Figurka sprawiedliwości na biurku

Ostatnie dwa tygodnie były w naszej kancelarii bardzo intensywne – w sprawach naszych Klientów zapadło łącznie 15 wyroków, w tym 4 prawomocne!
O jednym prawomocnym wyroku w sprawie przeciwko mBank mieliśmy okazję już pisać. Poniżej informujemy o pozostałych czternastu, a w zasadzie… szesnastu.

Tym samym z dumą możemy pochwalić się przebiciem bariery 400 korzystnych wyroków, jakie uzyskaliśmy w sprawach naszych Klientów!

1. Wyrokiem z dnia 16.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3493/22, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości nasze powództwo, ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z Bankiem Millennium (nieistnienie stosunku zobowiązaniowego), a także zasądził na rzecz naszego Klienta ponad 154 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty). Sąd obciążył przy tym bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 16.01.2023 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (IX C 467/19, SSR Marcin Stachowicz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 47 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 18.01.2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (II C 1072/21, SSR Ewa Breś) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 72 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 19.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2241/20, SSO Waldemar Żurek) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 573 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
5. Wyrokiem z dnia 20.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1632/21, SSR del. Edyta Żyła) zasądził na rzecz naszej Klientki od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 131 tys. zł i ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 20.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 2468/20, SSO Anna Zalewska) zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w dawnym Polbanku jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 23.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 2146/22, SSO Joanna Czernecka) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 12.06.2022 r. (XII C 1472/20/P), obciążając bank kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 23.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 281/22, SSO Beata Gutkowska), na skutek apelacji obu stron, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15.10.2021 r. (I C 2068/19), zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę o ponad 700 zł wyższą, jednocześnie oddalając w całości apelację banku i obciążając bank kosztami postępowania.
W instancji Sąd odfrankowił umowę, natomiast Sąd II instancji zmienił podstawę rozstrzygnięcia na nieważność umowy.
Wyrok jest prawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 23.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1463/21, SSO Edyta Barańska) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 236 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 23.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1687/22, SSO Tomasz Gal) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z mBank S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 25.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 880/21, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 15 tys. zł i ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytów indeksowanych są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Co istotne, jeden z kredytobiorców w dniu zawarcia obu umów był maklerem giełdowym, co jednak (mimo argumentacji banku i z oczywistych względów) nie miało żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 26.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 11804/21, SSO Aleksandra Orzechowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 186 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 26.01.2023 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce (I C 1047/19, asr. Katarzyna Kanafek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwotę ponad 38 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

14. Wyrokiem z dnia 27.01.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 512/21, spr. SSA Józef Wąsik, SSA Wojciech Żukowski, SSA Kamil Grzesik), na skutek apelacji obu stron, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 02.02.2021 r. (I C 254/20), w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Jednocześnie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację banku z uwagi na brak interesu prawnego w zaskarżeniu rozstrzygnięcia.
Sąd I instancji, mimo że przesłankowo uznał umowę kredytu za nieważną, to jednak oddalił powództwo z uwagi na tzw. teorię salda. Sąd II instancji nie miał żadnych wątpliwości, że właściwa do rozliczenia stron w przypadku nieważności umowy jest tzw. teoria dwóch kondykcji.
Wyrok jest prawomocny.

Dodatkowo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się dwóch dalszych wyrokach, które zapadły na posiedzeniach niejawnych:

1. wyrokiem z dnia 29.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2187/20, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Bank Polska Kasa Opieki S.A. kwoty ponad 147 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny;

2. wyrokiem z dnia 11.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1302/21, SSO Waldemar Żurek) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 128 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Kolejne wyroki i niechlubny rekord czasu rozpoznania sprawy w I Instancji

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer