Figura pomarańczowe tło

Kolejne dwa korzystne rozstrzygnięcia na naszym koncie! Na uwagę zasługuje sprawa o pozbawienie wykonalności BTE, która w I instancji trwała aż 6 lat.

1. Wyrokiem z dnia 17.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2179/20, SSO Piotr Pilarczyk) uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 26 tys. zł i 35 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.

Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. Wyrokiem z dnia 17.02.2022 r. Sąd Rejonowy w Zgierzu (I C 1179/16, SSR Agnieszka Adamczewska) uwzględnił w całości nasze powództwo, uchylając w całości Bankowy Tytuł Egzekucyjny wystawiony przez Santander Consumer Bank S.A. i obciążając bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie przesądza w niniejszym postępowaniu jaki jest skutek abuzywności klauzul indeksacyjnych oraz abuzywności klauzuli zmiennego oprocentowania. Jednocześnie podkreślił jednak, że niezależnie od wariantu rozstrzygnięcia (odfrankowienie, sankcja kredytu darmowego, nieważność), w każdym z przypadków Bank nie miał prawa wystawić BTE, a to z uwagi na brak wymagalnych zobowiązań umownych.
Tytułem ciekawostki – BTE został wystawiony na kwotę niespełna 4 tys. zł (kredyt samochodowy był praktycznie w całości spłacony, jednak bank doliczył kilka tys. zł rzekomych kosztów upomnień), natomiast koszty postępowania, którymi bank został obciążony w całości, wyniosły prawie 15 tys. zł.

Zobacz także:

Uzyskaliśmy dla Was już ponad 400 korzystnych wyroków w sprawach przeciwko bankom!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer