Dzisiejszy wpis sponsoruje literka M, jak mBank. A dlaczego? Ano dlatego, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy to właśnie mBank przegrał z nami najwięcej postępowań sądowych – było ich aż 15, w tym 2 orzeczenia są prawomocne, a 2 zapadły w sprawach z powództwa banku. Ale literka M to nie tylko mBank – to również…

Czy przegrana w sądzie I instancji przeciwko PKO BP w sprawie umowy kredytu CHF oznacza koniec nadziei na odzyskanie nadpłaconych środków? Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy ugoda z bankiem PKO jest korzystnym rozwiązaniem dla frankowiczów? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w niniejszym artykule. PKO BP – bank z największym portfelem kredytów frankowych Bank…

Po krótkiej przerwie przedstawiamy podsumowanie ostatnich dwóch tygodni! 1. Wyrokiem z dnia 30.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (I C 1503/21, SSO Tomasz Cegłowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył…

16:0 – tak wygląda nasza statystyka z tego roku w sprawach przeciwko PKO BP (10 wyroków zapadło w sprawach Nordei). Wszystkie wyroki potwierdzają nieważność umów kredytowych. Poniżej informacja o numerze szesnastym z tej listy! Wyrokiem z dnia 29.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 4553/21, SSO Piotr Bednarczyk) zasądził na rzecz naszych Klientów od…

W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH. 1. Wyrokiem z dnia 29.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 63/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 515/19) ustalającego co prawda nieważność umowy zawartej z…

Ten tydzień zaczynamy od 3 wyroków, wśród których znajduje się jeden prawomocny dotyczący nieważności umowy tzw. starego portfela mBanku. 1. Wyrokiem z dnia 21.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 875/21, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszej Klientki od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 105…

Tydzień zaczynamy od dwóch nieważności – prawomocnie padł Pekao Bank Hipoteczny, a nieprawomocnie Santander Consumer Bank. 1. Wyrokiem z dnia 14.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 461/18, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.05.2018 r. (XXIV C 1187/16, SSO Monika Dominiak) w ten sposób,…

1. 10.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 634/21, SSA Dorota Markiewicz) oddalił co do zasady apelację banku od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19). Sąd I Instancji – w związku z nieważnością umowy – zasądził na rzecz naszej Klientki od banku PKO BP…

Na zakończenie dobrego tygodnia dwie kolejne nieważności – umowa Nordea Habitat i PKO BP Własny Kąt Hipoteczny. 1. W dniu 24.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Mariusz Solka, III C 559/17) zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 177 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia…

Kolejne dobre wieści z Krakowa – najpewniej prawomocna nieważność BOŚ Bank i nieważność umowy dawnej Nordei z umową ramową w zakresie negocjacji kursów! 1. Nietypowa sytuacja spotkała nas już po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie wyroku w sprawie przeciwko BOŚ Bank, o którym to wyroku pisaliśmy stosunkowo niedawno (wyrok z dnia 14.01.2022 r., I…

Strona 0 z 31 3

Spory dotyczące banku PKO BP S.A. można co do zasady podzielić na 2 grupy:

1. Umowy zawarte z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Umowy zawarte z Nordea Bank Polska S.A., które zostały przejęte przez PKO BP S.A.,

Umowy PKO BP

Umowy kredytowe banku PKO BP to klasyczny przykład umowy kredytu denominowanego. Co do zasady w banku tym funkcjonowały dwa wzorce umowne, a różnice pomiędzy nimi są kosmetyczne. Jeden wzorzec wyróżnia podział na Część Szczegółową Umowy (CSU) i Część Ogólną Umowy (COU). W tym przypadku kluczowe postanowienie z punktu widzenia podnoszonej argumentacji znajduje się w par. 4 ust. 2 COU. Z kolei w drugim wzorcu umownym tożsame postanowienie znajduje się zazwyczaj w par. 5 ust. 4 umowy. W obu przypadkach nie ma żadnej wątpliwości, że w przypadku zaciągania zobowiązań na finansowanie zobowiązań krajowych, wypłata kredytu musiała następować w złotych polskich.

Umowy Nordei

W ramach umów zawieranych z Nordea Bank Polska S.A. można wyróżnić 3 wzorce umowne. Mniej więcej do połowy 2010 r. różnica pomiędzy dwoma funkcjonującymi wzorcami sprowadzała się do innego przedstawienia kwoty kredytu. W jednym bowiem przypadku kwota kredytu była wskazana jedynie w walucie CHF, a w drugim przypadku dodatkowo znajdowało się zastrzeżenie, że kwota kredytu będzie nie większa niż X PLN. W obu przypadkach umowy traktujemy jako kredyty denominowane, choć oczywiście w drugim przypadku, z uwagi na ograniczenie kwoty uruchomienia środków w walucie PLN, kredyty posiadały cechy zarówno kredytu denominowanego jak i kredytu indeksowanego (a kwota kredytu nie została określona zarówno w walucie CHF jak i w walucie PLN – obie wartości były zmienne).

Istotna zmiana nastąpiła w Nordea Bank Polska mniej więcej w połowie 2010 r., kiedy to bank zaczął stosować już typowe umowy kredytów indeksowanych.

We wszystkich trzech wzorcach umownych kluczowe zapisy znajdują się w par. 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy.

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko PKO Bank Polski S.A.

W sprawach dotyczących umów PKO BP uzyskaliśmy już ponad 100 korzystnych wyroków.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer