Przegrana sprawa frankowicza z PKO BP

Czy przegrana w sądzie I instancji przeciwko PKO BP w sprawie umowy kredytu CHF oznacza koniec nadziei na odzyskanie nadpłaconych środków? Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy ugoda z bankiem PKO jest korzystnym rozwiązaniem dla frankowiczów? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w niniejszym artykule.

PKO BP – bank z największym portfelem kredytów frankowych

Bank PKO udzielił największej liczby kredytów frankowych w latach 2004–2010. Jest to bank posiadający największy portfel kredytów frankowych, którego wartość wynosi ponad 17,9 miliarda złotych. Stąd też to właśnie przeciwko PKO Bankowi Polskiemu toczy się największa liczba postępowań, w których frankowicze ubiegają się głównie o unieważnienie umowy kredytowej.

Umowy o kredyty frankowe zawierane z PKO BP

Bank PKO BP zawierał z klientami umowy kredytów denominowanych do CHF w oparciu o dwa wzorce umowne, które różniły się od siebie wyłącznie kosmetycznie.

  • Pierwszy wzorzec charakteryzował się podziałem na Część Szczegółową Umowy i Część Ogólną Umowy. Zapisy, których wadliwość stanowi kluczowy argument w batalii sądowej frankowiczów, zawarte są w par. 4 ust. 2 Części Ogólnej Umowy.
  • W drugim wzorcu tożsame zapisy znalazły się w par. 5 ust. 4 umowy.

Zobowiązania przejęte od Nordea Bank Polska S.A.

Bank PKO BP przejął zobowiązania Nordea Bank Polska S.A. Umowy podpisywane przez klientów z tym bankiem oparte były o trzy wzorce, z których dwa pierwsze dotyczą kredytów denominowanych, natomiast trzeci – kredytów indeksowanych. W każdym przypadku kluczowe dla argumentacji frankowiczów dochodzących ochrony swoich praw są zapisy par. 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy.

Jak kończyły się postępowania przeciwko PKO BP w sprawach kredytów frankowych?

Liczba spraw toczących się przeciwko PKO BP pod koniec września 2023 roku wynosiła prawie 28 tysięcy. W większości przypadków frankowicze występują o unieważnienie umów kredytów powiązanych z kursem CHF.

Frankowicze wygrywają ponad 97% procesów wytoczonych PKO Bankowi Polskiemu. Zdecydowana większość spraw kończy się nieważnością umowy kredytowej (odfrankowienie należy obecnie do rzadkości).

Sprawdź wyroki kancelarii dotyczące kredytów frankowych.

Przegrany proces frankowy przeciwko PKO BP – co to oznacza?

Proces przegrany z bankiem PKO BP w I instancji nie musi oznaczać dla frankowiczów konieczności rezygnacji z ubiegania się o ochronę swoich praw. Niekorzystne wyroki sądów I instancji zazwyczaj wynikają z wylosowania do sprawy sędziego, który świadomie nie stosuje się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów powiązanych z kursem CHF. W zdecydowanej większości przypadków sądy II instancji zmieniają wyroki na korzyść frankowiczów.

Ugoda z bankiem PKO BP

W związku z tym, że zdecydowana większość procesów kończy się przegraną banku PKO BP, coraz częściej wychodzi on z propozycją zawarcia ugody z klientem, który zamierza dochodzić swoich praw w sądzie. Bank PKO BP należy do grupy banków, które składają propozycje ugody zgodne z rekomendacją Prezesa Komisji Nadzoru Finansowego z Grudnia 2020 roku. Ugoda ma polegać na zmianie kredytu CHF na kredyt PLN, tak jakby od początku był on kredytem udzielonym w polskiej walucie, oprocentowanym według stawki referencyjnego WIBOR, dodatkowo powiększonej o marżę, stosowaną historycznie dla takich kredytów.

Czy warto skorzystać z takiej możliwości?

Ugody tylko teoretycznie stanowią obopólne zwycięstwo. W rzeczywistości mają na celu zabezpieczenie interesów i zysków instytucji finansowej. W związku z tym zapisy ugód najczęściej nie są korzystne dla klientów banków. Żadna umowa nie może być bowiem dla klientów tak korzystna jak prawomocny wyrok sądu skutkujący unieważnieniem umowy kredytowej.

Unieważnienie umowy kredytu skutkuje wyzerowaniem salda zadłużenia oraz zdjęciem zobowiązania dalszego spłacania rat kredytu. Warto zauważyć też, że w większości przypadków kredytobiorcy nadpłacili już kapitał, w związku z czym należy im się także zwrot wpłaconej do banku nadwyżki. Biorąc pod uwagę średni czas postępowań w sprawie kredytów frankowych, który wynosi ok. 3 lata, należy zauważyć także, że kredytobiorcom przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie. W przypadku roszczeń o zapłatę ich wysokość – w zależności od dochodzonej sumy pieniężnej – może wynieść kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Opisane kwestie stanowią zatem istotny argument za odrzuceniem propozycji ugody, oczywiście pod warunkiem, że wcześniejsza analiza umowy kredytu powiązanego z kursem CHF wykaże, że istnieją duże szanse na wygranie procesu. Z tej perspektywy podpisanie z bankiem ugody ma dla konsumenta w zasadzie jedną tylko zaletę – spór zostanie rozwiązany znacznie szybciej, niż ma to miejsce w przypadku postępowania sądowego.

Wsparcie adwokatów w analizie umowy

Przed rozpoczęciem procedury dochodzenia ochrony swoich praw najrozsądniej jest przeprowadzić konsultacje z doświadczoną kancelarią prawną. Adwokaci specjalizujący się w prowadzeniu spraw frankowiczów dokładnie przeanalizują zapisy znajdujące się w umowie kredytu powiązanego z kursem CHF i wydadzą rekomendację dotyczące tego, jak najkorzystniej walczyć o sprawiedliwość z bankiem PKO BP. Jeśli z jakichś przyczyn wystąpienie na drogę procesu sądowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przegranej, wówczas podpisanie ugody może okazać się właściwym rozwiązaniem. Jednak w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków ugody warto skorzystać z usług kancelarii, która będzie reprezentować klienta w negocjacjach z przedstawicielami banku.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer