Młotek sądowy zbliżenie 2

Kolejne dobre wieści z wokandy – 10 nieważnych umów, w tym prawomocna nieważność w sprawie Getin Noble Bank!

1. Wyrokiem z dnia 16.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 504/22, SSR del. Anna Sekuła) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 21.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5404/21, SSO Iwona Lizakowska-Bytof) ustalił nieważność dwóch umów kredytowych oraz umowy pożyczki zawartych z PKO BP S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 129 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od daty złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytowe Własny Kąt Hipoteczny oraz Umowa pożyczki hipotecznej są nieważne zarówno z uwagi na naruszenie art. 353[1] k.c. (naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego) jak i z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 23.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 543/21) oddalił w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (I C 1881/17) zasądzającego kwotę ponad 72 tys. zł w związku z nieważnością umowy kredytowej.
Wyrok jest prawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 23.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 777/21, SSR del. Edyta Żyła) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 106 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od daty złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z GE Money Bankiem jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 23.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2849/21, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 41 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od daty wyroku), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawarta w 2008 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 24.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2260/21, SSR del. Marcin Hałgas) zasądził na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 81 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od daty złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2008 r. z Deutsche Bank PBC jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 25.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 764/20, SSO Piotr Maziarz) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 203 tys. zł i ponad 41 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od daty złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), jak również obciążył bank kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 25.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 2571/20, SSO Anna Zalewska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu), jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.[/column]

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer