Uwijamy się jak pszczoły w ulu! W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy 74 korzystne dla naszych Klientów wyroki w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi! Prawomocnie zakończyliśmy 13 spraw. 4 wyroki zapadły w sprawach z powództw banków – oczywiście żaden bank nie uzyskał ani złotówki tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału czy tytułem…

Pora na podsumowanie listopada, w którym uzyskaliśmy 47 wyroków, w tym 7 prawomocnych. 11 razy wygraliśmy z PKO BP, 8 razy z Santander Bank Polska, 7 razy z Raiffeisen Bank International, 6 razy z Bankiem BPH, 5 razy z BNP Paribas, 4 razy z Bankiem Millenium, 3 razy z mBank, i po 1 razie z…

Skoro nikt nie lubi przegrywać, to wiemy już, że po podsumowaniu października szczególnie złe nastroje panować musiały w: – PKO BP – który przegrał z nami 7 razy, w tym 2 razy prawomocnie, – mBank – który przegrał z nami 6 razy, w tym 1 raz prawomocnie, a dodatkowo nie znalazł pocieszenia w Sądzie Najwyższym,…

Przyszedł czas na podsumowanie kolejnego miesiąca. We wrześniu uzyskaliśmy łącznie 32 korzystne rozstrzygnięcia. W 3 sprawach Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej banku (najbardziej cieszy pkt 19 dot. Fortisu). 5 wyroków zapadło na etapie II instancji. Na uwagę zasługują dwa wyroki kredytów indeksowanych kursem Euro z 2012 r. (nr 14 i 29). 1. Wyrokiem z…

Co można zrobić w czasie wakacji? Między innymi uzyskać prawomocny wyrok w sprawie frankowej! Tak, to nie pomyłka, w jednej z naszych spraw uzyskaliśmy PRAWOMOCNY wyrok w 3 miesiące! Od czerwca w sprawach naszych Klientów zapadły łącznie 73 korzystne wyroki. Poniżej przedstawiamy zestawienie dwóch ostatnich miesięcy, tj. lipca i sierpnia. Tylko w tym czasie zapadło…

Wracamy po dłuższej przerwie. Mamy już co prawda koniec lipca ale nie mieliśmy jeszcze okazji podzielić się wyrokami z czerwca. Dlatego dla porządku najpierw przedstawimy krótkie sprawozdanie z czerwca, a lipcowe wyroki postaramy się zamieścić w przyszłym tygodniu. W czerwcu uzyskaliśmy łącznie 30 korzystnych wyroków, w tym 5 prawomocnych. Tym samym w pierwszej połowie roku…

Ponownie wracamy po ponad miesięcznej przerwie. W maju uzyskaliśmy łącznie 19 korzystnych wyroków (w tym 4 prawomocne)! 1. Wyrokiem z dnia 05.05.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (I C 746/22/S, SSR Michalina Walat-Lis) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 59 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od…

Wracamy po dłuższej przerwie. W kwietniu uzyskaliśmy łącznie 29 wyroków, w tym 4 prawomocne (z czego 3 w Krakowie – prawomocnie padł Fortis, PKO BP, Santander Consumer Bank i mBank). W 3 sprawach Sądy oddaliły w całości roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Tytułem ciekawostki – w Sądzie Okręgowym w Krakowie…

W tym tygodniu zapadły w sprawach naszych Klientów aż 4 prawomocne wyroki. Łącznie dowiedzieliśmy się natomiast o 9 korzystnych rozstrzygnięciach! 1. Wyrokiem z dnia 27.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 2614/21, SSO Iwona Grzegorzewska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) w…

Wracamy po dłuższej przerwie. W trakcie ostatnich 3 tygodni uzyskaliśmy łącznie 21 wyroków, w tym 7 prawomocnych! Dodatkowo, postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. (I CSK 6032/22) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I…

Strona 0 z 71 7

Spory dotyczące Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. można co do zasady podzielić na 2 grupy:

1. Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. (kredyty denominowane),

2. Umowy zawarte z dawnym Polbankiem, tj. EFG Eurobank Ergasias S.A. (przede wszystkim kredyty indeksowane).

Umowy Kredytu Mieszkaniowego Raiffeisen Bank Polska

Umowy tzw. Kredytu Mieszkaniowego zawierane z Raiffeisen Bank Polska S.A. to klasyczny przykład umowy kredytu denominowanego. W banku tym funkcjonował tylko jeden wzorzec umowny, a kluczowe postanowienie z punktu widzenia podnoszonej argumentacji to par. 2 ust. 1 umowy.

Umowy Polbanku

W ramach umów zawieranych z dawnym Polbankiem można wyróżnić 2 wzorce umowne. W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z klasycznym kredytem indeksowanym. Bardzo rzadko pojawiają się jednak umowy, w których jedyna różnica polega na tym, że kwota kredytu zostaje określona w walucie CHF (pozostałe postanowienia nie ulegają żadnym zmianom). Pomimo, że w umowie tej znajdują się odesłania do kredytu indeksowanego, to przyjmujemy jednak, że kredyty te stanowią kredyty denominowane.

We wszystkich umowach dawnego Polbanku zapisy niedozwolone znajdują się w regulaminie (przede wszystkim par. 7 ust. 4 regulaminu).

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Raiffeisen

W sprawach przeciwko Raiffeisen Bank International AG uzyskaliśmy już ponad 100 korzystnych wyroków. Niekorzystne wyroki należą do rzadkości i zdarzają się praktycznie wyłącznie na etapie I instancji (przede wszystkim w przypadku wylosowania sędziego, który umyślnie nie stosuje się to orzecznictwa TSUE). Wyroki te są praktycznie bez wyjątku zmieniane na korzyść kredytobiorców w II instancji.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer