Młotek sądowy zbliżenie 2

Wracamy po dłuższej przerwie. W trakcie ostatnich 3 tygodni uzyskaliśmy łącznie 21 wyroków, w tym 7 prawomocnych!
Dodatkowo, postanowieniem z dnia 8 lutego 2023 r. (I CSK 6032/22) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I ACa 116/21).
W innej sprawie z kolei Getin Noble Bank S.A. sam wycofał skargę kasacyjną.
Jeden wyrok zapadł w rekordowym czasie niespełna 1,5 miesiąca od dnia złożenia pozwu (!), co było niemałym zdumieniem również dla nas.
W tym roku uzyskaliśmy już zatem łącznie aż 70 korzystnych wyroków, co – średnio – daje więcej niż jeden wyrok dziennie!
Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie wyroków, których nie mieliśmy jeszcze okazji publikować.

1. Wyrokiem z dnia 20.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2273/22, SSO Anna Chmielarz) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Santander Consumer Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów od banku kwotę ponad 198 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł w 7 miesięcy od dnia złożenia pozwu i na tę chwilę jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 21.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 397/21, SSR del. Alicja Węglowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytu – kwoty ponad 95 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 21.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 7263/22, SSR del. Henryk Walczewski) ustalił nieważność umowy zawartej z ING Bank Śląski S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów od banku kwoty ponad 266 tys. zł i ponad 51 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 22.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 871/22, SSO Renata Stępińska) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 10.02.2022 r. (I C 1282/21/P), którym przesłankowo stwierdzono nieważność umowy kredytu. Sąd Odwoławczy obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 22.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 217/23, SSR del. Anna Baran) ustalił nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) i zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 352 tys. zł i ponad 92 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a dodatkowo obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł w niespełna 1,5 miesiąca od dnia złożenia pozwu i na tę chwilę jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 23.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2880/20, SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A. – kwotę ponad 93 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 24.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (II C 173/22, SSO Adrianna Wziętal) zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytu – kwoty ponad 257 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2006 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 27.02.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 696/22, SSA Marzena Konsek- Bitkowska) oddalił w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (XXVIII C 3546/21), w którym przesłankowo stwierdzono nieważność umowy kredytu. Sąd Apelacyjny obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 28.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 1765/21, SSO Jan Bołonkowski) oddalił w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów, przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy kredytu, wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 21.05.2021 r. (I C 1169/19), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 28.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1566/20, SSO Krzysztof Dyl) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytu – kwotę ponad 230 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 28.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 9772/21, SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalił nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 146 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a dodatkowo obciążył bank w całości kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 02.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 808/22, SSO Krzysztof Dyl) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytu – kwoty ponad 242 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 02.03.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 983/21, SSA Beata Kozłowska) zmienił zaskarżony przez nas, niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2021 r. (I C 996/19) i zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 37 tys. zł i ponad 23 tys. CHF. Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania w części, tj. w zakresie, w jakim roszczenie banku o zwrot kapitału nie wygasło na skutek potrącenia. Sąd Odwoławczy obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A.
Łącznie postępowanie trwało ponad 5 lat i dwa razy przeszło przez drugą instancję – za pierwszym razem uchylono, za drugim zaś zmieniono wyrok wydany przez SSO Ewa Ligoń-Krawczyk.
Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
14. Wyrokiem z dnia 03.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 401/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytu – kwoty ponad 26 tys. zł i ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

15. Wyrokiem z dnia 03.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3135/22, SSO Krzysztof Lisek) ustalił nieważność umowy zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum), oddalając jednocześnie roszczenie o zapłatę z uwagi na podniesiony przez bank zarzut potrącenia. Niezależnie od powyższego Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

16. Wyrokiem z dnia 06.03.2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 558/22, SSA Małgorzata Wołczańska), na skutek apelacji ING Bank Śląski S.A., zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.10.2021 r. (II C 589/20) w ten sposób, że oddalił w przeważającej części roszczenie o zapłatę, utrzymując jednak w mocy rozstrzygnięcie o kosztach postępowania za I instancję.
Co prawda wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym ale z jego treści jasno wynika, że Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu I Instancji o nieważności umowy (ustalonej przesłankowo), natomiast oddalenie części roszczenia było związane z podniesionym przez bank zarzutem potrącenia.
Wyrok jest prawomocny.

17. Wyrokiem z dnia 07.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (I C 333/22, SSO Karolina Barańska) ustalił nieważność umowy zawartej w 2007 r. z Santander Consumer Bank S.A. i zasądził na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 122 tys. zł i ponad 5 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

18. Wyrokiem z dnia 07.03.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 971/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) oddalił w przeważającej części apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.09.2021 r. (XXVIII C 3585/21) – zgodnie z wnioskami apelacji Sąd oddalił jedynie odsetki zasądzone za okres przed pouczeniem i odebraniem od powodów oświadczenia o skutkach nieważności. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w dawnym Polbanku.
Wyrok jest prawomocny.

19. Wyrokiem z dnia 09.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 421/21, SSR del. Alicja Węglowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. – w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. – kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania ale i obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

20. Wyrokiem z dnia 09.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 9/22, SSR del. Michał Siemieniec) oddalił w całości powództwo główne i ewentualne BNP Paribas Bank Polska S.A. o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i waloryzację sądową, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

21. Wyrokiem z dnia 10.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 448/22, SSO Renata Mleczko) oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 17.12.2021 r. (XII C 200/21/P), na mocy którego przesłankowo stwierdzono nieważność umowy kredytu. Jednocześnie Sąd Odwoławczy obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

Dodatkowo w ostatnim czasie otrzymaliśmy informację o 3 wyrokach, które zapadły na posiedzeniach niejawnych:

1. wyrokiem z dnia 06.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2784/20, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 109 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A.
Wyrok jest nieprawomocny;

2. wyrokiem z dnia 10.02.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (I C 1668/20/P, As. SR Marek Kamionka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 47 tys. zł i ponad 5 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny;

3. wyrokiem z dnia 17.02.2023 r. Sąd Rejonowy w Wieliczce (I C 527/20, SSR Ewa Ankiewicz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 4 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Na początek 2023 roku – 4 wygrane!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer