Młotek sądowy 2

Po krótkiej przerwie przedstawiamy podsumowanie ostatnich dwóch tygodni!

1. Wyrokiem z dnia 30.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (I C 1503/21, SSO Tomasz Cegłowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych umowa kredytu zawarta w 2007 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 30.05.2022 r. Sąd Rejonowy w Lubinie (I C 1366/21, SSR Maja Rasała-Talaga) oddalił w całości powództwo TU Europa S.A. o zapłatę kwoty ponad 61 tys. zł tytułem zwrotu odszkodowania uiszczonego na rzecz banku w związku z zawartym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat).
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 31.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1807/20, SSO Marta Woźniak) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 22 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia w zakresie świadomości skutków nieważności, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych umowa kredytu zawarta w 2010 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 01.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 509/21, SSO Aneta Wolska) uznał za nieważną umowę kredytu zawartą z dawnym Kredyt Bankiem, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty bez mała 113 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sad obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 03.06.2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (VIII C 861/18, as. Anna Szewczyk) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 38 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Euro Bankiem.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
6. Wyrokiem z dnia 08.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 343/22, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. łącznie kwotę ponad 634 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia w zakresie świadomości skutków nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 10.06.2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (II Ca 3579/21, SSO Marek Kurkowski (spr.), SSO Agnieszka Hreczańska-Cholewa, SSO Krzysztof Kremis) oddalił w całości apelację Banku Millennium od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (I C 58/19), którym zasądzono na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Euro Bankiem.
Wyrok jest prawomocny.

Ponadto w minionym tygodniu dowiedzieliśmy się o dwóch wyrokach, które zapadły na posiedzeniach niejawnych jeszcze w połowie maja tego roku.

8. Wyrokiem z dnia 16.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 634/21, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i bez mała 57 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia w zakresie świadomości skutków nieważności oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat).
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 17.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3098/20, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 135 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przez kredytobiorców oświadczenia w zakresie świadomości skutków nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Niestety z wielkim żalem musimy poinformować również o wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 01.06.2022 r. (I ACa 830/20, SSA Małgorzata Lamparska (spr.), SSA Adam Jewgraf, SSA Jolanta Solarz, którym – na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A. – zmieniono w pełni korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.02.2022 r. (I C 842/17). Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w ten sposób, że zasądził od banku na rzecz naszego Klienta jedynie zwrot spreadów.
Wyrok jest prawomocny ale oczywiście będziemy od niego składać skargę kasacyjną.

Zobacz także:

100 korzystnych wyroków w pół roku!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer