Młotek sądowy i waga

Poniżej przedstawiamy zestawienie kolejnych 5 korzystnych wyroków, które zapadły w sprawach naszych Klientów (w tym jeden prawomocny dot. Umowy Nordea-Habitat).

1. Wyrokiem z dnia 04.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2620/21, SSR del. Magdalena Jasińska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 158 tys. zł i ponad 2 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 10.11.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (II C 1349/18, SSR Ewa Breś) zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 44 tys. zł i ponad 7 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 16.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 1113/17, SSR del. Monika Bakuła-Steinborn) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bankiem jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 17.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (I ACa 1108/22, SSO del. Robert Bury) oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Szczenienie z dnia 30.05.2022 r. (I C 1503/21) zasądzającego od banku kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty).
Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w 2007 r. w Banku Nordea.
Wyrok jest prawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 18.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1508/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 61 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a takżę obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. z Raiffeisen Bank Polska (Umowa Kredytu Mieszkaniowego) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Nieważność umowy z Bankiem Millennium

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer