Figura sprawiedliwości błękit

Wracamy po dłuższej przerwie!
Poniżej podsumowanie ostatniego tygodnia. W szczególności polecamy uwadze wczorajszy (27.04.2022 r.) wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, w którym Sąd przesłankowo stwierdził nieważność aneksu, na podstawie którego nastąpiła indeksacja kwoty kredytu kursem CHF, uznając jednocześnie, że z uwagi na tak istotną zmianę umowy na mocy aneksu, strony nie wiąże również umowa pierwotna (tj. nie ma możliwości powrotu do kredytu PLN+WIBOR).

1. Wyrokiem z dnia 20.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2535/21, SSR del. Anna Baran) uwzględniając w całości powództwo zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 322 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych. Co istotne, Sąd pominął dowód zarówno z zeznań świadków, jak i samych powodów. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z bankiem BGŻ w 2007 r. Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 21.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 1505/21, SSO Lucyna Rajchel) na skutek naszej apelacji uchylił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 16.04.2021 r. (I C 747/20/S) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w związku z nierozpoznaniem przez Sąd istoty sprawy.
W pierwszej instancji Sąd zastosował tzw. teorię salda, oddalając żądanie zapłaty, uznając przesłankowo umowę za nieważną. Sąd II instancji w pełni podzielił ocenę Sądu I instancji co do nieważności umowy, podkreślając przy tym jednak, że z uwagi na niewłaściwe zastosowanie teorii salda (Sąd powinien był zastosować teorię dwóch kondycji), doszło do nierozpoznania zgłoszonych przez bank zarzutu potrącenia i zarzutu zatrzymania, a w konsekwencji nie doszło do rozpoznania istoty sprawy.

3. Wyrokiem z dnia 25.04.2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 116/21, SSA Anna Bohdziewicz) oddalił apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.11.2020 r. (I C 866/19), w którym Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu indeksowanego za nieważną. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest prawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 25.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2459/20, SSR del. Michał Siemieniec) zasądził na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 100 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 26.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (I C 2003/21, SSO Rafał Lach), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 22 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 27.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2572/21, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 7 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Co istotne, Sąd pominął dowód zarówno z zeznań świadków, jak i samych powodów.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
7. Wyrokiem z dnia 27.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 988/21, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych nieważne są zarówno umowa kredytu indeksowanego, jak i aneks, na podstawie którego nastąpiła indeksacja kursem CHF kwoty drugiego, stricte złotowego kredytu (sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych naszych Klientów).
Sąd szczególną uwagę poświęcił nieważności aneksu, podkreślając, że z uwagi na tak istotną zmianę umowy na mocy aneksu, strony nie wiąże również umowa pierwotna (tj. nie ma możliwości powrotu do kredytu PLN+WIBOR). Sąd przyjął, że na podstawie aneksu umowa pierwotna przestała obowiązywać, a w konsekwencji – w związku z nieważnością aneksu – upadł cały kontrakt.
Sąd w tym przypadku również pominął dowód zarówno z zeznań świadków, jak i samych powodów.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 27.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1955/20, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 188 tys. zł i ponad 14 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Także i w tym przypadku Sąd dowód zarówno z zeznań świadków, jak i samych powodów.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z bankiem Nordea Bank Polska w 2008 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o jeszcze jednym wyroku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym.
Wyrokiem z dnia 08.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1943/20, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 305 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z bankiem Nordea Bank Polska w 2008 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Niestety, w ostatnim czasie – wyjątkowo – zapadły w sprawach naszych Klientów aż 2 niekorzystne wyroki. W obu przypadkach nie wiązało się to jednak dla nas z większym zaskoczeniem.
W pierwszym przypadku wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Andrzej Kuryłek (I C 494/21) – sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego z dawnym BGŻ.
Drugi wyrok wydał Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3085/20, SSR del. Marcin Hałgas) – w tej sprawie już na pierwszym terminie rozprawy Sąd podkreślił, że oddali powództwo, chyba że zawnioskujemy o biegłego na przeliczenie po kursie średnim NBP. Sprawa dotyczyła umowy kredytu dawnego Fortisu (w ocenie Sądu była to umowa kredytu walutowego i dla Sądu nie miało znaczenia, że umowa wyraźnie zastrzegała możliwość wypłaty wyłącznie w PLN), a Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Oczywiście w obu sprawach będziemy składali apelację.

Zobacz także:

Uzyskaliśmy dla Was już ponad 400 korzystnych wyroków w sprawach przeciwko bankom!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer