Młotek sędziowski na książce

Za nami kolejny pracowity tydzień.
Aż 7 z 9 wyroków, o których piszemy poniżej, zapadło w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
Warto zwrócić szczególną uwagę na kolejne 3 korzystne wyroki w sprawach dawnego GE Money Banku – w ciągu kilku ostatnich miesięcy uzyskaliśmy już kilkanaście korzystnych wyroków w sprawach tego wzorca umownego (w tym dwa prawomocne), przy braku wyroków niekorzystnych.
Pojawił się również pierwszy komentarz w zakresie opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21 (prawomocny wyrok z pkt 8).

1. Wyrokiem z dnia 13.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3444/22, SSR del. Anna Baran) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 249 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania w całości.
Wyrok zapadł w 3 miesiące od dnia złożenia pozwu i na tę chwilę jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 14.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1750/20, SSR del. Łukasz Bobek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 73 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia w zakresie skutków nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych umowa jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 14.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1069/21, SSO Krzysztof Dyl) zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 109 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia w zakresie skutków nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych umowa kredytu indeksowanego zawartego w Kredyt Banku jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 15.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3846/21, SSR del. Edyta Żyła) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia w zakresie skutków nieważności), a także zwrot całości kosztów postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
5. Wyrokiem z dnia 16.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 420/21, SSO Waldemar Żurek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 147 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 16.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 639/19, SSO Michał Jank) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 17.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 880/20, SSO Izabela Fountoukidis) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku BPH S.A. kwoty ponad 166 tys. zł i ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia w zakresie skutków nieważności) oraz całością kosztów postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 17.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 622/22, SSO Anna Koźlińska) oddalił w przeważającej części apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1759/19/S), zmieniając wyrok jedynie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności – Sąd Odwoławczy oddalił je za ok. pół roku. Jednocześnie Sąd II Instancji uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank (choć w tym wypadku ma on znaczenie tylko w kontekście oddalenia w/w odsetek), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Tytułem ciekawostki – o ile dobrze zrozumieliśmy ustne motywy orzeczenia, to wg Sądu uwzględnienie zarzutu zatrzymania wynika z tego, że skoro bankom nie należy się żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (w kontekście opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21), to choćby w ten sposób Sąd może w jakimś stopniu przywrócić równowagę w zakresie sytuacji prawnej stron sporu.
Wyrok jest prawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 17.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krośnie (I C 142/22, SSO Martyn Bartnik) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Santander Consumer Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 32 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty) oraz zwrot całości kosztów postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Bilans maja – 19 korzystnych wyroków w sprawach kredytów w CHF!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer