Złota figura sprawiedliwości na biurku

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, XIV Wydział Cywilny (sygn. akt XIV C 567/21), zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 54.380,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu ubezpieczyciela do zapłaty, a także kwotę 8.137 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem I Instancji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał, że umowa Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multi Saver” (OW-R-FZM-160429) jest nieważna z uwagi na brak niezbędnego w umowach tego typu elementu ubezpieczeniowego.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Treść orzeczenia cieszy tym bardziej, że wielu posiadaczy Multi Savera zmaga się z brakiem możliwości odzyskania nawet tej części funduszy, które zgromadzone były na polisolokacie w dniu jej rozwiązania. Vienna Life powołuje się w tym zakresie na redukcję wykup certyfikatów przez ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy – choć klienci Vienny (Skandii) nie podpisywali z żadnym UFK żadnej umowy. Co gorsza – najczęściej wartość certyfikatów wraz z upływem czasu od rozwiązania umowy maleje, a zatem maleje też (i to pomimo uprzedniego rozwiązania umowy!) suma, którą Vienna zobowiązana jest wypłacić konsumentowi w związku z rozwiązaniem umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Vienna uznaje wyrok I Instancji potwierdzający abuzywność klauzul umowy Multiportfel Złoty Wiek

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer