Kolejne dobre wieści z wokandy – 10 nieważnych umów, w tym prawomocna nieważność w sprawie Getin Noble Bank! 1. Wyrokiem z dnia 16.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 504/22, SSR del. Anna Sekuła) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys….

Na dobry początek nowego tygodnia przedstawiamy podsumowanie ostatnich dni w naszej kancelarii – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej banku do rozpoznania, 2 prawomocne nieważności oraz 4 wyroki w I instancji! 1. Wyrokiem z dnia 24.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 571/22, SSO Joanna Czernecka) na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia…

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie minionego tygodnia – 9 nieważności, w tym prawdopodobnie pierwszy korzystny wyrok SSO Anny Ogińskej-Łągiewki w sprawie kredytu denominowanego! 1. Wydanym na posiedzeniu niejawnym wyrokiem z dnia 14.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1491/19, SSO Krzysztof Tarapata) ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w dawnym BRE Banku (w 2005 i…

Krótkie podsumowanie ostatnich 2 dni. Najważniejsza wiadomość to oddalenie zażalenia Getin Noble Bank na udzielone zabezpieczenie pomimo wszczętej restrukturyzacji tego banku. Decyzja Sądu potwierdza tylko nasze stanowisko, zgodnie z którym Sądy mogą – a wręcz powinny – procedować zabezpieczenia, które nie są skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji. 1. Wyrokiem z dnia 06.10.2022 r. Sąd…

Prawomocna wygrana dot. GE Money Banku w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, prawomocna wygrana z mBankiem, nieprawomocna wygrana dot. dwóch umów zawartych w 2010 r. z Deutsche Bankiem (w Euro) z oddalonym roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz nieprawomocna wygrana z Santander Bank Polska – to bilans dzisiejszego tylko dnia! Poniżej przedstawiamy natomiast kompleksowe…

Kolejny udany tydzień za nami! Zapraszamy do lektury poniższego zestawienia wyroków, które uzyskaliśmy dla naszych klientów tylko w minionym tygodniu. Wśród 7 wyroków jest kilka wyjątkowo ciekawych pozycji – 3 wyroki prawomocne, kontrowersyjne oddalenie żądania z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, nieprawomocny wyrok uzyskany w rekordowe w 1,5 miesiąca oraz kolejne rozważania na…

W tym tygodniu uzyskaliśmy kolejne 3 korzystne wyroki w sprawach kredytów frankowych. 1. Wyrokiem z dnia 13.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2707/20, SSR del. Adam Mitkiewicz) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 123 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu…

Na dobry początek nowego tygodnia przedstawiamy krótkie podsumowanie ostatnich dni – kolejne 3 prawomocne wyroki lądują na naszym koncie! 1. Wyrokiem z dnia 31.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1153/19, SSO Mariusz Solka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 107 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od…

Sąd nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego wykładnią oświadczenia woli stron albo przepisem dyspozytywnym prawa krajowego, jeśli konsument się temu sprzeciwia. Gdy bez tego postanowienia umowa nie może obowiązywać – trzeba stwierdzić jej bezwzględną nieważność. Ten komunikat, płynący z orzeczenia TSUE w sprawach połączonych C-80/21, C-81/21 i C-82/21, to długo wyczekiwana – i nie jedyna…

Wymarzony urlop – 7 dni słońca nad polskim morzem, 7 korzystnych wyroków – w tym 2 wyroki prawomocne (już drugi wyrok dotyczący umowy Fortis Banku!) i 2 wyroki oddalające roszczenia banków o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału! 1. Wyrokiem z dnia 18.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 618/22, SSR del. Anna…

Strona 0 z 41 4

mBank kredyty frankowe – nasze wyroki

Przez kredyt frankowy w mBanku znalazłeś się w trudnej sytuacji? Uważasz, że w umowie kredytowej z mBankiem znalazły się niezgodne z prawem zapisy, przez które musisz spłacać bardzo wysokie raty kredytu? Zastanawiasz się, czy warto szukać szansy na sprawiedliwość w sądzie? Dotychczasowe wyroki sądów potwierdzają, że abuzywne zapisy w umowach kredytowych stosował także mBank – frankowicze w całej Polsce uzyskiwali pomyślne dla nich orzeczenia sądów. Zapraszamy do zapoznania się z wyrokami sądów w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Kaczmarski-Żurowski, które okazały się korzystne dla naszych Klientów. Mogą zmotywować Cię do podjęcia sądowej batalii przeciwko mBankowi.


Kredyty frankowe mBank – frankowicze uzyskują pomyślne wyroki

Niemal każdego tygodnia w całej Polsce zapadają wyroki sądów, w których stronami zwycięskimi są frankowicze. mBank również zawierał w swoich umowach kredytowych CHF zapisy niezgodne z porządkiem prawnym, co skutkuje tym, że wśród Klientów Kancelarii Kaczmarski-Żurowski, dla których prowadziliśmy wygrane sprawy, są także frankowicze mBanku.

Kredyty we frankach wskutek wyroków sądów zostały unieważnione bądź odfrankowione. Co to oznacza?

  • Sąd może stwierdzić nieważność umowy kredytowej. Wówczas bank zostaje zobowiązany do zwrotu całości środków, które kredytobiorca wpłacił już do banku w ramach spłaty kredytu. Dotyczy to zarówno rat kapitału, jak i odsetek, prowizji, opłat i niektórych składek ubezpieczeniowych.

  • Kredy w CHF może także zostać odfrankowiony. Oznacza to, że jest traktowany jako kredyt złotowy, z tym że oprocentowanie pozostaje takie, jak określono w warunkach umowy. W tej sytuacji bank musi zwrócić nadwyżki, wynikające z rosnącego kursu szwajcarskiej waluty.

mBank – ugody z frankowiczami

Ugody z frankowiczami mBank mogą być jednym z korzystnych rozwiązań dla kredytobiorców. Jeżeli na drodze negocjacji możliwe będzie uzyskanie korzystnego dla naszych Klientów porozumienia, wówczas możemy pójść właśnie tą drogą. Ugody z bankami także często są dobrym rozwiązaniem dla frankowiczów, co pokazują opisywane przez nas przypadki.


mBank – frankowicze z dużymi szansami na wygraną

Wyroki sądów w prowadzonych przez nas sprawach pokazują, że kredyty frankowe zaciągane w mBanku mogą zostać nawet całkowicie uznane za nieważne. W opisach wyroków dokładnie przedstawiamy sytuacje, w których sądy przyznawały naszym Klientom rację. Również liczysz na korzystny dla siebie wyrok? Porównaj swoją umowę kredytową mBank z wyrokami w konkretnych sprawach i zdecyduj, czy chcesz wejść na drogę sądową. Ponad 200 wyroków korzystnych dla naszych Klientów, z czego ponad 50 prawomocnych, dotyczących także umów kredytowych CHF z mBankiem, przemawia za tym, że warto powalczyć o sprawiedliwość.


Jak zacząć proces przeciwko mBankowi w sprawie kredytów CHF?

Jeśli jesteś zdecydowany wytoczyć mBankowi proces w sprawie kredytów frankowych, prześlij nam swoją umowę kredytową. Dokonamy nieodpłatnej analizy jej warunków oraz wyliczenia wysokości roszczeń i poinformujemy Cię o tym, jakie są szanse na wygranie sprawy. Otrzymasz od nas również dwa warianty wynagrodzenia za jej prowadzenie, a także informację o kosztach, jakie poniesiesz wskutek ewentualnej przegranej.

Dopiero na podstawie tych informacji podejmiesz decyzję, czy chcesz wytoczyć mBankowi proces. Sprawy kredytów frankowych wymagają dużego doświadczenia i znajomości dotychczasowych orzeczeń sądu. Ponadto konieczne jest zebranie rzetelnych dowodów oraz przedstawienie argumentacji przed sądem. W związku z tym pomoc doświadczonego prawnika może okazać się kluczowa do wygranej.


KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer