ADWOKAT KATOWICE – KANCELARIA KACZMARSKI ŻUROWSKI ADWOKACI

Prawnicy kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci świadczą pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju. Istotnym ośrodkiem naszej aktywności zawodowej jest również Aglomeracja Górnośląska, w tym przede wszystkim Katowice. W ramach działalności kancelarii naszym Klientom – zarówno obecnym jak i przyszłym – oferujemy możliwość umawiania spotkań z prawnikami kancelarii adwokackiej w Katowicach.

DLACZEGO MIEJSCE PROWADZENIA SPORU NIE POWINNO DETERMINOWAĆ WYBORU KANCELARII ADWOKACKIEJ?

Najistotniejsze z punktu widzenia strony procesu korzystającej z profesjonalnej pomocy prawnej jest faktyczne doświadczenie pełnomocnika w konkretnym typie spraw, to zaś nie jest zależne od miejsca, w którym znajduje się siedziba kancelarii. Prawnicy kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci specjalizują się w postępowaniach przeciwko podmiotom rynku finansowego – w tym bankom oraz towarzystwom ubezpieczeniowym. Wybrana specjalizacja, a także bogate doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat w sporach sądowych, których podstawą są umowy tzw. kredytów we frankach szwajcarskich, sprawiają, że prawnicy kancelarii świadczą swoje usługi na terenie całej Polski, w tym także w Katowicach.

Niewielka odległość siedziby kancelarii adwokackiej od aglomeracji śląskiej sprawia, że spotkania z Klientami mogą odbywać się zarówno w Krakowie jak i w Katowicach (lub innych miastach Górnego Śląska), a dopasowanie terminów potencjalnych spotkań do Państwa preferencji nie nastręcza żadnych problemów.

ROZPRAWY ZDALNE PRZED SĄDEM W KATOWICACH

Na skutek zmian legislacyjnych wywołanych epidemią COVID-19 zasadą w polskim procesie cywilnym stało się prowadzenie rozpraw sądowych on-line – za pośrednictwem platform internetowych umożliwiających transmisję audio video. Obecnie zdecydowana większość rozpraw przed Sądem Okręgowym w Katowicach odbywa się właśnie w tej formie. Adwokaci z Katowic, pracujący dla naszej kancelarii, często biorą udziała w rozprawach prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie Klientów.

CZY NA TERENIE KATOWIC PRAWNICY NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ PROWADZĄ SPRAWY TZW. KREDYTÓW WE FRANKACH SZWAJCARSKICH ORAZ POLISOLOKAT?

Kancelaria adwokacka w Katowicach świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego – finansowego, w tym głównie w przedmiocie tzw. umów kredytów we frankach szwajcarskich (CHF), zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych, zaś celem naszych działań jest odzyskanie określonych kwot w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej lub też jej tzw. odfrankowieniem, w postępowaniach inicjowanych przez banki, jak i w tych inicjowanych przez kredytobiorców.

Kancelaria adwokacka w Katowicach prowadzi również sprawy tzw. polisolokat czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a ich celem jest odzyskanie określonych kwot pobranych tytułem opłat likwidacyjnych (świadczeń wykupu), lub też kwot, z których wypłatą ubezpieczyciel wstrzymuje się po rozwiązaniu umowy, a wszystko to w związku z abuzywnością określonych klauzul umownych, jak również w celu odzyskania funduszy stanowiących stratę inwestycyjną, a to w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy.

JAK SĄDY KATOWICKIE ORZEKAJĄ W TZW. SPRAWACH FRANKOWYCH?

Sąd Okręgowy w Katowicach jest jednym z prężniej działających sądów w Polsce. Większość postępowań zawisłych przed Sądem Okręgowym w Katowicach prowadzonych jest sprawnie, zaś kredytobiorcy kredytów powiązanych z walutami obcymi w zdecydowanej większości uzyskują orzeczenia potwierdzające nieważność zawartych przez nich umów.

Korzystne dla frankowiczów orzecznictwo sądów jest pokłosiem wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku w sprawie o sygn. C-260/18, w którym Trybunał orzekł, że sądy krajowe nie mają prawa uzupełniać umów kredytowych powiązanych z CHF w zakresie luk, jakie powstały wskutek uznania pewnych zapisów za niedozwolone. Dotyczy to także zastosowania zapisów dyspozytywnych. Dobry adwokat z Katowic pomoże Państwu prawidłowo zinterpretować i wykorzystać powyższy argument w sprawie przeciwko bankowi.

GDZIE W KATOWICACH ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA Z ADWOKATAMI NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ?

Adwokaci naszej kancelarii przeprowadzają umówione konsultacje prawne w dogodnych dla Państwa, katowickich lokalizacjach.

KANCELARIA FRANKOWA KATOWICE – KONTAKT

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są uzyskaniem pomocy prawnej w ramach działalności kancelarii adwokackiej Kaczmarski Żurowski Adwokaci w Katowicach, uprzejmie prosimy o wcześniejsze – telefoniczne lub mailowe – umawianie terminów spotkań.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty:

KONTAKT