Od 2014 roku reprezentujemy kredytobiorców w procesach sądowych dotyczących tzw. kredytów we frankach szwajcarskich (zarówno kredytów indeksowanych kursem CHF, jak i kredytów denominowanych do CHF). Aktualnie prowadzimy ponad 600 spraw sądowych z bankami o łącznej wartości roszczeń przekraczającej 100 mln zł. W sprawach naszych klientów dotyczących tzw. kredytów we frankach uzyskaliśmy już łącznie ponad 80 korzystnych wyroków sądów powszechnych.

Przed przyjęciem zlecenia dokonujemy nieodpłatnie weryfikacji umowy kredytowej oraz wyliczenia wysokości roszczeń. W każdym przypadku przedstawiamy co najmniej dwa warianty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Informujemy również o ewentualnych kosztach na wypadek przegranej, co umożliwia Klientowi podjęcie świadomej decyzji opartej nie tylko na możliwych do uzyskania korzyściach, ale i ekonomicznym ryzyku wszczęcia postępowania sądowego. Do momentu podpisania umowy z Kancelarią klient nie jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów obsługi prawnej.

OFERTA

KONTAKT