W tym tygodniu zapadły w sprawach naszych Klientów aż 4 prawomocne wyroki. Łącznie dowiedzieliśmy się natomiast o 9 korzystnych rozstrzygnięciach! 1. Wyrokiem z dnia 27.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 2614/21, SSO Iwona Grzegorzewska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) w…

Za nami kolejny udany tydzień i kolejna, prawomocna nieważność umowy zawartej z GE Money Bank! 1. Wyrokiem z dnia 21.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 969/20, SSO Grzegorz Buła) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO „z żubrem”) – w związku z nieważnością umowy kredytu – kwotę ponad…

Wracamy po dłuższej przerwie. W trakcie ostatnich 3 tygodni uzyskaliśmy łącznie 21 wyroków, w tym 7 prawomocnych! Dodatkowo, postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. (I CSK 6032/22) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I…

Za nami kolejny pracowity tydzień. Aż 7 z 9 wyroków, o których piszemy poniżej, zapadło w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Warto zwrócić szczególną uwagę na kolejne 3 korzystne wyroki w sprawach dawnego GE Money Banku – w ciągu kilku ostatnich miesięcy uzyskaliśmy już kilkanaście korzystnych wyroków w sprawach tego wzorca umownego (w tym dwa prawomocne),…

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych osiągnięć w minionym tygodniu. 1. Wyrokiem z dnia 07.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 9/21, SSO Marta Woźniak) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 157 tys. zł i ponad 119 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a…

Przegrywamy z Raiffeisenem pierwszy raz od 6 lat – czyli po uzyskaniu ponad 60 korzystnych wyroków przeciwko temu bankowi! Paradoksalnie, pomimo przegranej – cieszymy się, że wyrok zapadł, bowiem przybliża nas to do niemal pewnej i oczywistej jego zmiany na korzyść Klienta przez Sąd II instancji. Poza opisanym powyżej wyrokiem, poniżej przedstawiamy również pozostałe orzeczenia,…

Ostatnie dwa tygodnie były w naszej kancelarii bardzo intensywne – w sprawach naszych Klientów zapadło łącznie 15 wyroków, w tym 4 prawomocne! O jednym prawomocnym wyroku w sprawie przeciwko mBank mieliśmy okazję już pisać. Poniżej informujemy o pozostałych czternastu, a w zasadzie… szesnastu. Tym samym z dumą możemy pochwalić się przebiciem bariery 400 korzystnych wyroków,…

Brak współuczestnictwa koniecznego w sprawie o zapłatę, brak możliwości pozywania niektórych kredytobiorców z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (tak w zakresie kapitału, jak i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału) oraz ciekawe przemyślenia na temat braku zgody jednego z kredytobiorców na nieważność – m. in. o tych zagadnieniach wypowiedział się dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w jednej…

To był naprawdę bardzo pracowity rok! Tylko w sprawach kredytów powiązanych z walutami obcymi i tylko w 2022 roku uzyskaliśmy 271 korzystnych wyroków! Łącznie uzyskaliśmy już zatem 386 korzystnych rozstrzygnięć w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych! W samym tylko grudniu zapadło w sprawach naszych Klientów aż 39 rozstrzygnięć! Korzystając z okazji w Nowym Roku Wszystkim…

Poniżej przedstawiamy podsumowanie bieżącego tygodnia. Pisaliśmy już o korzystnym wyroku oddalającym powództwo banku BPH S.A. w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału (wyrok SO w Krakowie z 12.12.2022 r., I C 2645/22). W tym tygodniu uzyskaliśmy jeszcze 5 korzystnych wyroków – w tym jeden prawomocny; w jednej sprawie Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do…

Strona 0 z 51 5

mBank kredyty frankowe – nasze wyroki

Przez kredyt frankowy w mBanku znalazłeś się w trudnej sytuacji? Uważasz, że w umowie kredytowej z mBankiem znalazły się niezgodne z prawem zapisy, przez które musisz spłacać bardzo wysokie raty kredytu? Zastanawiasz się, czy warto szukać szansy na sprawiedliwość w sądzie? Dotychczasowe wyroki sądów potwierdzają, że abuzywne zapisy w umowach kredytowych stosował także mBank – frankowicze w całej Polsce uzyskiwali pomyślne dla nich orzeczenia sądów. Zapraszamy do zapoznania się z wyrokami sądów w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Kaczmarski-Żurowski, które okazały się korzystne dla naszych Klientów. Mogą zmotywować Cię do podjęcia sądowej batalii przeciwko mBankowi.


Kredyty frankowe mBank – frankowicze uzyskują pomyślne wyroki

Niemal każdego tygodnia w całej Polsce zapadają wyroki sądów, w których stronami zwycięskimi są frankowicze. mBank również zawierał w swoich umowach kredytowych CHF zapisy niezgodne z porządkiem prawnym, co skutkuje tym, że wśród Klientów Kancelarii Kaczmarski-Żurowski, dla których prowadziliśmy wygrane sprawy, są także frankowicze mBanku.

Kredyty we frankach wskutek wyroków sądów zostały unieważnione bądź odfrankowione. Co to oznacza?

  • Sąd może stwierdzić nieważność umowy kredytowej. Wówczas bank zostaje zobowiązany do zwrotu całości środków, które kredytobiorca wpłacił już do banku w ramach spłaty kredytu. Dotyczy to zarówno rat kapitału, jak i odsetek, prowizji, opłat i niektórych składek ubezpieczeniowych.

  • Kredy w CHF może także zostać odfrankowiony. Oznacza to, że jest traktowany jako kredyt złotowy, z tym że oprocentowanie pozostaje takie, jak określono w warunkach umowy. W tej sytuacji bank musi zwrócić nadwyżki, wynikające z rosnącego kursu szwajcarskiej waluty.

mBank – ugody z frankowiczami

Ugody z frankowiczami mBank mogą być jednym z korzystnych rozwiązań dla kredytobiorców. Jeżeli na drodze negocjacji możliwe będzie uzyskanie korzystnego dla naszych Klientów porozumienia, wówczas możemy pójść właśnie tą drogą. Ugody z bankami także często są dobrym rozwiązaniem dla frankowiczów, co pokazują opisywane przez nas przypadki.


mBank – frankowicze z dużymi szansami na wygraną

Wyroki sądów w prowadzonych przez nas sprawach pokazują, że kredyty frankowe zaciągane w mBanku mogą zostać nawet całkowicie uznane za nieważne. W opisach wyroków dokładnie przedstawiamy sytuacje, w których sądy przyznawały naszym Klientom rację. Również liczysz na korzystny dla siebie wyrok? Porównaj swoją umowę kredytową mBank z wyrokami w konkretnych sprawach i zdecyduj, czy chcesz wejść na drogę sądową. Ponad 200 wyroków korzystnych dla naszych Klientów, z czego ponad 50 prawomocnych, dotyczących także umów kredytowych CHF z mBankiem, przemawia za tym, że warto powalczyć o sprawiedliwość.


Jak zacząć proces przeciwko mBankowi w sprawie kredytów CHF?

Jeśli jesteś zdecydowany wytoczyć mBankowi proces w sprawie kredytów frankowych, prześlij nam swoją umowę kredytową. Dokonamy nieodpłatnej analizy jej warunków oraz wyliczenia wysokości roszczeń i poinformujemy Cię o tym, jakie są szanse na wygranie sprawy. Otrzymasz od nas również dwa warianty wynagrodzenia za jej prowadzenie, a także informację o kosztach, jakie poniesiesz wskutek ewentualnej przegranej.

Dopiero na podstawie tych informacji podejmiesz decyzję, czy chcesz wytoczyć mBankowi proces. Sprawy kredytów frankowych wymagają dużego doświadczenia i znajomości dotychczasowych orzeczeń sądu. Ponadto konieczne jest zebranie rzetelnych dowodów oraz przedstawienie argumentacji przed sądem. W związku z tym pomoc doświadczonego prawnika może okazać się kluczowa do wygranej.


KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer