W czwartek 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 25/22, podjął długo oczekiwaną uchwałę dotyczącą kilku podstawowych kwestii związanych z tzw. kredytami frankowymi. Zagadnienia te, mimo co do zasady jednolitego orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niekiedy wciąż potrafiły wzbudzać wątpliwości u kredytobiorców. Wiele osób zastanawia się, jaki…

Dzisiejszy wpis sponsoruje literka M, jak mBank. A dlaczego? Ano dlatego, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy to właśnie mBank przegrał z nami najwięcej postępowań sądowych – było ich aż 15, w tym 2 orzeczenia są prawomocne, a 2 zapadły w sprawach z powództwa banku. Ale literka M to nie tylko mBank – to również…

Przegrywamy z Raiffeisenem pierwszy raz od 6 lat – czyli po uzyskaniu ponad 60 korzystnych wyroków przeciwko temu bankowi! Paradoksalnie, pomimo przegranej – cieszymy się, że wyrok zapadł, bowiem przybliża nas to do niemal pewnej i oczywistej jego zmiany na korzyść Klienta przez Sąd II instancji. Poza opisanym powyżej wyrokiem, poniżej przedstawiamy również pozostałe orzeczenia,…

W dniu dzisiejszym mamy do przekazania dwie kolejne bardzo dobre wiadomości – po pierwsze, Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej Raiffeisen Bank International AG, i po drugie – uzsykaliśmy prawomocny wyrok potwierdzający nieważność umowy z Getin Noble Bank! 1. Postanowieniem z dnia 16.11.2022 r. Sąd Najwyższy (I CSK 2885/22, SSN Grzegorz Żmij) odmówił przyjęcia do…

W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH. 1. Wyrokiem z dnia 29.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 63/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 515/19) ustalającego co prawda nieważność umowy zawartej z…

Informujemy o dwóch kolejnych korzystnych dla naszych Klientów wyrokach w sprawach kredytów powiązanych z CHF – tym razem prawomocna nieważność umowy Deutsche Bank i nieprawomocna nieważność umowy dawnego Polbanku. 1. Wyrokiem z dnia 28.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 416/21, SSA Marzanna Góral) oddalił w przeważającej części apelację Deutsche Banku od korzystnego dla…

Ten tydzień również zaczynamy od dwóch korzystnych wyroków, tym razem z Sądu Apelacyjnego w Warszawie (prawomocna nieważność dawnego Polbanku z nieuwzględnionym zarzutem zatrzymania) i z Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nieważność mBank z uchyleniem sprawy do ponownego rozpoznania). 1. Wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 103/21, SSA Marzena Konsek-…

Na osłodę poniedziałku – kolejne 4 nieważności! Prawomocnie padł Raiffeisen, a nieprawomocnie w Krakowie – Getin, Santander i PKO! 1. Wyrokiem z dnia 24.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 27/21, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) w ten sposób, że…

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się o dwóch kolejnych korzystnych wyrokach, które zapadły w sprawach naszych Klientów na posiedzeniach niejawnych. 1. Wyrokiem z dnia 14.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 83/22, SSO Ewa Jończyk) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym BRE Bankiem (umowa tzw. starego portfela) oraz zasądził od mBank S.A. na rzecz…

Kolejna prawomocna nieważność, tym razem w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (umowa dawnego Polbanku).   Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!   17.01.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (V ACa 531/21, SSA Marta Szerel), oddalił w całości apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sadu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie…

Strona 0 z 31 3

Spory dotyczące Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. można co do zasady podzielić na 2 grupy:

1. Umowy zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. (kredyty denominowane),

2. Umowy zawarte z dawnym Polbankiem, tj. EFG Eurobank Ergasias S.A. (przede wszystkim kredyty indeksowane).

Umowy Kredytu Mieszkaniowego Raiffeisen Bank Polska

Umowy tzw. Kredytu Mieszkaniowego zawierane z Raiffeisen Bank Polska S.A. to klasyczny przykład umowy kredytu denominowanego. W banku tym funkcjonował tylko jeden wzorzec umowny, a kluczowe postanowienie z punktu widzenia podnoszonej argumentacji to par. 2 ust. 1 umowy.

Umowy Polbanku

W ramach umów zawieranych z dawnym Polbankiem można wyróżnić 2 wzorce umowne. W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z klasycznym kredytem indeksowanym. Bardzo rzadko pojawiają się jednak umowy, w których jedyna różnica polega na tym, że kwota kredytu zostaje określona w walucie CHF (pozostałe postanowienia nie ulegają żadnym zmianom). Pomimo, że w umowie tej znajdują się odesłania do kredytu indeksowanego, to przyjmujemy jednak, że kredyty te stanowią kredyty denominowane.

We wszystkich umowach dawnego Polbanku zapisy niedozwolone znajdują się w regulaminie (przede wszystkim par. 7 ust. 4 regulaminu).

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Raiffeisen

W sprawach przeciwko Raiffeisen Bank International AG uzyskaliśmy już ponad 100 korzystnych wyroków. Niekorzystne wyroki należą do rzadkości i zdarzają się praktycznie wyłącznie na etapie I instancji (przede wszystkim w przypadku wylosowania sędziego, który umyślnie nie stosuje się to orzecznictwa TSUE). Wyroki te są praktycznie bez wyjątku zmieniane na korzyść kredytobiorców w II instancji.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer