Młotek sądowy i waga

Poniżej przedstawiamy podsumowanie naszych osiągnięć w minionym tygodniu.

1. Wyrokiem z dnia 07.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 9/21, SSO Marta Woźniak) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 157 tys. zł i ponad 119 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytów zawartych w Nordea Bank Polska (w 2008 i 2010 r.) są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 08.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1633/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 263 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 08.02.2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (II C 1165/22, SSO Mariusz Metera) ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w 2006 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 335 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 09.02.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 90/22, SSA Teresa Mróz), na skutek apelacji Raiffeisen Bank International AG, zmienił jedynie w bardzo nieznacznym stopniu wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021 r. (XXVIII C 5475/21) w ten sposób, że oddalił jedynie niewielką część odsetek (za 2 miesiące) uznając, że wymagalność roszczenia powstała dopiero z chwilą otrzymania przez banku odpisu pozwu, nie zaś wraz z otrzymaniem wezwania do zapłaty. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku. Tytułem ciekawostki dodamy, ze Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania ponieważ uznał, że powodowie, dochodząc w pozwie jedynie nadpłaty ponad kapitału, równocześnie zaofiarowali bankowi kwotę odpowiadającą roszczeniu banku o zwrot kapitału.
Wyrok jest prawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 10.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1554/22, SSO Piotr Maziarz) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. i zasądził na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 19 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważnośc). Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Pozywanie niektórych kredytobiorców o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer