Młotek sądowy

W dniu 30 sierpnia 2022 roku uzyskaliśmy dwa korzystne wyroki w sprawach polisolokat – wyrok w sprawie przeciwko AEGON TU na Życie oraz opisany poniżej wyrok w sprawie przeciwko Vienna Life TU na Życie S.A.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydział Cywilny, (Sędzia Bogusława Kosiec) w sprawie do sygn. akt XII C 539/21/P zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta bez mała 16 tys. zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz ponad 4 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Wyrok zapadł na kanwie zawartej ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (poprzednikiem prawnym Vienna Life) umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek”, do której zastosowanie miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia o nr OW-R-ZWK-090401.

Na chwilę obecną nie znamy motywów orzeczenia, natomiast z uwagi na stosowaną przez nas konstrukcję roszczenia pewne jest, że sąd albo uznał umowę za nieważną w całości, albo też uznał, że powód skutecznie uchylił się od złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o zawarciu umowy. Powyższe otwiera drogę do odzyskania całej starty inwestycyjnej, jaką powód poniósł na skutek wykonywania umowy Multiportfel Złoty Wiek – o ile Sąd Odwoławczy utrzyma wyrok w mocy. Oczywiście, niezależnie od powyższego, przedmiotem procesu były również nienależnie pobrane opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy, których zwrot Sąd zasądził w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Polisolokata Vienna (Skandia) Total Invest NIEWAŻNA!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer