W tym tygodniu uzyskaliśmy tylko 3 wyroki, przy czym z jednego z nich jesteśmy szczególnie zadowoleni i to nie tylko dlatego, że jest prawomocny i zasądza na rzecz naszych Klientów równowartość ponad 2 mln zł. Rzadko bowiem zdarza się, że na poziomie Sądu Apelacyjnego sędzia zwróci uwagę na dobrze wykonaną pracę pełnomocnika.

1. Wyrokiem z dnia 25.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 132/21, SSR del. Ewa Ługowska) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 25.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 17716/21, SSO Paweł Krekora) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 124 tys. zł, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd uwzględnił przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym. Sprawa dotyczyła umowa kredytu indeksowanego zawartego w Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 29.07.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 705/19, SSA Ksenia Sobolewska-Flicek) oddalił w całości apelację banku od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 763/19), zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 408 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty).

Na uwagę zasługuje kwestia rozliczenia kosztów. Z uwagi na fakt posiadania rozdzielności majątkowej Sąd I instancji zasądził koszty po 11817 zł na rzecz każdego z powodów. Sąd II instancji nie tylko podtrzymał wyrok I instancji w tym zakresie ale i sam również zasądził po 8100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że nawet gdyby taki sposób rozliczenia kosztów (na rzecz każdego z kredytobiorców) nie był prawidłowy, to zwrócić należy uwagę na to, że sprawa była prowadzona perfekcyjnie przez pełnomocnika kredytobiorców, który już na początku 2018 r. sporządził pozew zawierający wszystko to, co powinien zawierać pozew w tego typu sprawach.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Raiffeisen Bank Polska (tzw. Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
Wyrok jest prawomocny.

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer