Figura na biurku

Z przyjemnością informujemy o dwóch kolejnych wyrokach, które – w sprawach naszych Klientów – potwierdzają nieważność umów kredytowych powiązanych z kursem CHF. Prawomocnie poległ Bank Millennium, a nieprawomocnie – Santander Bank Polska.

W tym roku uzyskaliśmy już zatem 31 korzystnych wyroków i każdy z nich potwierdza nieważność kwestionowanej umowy!

1. Wyrokiem z dnia 15.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 347/20, SSA Grażyna Kramarska) – na skutek apelacji obu stron – zmienił wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (XXV C 1337/19) w ten sposób, że oprócz zasądzonej wcześniej od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 87 tys. CHF, zasądził na rzecz naszych Klientów również kwotę ponad 34 tys. zł. Jednocześnie Sąd oddalił jednak część zasądzonych w I Instancji odsetek i uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Tym niemniej – jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Należy dodać, że w I Instancji uznając umowę za nieważną, Sąd Okręgowy oddalił roszczenie o zapłatę w PLN, a to z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. Wyrokiem z dnia 15.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1006/20, SSR del. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę bez mała 10 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami – niestety, liczonymi dopiero od momentu poinformowania powodów o skutkach nieważności. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Co istotne, Sąd nie uwzględnił zgłoszonych przez bank zarzutów potrącenia i zatrzymania, gdyż na moment ich zgłoszenia roszczenie banku nie było wymagalne, a ponadto – bank nie złożył stosownego oświadczenia bezpośrednio kredytobiorcom.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych umowa kredytu zawarta w dawnym Kredyt Banku (Ekstralokum) jest nieważna.

Zobacz także:

Skandaliczne uzasadnienie wyroku oddalającego i… 5 kolejnych wygranych

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer