umów Fortis Banku).

Umowy starego portfela były zawierane mniej więcej do końca 2006 r. (choć zdarzają się umowy zawierane w okresie późniejszym). Umowy te w naszej ocenie są łatwiejsze do podważenia, gdyż z treści samego regulaminu wynika wprost, że wypłata kredytu miała następować w złotych polskich (par. 19 ust. 4 lub 5 regulaminu). Zwracamy uwagę, że bank bardzo często wydaje dla umów tzw. starego portfela niewłaściwy regulamin (ten, który obowiązywał w odniesieniu do umów tzw. nowego portfela) – w naszej ocenie jest to działanie celowe, które jest związane z tym, że przez długi czas w obrocie funkcjonowały oba wzorce umowne (w zależności od oddziału w jakim była podpisywana umowa).

Umowy tzw. nowego portfela Fortisu funkcjonowały mniej więcej od połowy 2006 r. W umowach tych można wyróżnić kilka wariantów, które dość istotnie wpływają na stopień trudności sprawy. W niektórych bowiem umowach nowego portfela Fortis Banku już w par. 1 umowy można znaleźć zapis, w świetle którego kwota uruchamianych środków nie będzie wyższa niż konkretna kwota w złotych polskich. Dodatkowo w większości umów znajduje się również odesłanie do kwoty określonej w umowie przedwstępnej lub w umowie końcowej kupna-sprzedaży nieruchomości (w pkt 5.2 umowy). Do najtrudniejszych w naszej ocenie należą umowy na budowę domu, w których zazwyczaj znajduje się jedynie odesłanie do kwot określonych w kosztorysie i harmonogramie prac (choć wydaje się dość

absurdalne, że ktoś mógł określić kosztorys prac budowlanych w innej walucie, niż w złotych polskich).

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

W sprawach dotyczących umów dawnego BGŻ uzyskaliśmy już ponad 30 korzystnych wyroków. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnego niekorzystnego wyroku. Tytułem ciekawostki, jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy wyrok uznający za nieważną umowę dawnego Banku Gospodarki Żywnościowej (w 2018 r.).

W sprawach dotyczących umów dawnego Fortisu uzyskaliśmy już ponad 25 korzystnych wyroków. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy dwa nieprawomocne, niekorzystne wyroki.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer