W czwartek 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 25/22, podjął długo oczekiwaną uchwałę dotyczącą kilku podstawowych kwestii związanych z tzw. kredytami frankowymi. Zagadnienia te, mimo co do zasady jednolitego orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niekiedy wciąż potrafiły wzbudzać wątpliwości u kredytobiorców. Wiele osób zastanawia się, jaki…

Dzisiejszy wpis sponsoruje literka M, jak mBank. A dlaczego? Ano dlatego, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy to właśnie mBank przegrał z nami najwięcej postępowań sądowych – było ich aż 15, w tym 2 orzeczenia są prawomocne, a 2 zapadły w sprawach z powództwa banku. Ale literka M to nie tylko mBank – to również…

Skoro nikt nie lubi przegrywać, to wiemy już, że po podsumowaniu października szczególnie złe nastroje panować musiały w: – PKO BP – który przegrał z nami 7 razy, w tym 2 razy prawomocnie, – mBank – który przegrał z nami 6 razy, w tym 1 raz prawomocnie, a dodatkowo nie znalazł pocieszenia w Sądzie Najwyższym,…

W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH. 1. Wyrokiem z dnia 29.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 63/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 515/19) ustalającego co prawda nieważność umowy zawartej z…

Ten tydzień zaczynamy od 3 wyroków, wśród których znajduje się jeden prawomocny dotyczący nieważności umowy tzw. starego portfela mBanku. 1. Wyrokiem z dnia 21.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 875/21, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszej Klientki od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 105…

Kolejny prawomocny wyrok potwierdzający bezzasadność roszczenia banku o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału! Dzisiaj w sprawach naszych Klientów zapadły kolejne dwa korzystne wyroki, które dotyczą trzech umów kredytowych. Prawomocnie poległ Santander Bank Polska, a nieprawomocnie – mBank. 1. W dniu 23.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 700/21, SSA Ewa Kaniok) oddalił…

Ten tydzień również zaczynamy od dwóch korzystnych wyroków, tym razem z Sądu Apelacyjnego w Warszawie (prawomocna nieważność dawnego Polbanku z nieuwzględnionym zarzutem zatrzymania) i z Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nieważność mBank z uchyleniem sprawy do ponownego rozpoznania). 1. Wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 103/21, SSA Marzena Konsek-…

Kolejne dwa korzystne rozstrzygnięcia na naszym koncie! Na uwagę zasługuje sprawa o pozbawienie wykonalności BTE, która w I instancji trwała aż 6 lat. 1. Wyrokiem z dnia 17.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2179/20, SSO Piotr Pilarczyk) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 26…

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się o dwóch kolejnych korzystnych wyrokach, które zapadły w sprawach naszych Klientów na posiedzeniach niejawnych. 1. Wyrokiem z dnia 14.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 83/22, SSO Ewa Jończyk) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym BRE Bankiem (umowa tzw. starego portfela) oraz zasądził od mBank S.A. na rzecz…

Po siedmiu latach działalności w sprawach tzw. kredytów frankowych świętujemy uzyskanie stu korzystnych wyroków przeciwko bankom! Cieszy, że setny, pomyślny dla naszych Klientów proces zakończył się właśnie w Krakowie, czyli mieście siedziby kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci. Zauważamy też, że krakowskie Sądy wydają coraz więcej wyroków w tzw. sprawach frankowych, co z oczywistych względów jest jednoznacznie…

Strona 0 z 31 3

Umowy zawierane z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBank S.A.) stanowią typowy przykład umów kredytów indeksowanych. BRE Bank stosował w zasadzie dwa wzorce umowne, tj. umowy tzw. starego portfela i umowy tzw. nowego portfela.

Cechą charakterystyczną umów starego portfela jest to, że oprócz abuzywności klauzul indeksacyjnych mamy również do czynienia z dowolnością banku w zakresie ustalania oprocentowania kredytu. Kluczowe zapisy z punktu widzenia nieważności umowy to przede wszystkim par. 7 ust. 1 umowy, ewentualnie par. 1 ust. 2 i 3 regulaminu. Umowy zawarte z BRE Bankiem należą do zdecydowanie najprostszych umów z punktu widzenia podważania ich ważności.

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko mBank S.A.

W sprawach dotyczących umów zawartych z mBankiem uzyskaliśmy już ponad 100 korzystnych wyroków. Niekorzystne wyroki należą do rzadkości i zdarzają się praktycznie wyłącznie na etapie I instancji (przede wszystkim w przypadku wylosowania sędziego, który umyślnie nie stosuje się to orzecznictwa TSUE). Wyroki te są praktycznie bez wyjątku zmieniane na korzyść kredytobiorców w II instancji.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer