Dokumenty i młotek sędziowski

Za nami kolejny tydzień obecności na salach sądowych – wyjątkowo nieco spokojniejszy niż zazwyczaj. Poniżej prezentujemy zestawienie wyroków, które w ostatnim czasie zapadły w sprawach naszych Klientów.

1. Wyrokiem z dnia 14.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (III Ca 1148/22, SSO Joanna Wiecka-Jelińska) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25.08.2022 r. (I C 144/22), którym nakazano wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej z uwagi na nieważność umowy kredytu.
Doprowadzenie do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy zajęło równy rok. W innej sprawie, w której w tym samym czasie składaliśmy pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, Getin Noble Bank S.A. nie złożył nawet apelacji – prawomocny wyrok zapadł 19.12.2022 r. w sprawie zawisłej przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim (I Instancja).
Powyższe orzeczenia są najlepszym dowodem na to, że aktualnie w sprawach Getin Noble Banku warto rozważać składanie pozwów „o wykreślenie” hipoteki, ponieważ tempo rozpoznawania tych spraw jest satysfakcjonujące.

2. Wyrokiem z dnia 14.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2462/21, SSR del. Marcin Hałgas) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 325 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania. Sąd uwzględnił przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartym w GE Money Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 16.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (II C 1180/21, SSO Joanna Kurek-Pachla) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z ING Bank Śląski, oddalając jednocześnie roszczenie o zapłatę z uwagi na podniesiony przez bank zarzut potrącenia, a także znosząc wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu.
W sprawie będziemy składać apelację, ponieważ nasz pozew dotyczył wyłącznie nadpłaty ponad kapitał, a kredytobiorcy złożyli wcześniej oświadczenie o potrąceniu, którym „wyzerowali” kwotę kapitału. W ocenie Sądu jednak dokonanie skutecznego potrącenia byłoby możliwe jedynie w sytuacji, w której obie wierzytelności byłyby wymagalne. Tymczasem kwestia ta już dawno została wyjaśniona w orzecznictwie – obecnie nie ma już wątpliwości co do tego, że dla skutecznego potrącenia wymagalność obydwu wierzytelności nie jest konieczna – wystarczająca jest jedynie wymagalność wierzytelności aktywnie potrącanej. Apelacja w naszej sprawie wydaje się być zatem swego rodzaju formalnością.

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się również o jednym wyroku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym.

4. Wyrokiem z dnia 08.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 698/20, SSO Barbara Wypchło-Grymek), w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 71 tys. zł i ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności). Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Uzyskaliśmy dla Was już ponad 400 korzystnych wyroków w sprawach przeciwko bankom!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer