Młotek sędziowski 5

Przegrywamy z Raiffeisenem pierwszy raz od 6 lat – czyli po uzyskaniu ponad 60 korzystnych wyroków przeciwko temu bankowi!
Paradoksalnie, pomimo przegranej – cieszymy się, że wyrok zapadł, bowiem przybliża nas to do niemal pewnej i oczywistej jego zmiany na korzyść Klienta przez Sąd II instancji.

Poza opisanym powyżej wyrokiem, poniżej przedstawiamy również pozostałe orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych Klientów w ubiegłym tygodniu i wśród których znajdują się:
– 2 prawomocne wyroki, w tym jeden z wątkiem legitymacji czynnej po stronie powodowej,
– 5 nieprawomocnych wyroków w tym jeden dotyczący Fortis Banku i 3 przeciwko PKO BP.

1. Wyrokiem z dnia 30.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 445/21, SSO Agnieszka Włodyga) ustalił nieważność (nieistnienie stosunku prawnego) umowy zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia w zakresie nieważności umowy), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uwzględnił przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 30.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2817/21, SSR del. Michał Siemieniec) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 37 tys. CHF, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu „Własny Kąt Hipoteczny” zawarta w 2006 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 30.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2890/20, SSO Piotr Pilarczyk) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 222 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia w zakresie nieważności umowy) oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu „Własny Kąt Hipoteczny” zawarta w 2008 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 01.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 62/19, SSO Edyta Bryzgalska) oddalił nasze powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International AG.
Ustne motywy rozstrzygnięcia były tak absurdalne i nielogiczne, że naprawdę ciężko byłoby je powtórzyć. Tytułem ciekawostki wskażemy jedynie, że Sąd przeniósł na Skarb Państwa koszty opinii biegłego przyznając, że opinia była nieprzydatna dla rozstrzygnięcia.
Ostatnią przegraną z tym bankiem zanotowaliśmy w marcu 2017 r. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że podobnie jak i wówczas, także i teraz wyrok w II instancji zostanie zmieniony na korzystny dla naszych Klientów.

5. Wyrokiem z dnia 02.02.2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 1648/21, SSA Lucyna Morys-Magiera) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25.08.2021r. (I C 561/19), na mocy którego oddalono w całości powództwo banku o zapłatę, a to z uwagi na nieważność umowy kredytowej.
Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 03.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 17644/21, SSR del. Maciej Wójcicki) zasądził na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 102 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna przede wszystkim z uwagi na sprzeczność z ustawą, tj. art. 69 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego. Niezależnie od powyższego Sąd uznał, że umowa jest również nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 03.02.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 511/21, spr. SSA Marek Boniecki, SSA Regina Kurek, SSA Barbara Baran) na skutek apelacji obu stron zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.01.2021 r. (I C 1164/20) w ten sposób, że zasądził dochodzoną przez nas kwotę łącznie dla naszych Klientów od mBank S.A., oddalając jednocześnie odsetki za okres przed datą złożenia oświadczenia w zakresie nieważności umowy, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W pierwszej instancji Sąd zasądził dochodzoną kwotę tylko na rzecz powódki, która była jednym z kredytobiorców. My twierdziliśmy jednak, że skoro wpłaty były dokonywane z majątku wspólnego powódki i jej męża (który nie był kredytobiorcą), to roszczenie powinno być zasądzone łącznie do majątku wspólnego powodów. Jednocześnie bank zarzucał, że w sprawie powinni występować pozostali kredytobiorcy – z uwagi na rzekome współuczestnictwo konieczne.
Oczywiście Sąd Apelacyjny podzielił naszą argumentację, że w sprawie o zapłatę legitymacja przysługuje wyłącznie tym osobom, które dokonywały spłaty.
Wyrok jest prawomocny.

W tym tygodniu otrzymaliśmy ponadto informację o wyroku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym.

8. Wyrokiem z dnia 09.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1758/20, SSO Waldemar Żurek) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 59 tys. zł i ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w sierpniu 2009 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat).
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

271 korzystnych wyroków w 2022 roku

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer