Kraków - kancelaria adwokacka Kaczmarski Żurowski - Artykuł

Nieważność umowy z Millennium Bank o kredyt hipoteczny indeksowany CHF z 2008 roku!

9 września 2021 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (I C 2705/19/P, SSR Roman Wilk) uwzględnił niemalże w całości nasze powództwo zasądzając przeciwko Bankowi Millennium kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że klauzule indeksacyjne są abuzywne, a umowa PLN+LIBOR stanowiłaby wynaturzenie stosunku prawnego, stąd Sąd przesłankowo uznał umowę za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Z treścią orzeczenia można zapoznać się w zakładce KREDYTY CHF >> NASZE WYROKI

KONTAKT

  SIEDZIBA W KRAKOWIE


  ul. św. Wawrzyńca 39/2
  31-052 Kraków

  GODZINY OTWARCIA


  Pn-Pt 09:00 – 17:00

  Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


  © 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
  Regulamin Informacja RODO

  logo-footer