Nowy rok zaczynamy od 4 korzystnych wyroków!
Dowiedzieliśmy się także o dwóch kolejnych wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych, które zapadły jeszcze w minionym roku.

1. Wyrokiem z dnia 22.12.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (II C 137/21, asr. Patrycja Krężelewska-Kurtyka) zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 54 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia co do skutków nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy, w której spłata rat kredytowych odbywała się z zastosowaniem kursu sprzedaży NBP.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 31.12.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 1273/22/P, SSR Katarzyna Hanszke) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. łącznie kwotę ponad 63 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia co do skutków nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bankiem.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 03.01.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 323/22, SSA Beata Byszewska) oddalił w przeważającej części apelację Banku Millennium od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1320/19), uwzględniając jedynie w części zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, co skutkowało oddaleniem odsetek od momentu otrzymania przez kredytobiorców oświadczenia banku o skorzystaniu z prawa zatrzymania. Jednocześnie Sąd zmienił datę początkową naliczenia odsetek, wiążąc ją z datą złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o akceptacji skutków nieważności. Sąd obciążył ponadto bank w całości kosztami postępowania.
Sąd podzielił stanowisko I instancji co do nieważności umowy kredytowej.
Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
4. Wyrokiem z dnia 04.01.2023 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (I C 979/22, SSR Katarzyna Jakubów-Trojszczak) uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 29 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Sprawa dotyczyła umowy, w której spłata rat kredytowych odbywała się z zastosowaniem kursu sprzedaży NBP.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 04.01.2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 1062/21, SSR Ewa Żmudzka-Kmiecik) uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Sprawa dotyczyła umowy, w której spłata rat kredytowych odbywała się z zastosowaniem kursu sprzedaży NBP.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 05.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5592/22, SSR del. Michał Maj) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 52 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w grudniu 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Kolejne wyroki i Sąd Apelacyjny w Warszawie chwali nasz pozew!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer