Młotek sędziowski i figurka

Wyrokiem z dnia 23.11.2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie do sygn. akt I C 2666/21 zasądził od Vienna Life TU na Życie S.A. na rzecz naszej Klientki ponad 42 tys. zł, a także obciążył w ubezpieczyciela w całości kosztami postepowania w sprawie.

Spór powstał na kanwie umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „Total Invest” Wariant Inwestycyjny Zamknięty zawartej w 2016 roku z TU Skandia. Umowa została zawarta w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „Total Invest” OW-J-TIN-160413.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w całości podzielił naszą argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy. Zdaniem Sądu głównymi wadami umowy, które w efekcie musiały doprowadzić do uznania kontraktu za nieważny, było niedoinformowanie konsumenta o ryzyku związanym z umową, przerzucenie całego ryzyka inwestycyjnego na konsumenta, pozorność elementu ubezpieczeniowego umowy, brak możliwości oznaczenia wysokości świadczeń z umowy oraz czasu ich wypłaty, uzależnienie realizacji umowy przez Vienna Life od aktywności podmiotów trzecich, z którymi konsument umowy nie zawarł, jak również sformułowanie zapisów umowy w sposób zmierzający do obejścia przepisów ustawy, które określają minimalny próg wejścia w inwestycje w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte na równowartość 40.000,00 Euro.
Jak można się zorientować – Sąd nie zostawił na umowie suchej nitki, a pobieżne wyliczenie jej wad w ustnych motywach rozstrzygnięcia zajęło Sądowi 20 minut.

Jeśli wyrok utrzyma się w toku kontroli instancyjnej, to nasza Klientka może liczyć na odzyskanie od Vienna Life również straty inwestycyjnej wygenerowanej przez opisaną polisolokatę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Nieważność polisolokaty Vienna (Skandia) Multi Saver (OW-R-FZM-160429)

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer