Waga i młotek sądowy

Mijający tydzień zdominowany został przez orzeczenia sądów krakowskich – na naszym podwórku uzyskaliśmy aż 5 nieważności!

1. Wyrokiem z dnia 04.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 359/21, SSR del. Ewa Ługowska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i 34 tys. CHF wraz odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 05.04.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 272/20/P, SSR Tomasz Partyk) zasądził na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 69 tys. zł wraz odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Polbankiem jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 05.04.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 837/20/P, SSR Tomasz Partyk) zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 34 tys. zł wraz odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 06.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 343/20, SSO Edyta Barańska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 12 tys. zł i 49 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, oddalając tym samym roszczenie o odsetki.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Polbankiem jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 24.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2052/20, SSO Agnieszka Włodyga) – na posiedzeniu niejawnym – zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 26 tys. zł i 20 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Jednocześnie Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, oddalając tym samym roszczenie o odsetki.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Na początek 2023 roku – 4 wygrane!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer