Kolejne dwa korzystne rozstrzygnięcia na naszym koncie! Na uwagę zasługuje sprawa o pozbawienie wykonalności BTE, która w I instancji trwała aż 6 lat. 1. Wyrokiem z dnia 17.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2179/20, SSO Piotr Pilarczyk) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 26…

W tym roku zapada w sprawach naszych Klientów średnio 1 wyrok dziennie. Dlatego nie powinno dziwić, że w także i dziś uzyskaliśmy kolejne korzystne rozstrzygnięcie! Wyrokiem z dnia 16.02.2022 r. Sąd Rejonowy w Chrzanowie (I C 325/21, SSR Mateusz Pietrzyk) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 61 tys. zł…

Tydzień zaczynamy od dwóch nieważności – prawomocnie padł Pekao Bank Hipoteczny, a nieprawomocnie Santander Consumer Bank. 1. Wyrokiem z dnia 14.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 461/18, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.05.2018 r. (XXIV C 1187/16, SSO Monika Dominiak) w ten sposób,…

W dniu 23.07.2020 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 83/20, spr. SSA Krzysztof Górski, SSA Agnieszka Sołtyka, SSA Leon Miroszewski) pozbawił wykonalności bankowy tytułu egzekucyjny wystawiony przez Santander Consumer Bank S.A. na kwotę ponad 230 tys. zł. Pomimo, że była to czysta formalność (Sąd Apelacyjny był związany stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z…

Dzisiaj o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r. (II CSK 497/18), który w ostatnim czasie został nam doręczony. W czerwcu 2018 r. zgłosił się do nas klient, który prawomocnie przegrał w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie sprawę o pozbawienie wykonalności BTE. Pozew zawierał tylko argumentację dotyczącą nieprawidłowego wypowiedzenia (doręczenie na niewłaściwy adres pomimo wysłania przez…

Umowy zawierane z Santander Consumer Bank S.A. stanowią typowy przykład umów kredytów indeksowanych. W ramach tego banku można wyróżnić w zasadzie dwa wzorce umowne, które różnią się (podobnie jak w przypadku mBanku) przede wszystkim tym, że w umowach starszych, oprócz abuzywności klauzul indeksacyjnych, można również kwestionować zapisy dotyczące ustalania wysokości oprocentowania.

Dodatkowo w wielu umowach zawieranych z Santander Consumer Bank w par. 5 ust. 5 umowy znajduje się odesłanie do kursu sprzedaży NBP przy spłacie rat kredytowych (co nie ma żadnego znaczenia, mają na uwadze, że niedozwolona jest przede wszystkim klauzula indeksacyjna).

Umowy zawarte z Santander Consumer Bank również należy zaliczyć do tych „łatwiejszych” z punktu widzenia szans na wygranie walki z bankiem.

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

W sprawach przeciwko Santander Consumer Bank uzyskaliśmy już ponad 30 korzystnych wyroków i żadnego niekorzystnego wyroku.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer