Młotek sędziowski zbliżenie

Wracamy po krótkiej przerwie!
Pomimo że sierpień to czas urlopów, w minionym miesiącu udało nam się uzyskać łącznie 12 wyroków, w tym dwa prawomocne. Na uwagę zasługują pozycje nr 4 (wyrok w 2 miesiące, co powoli staje się normą w tym składzie), pkt 8 (nakazanie wykreślenia hipoteki), jak również 3 wyroki w sprawach dot. GE Money Banku (w tym wypadku nie można nie wspomnieć o pozytywnym efekcie dwóch wyroków SN w sprawach II CSKP 464/22 oraz II CSKP 1316/22, które dotyczyły właśnie wzorca umownego GE Money Banku).

1. Wyrokiem z dnia 01.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1140/21, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w Kredyt Banku (Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 11.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 2477/20, SSO Anna Zalewska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Alior Bank S.A. kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 56 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w 2010 r. (tzw. Megahipoteka) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 17.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3191/21, SSR del. Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 155 tys. zł i ponad 51 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w Kredyt Banku (Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 17.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1556/22, SSR del. Anna Baran) uwzględnił w całości powództwo, ustalając nieważność umowy zawartej z Lukas Banki S.A. w 2007 r. oraz zasądzając na rzecz naszej Klientki od Credit Agricole S.A. kwotę ponad 119 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł po 2 miesiącach od złożenia pozwu i jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 22.08.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 180/21/K, As. Anna Kogut) uwzględnił w całości powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 3 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w dawnym GE Money Banku jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
6. Wyrokiem z dnia 24.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2610/20, SSR del. Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 149 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. (z rozbudowanym załącznikiem nr 7) jest nieważna. Sąd podkreślił także, że symulacja wzrostu raty i zadłużenia zawarta w załączniku nr 7 do umowy nie było wystarczająca, pomimo że odbiegała od standardowego pouczenia stosowanego przez inne banki.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 25.08.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (I C 321/21/P, SSR Marzena Stoces) uwzględnił w całości powództwo i zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwotę ponad 70 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w dawnym GE Money Banku jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 25.08.2022 r. Sąd Rejonowy w Gdyni (I C 144/22, SSR Tadeusz Kotuk) uwzględnił w całości nasze powództwo skierowane przeciwko Getin Noble Bank S.A., nakazując Sądowi Rejonowemu w Gdyni wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością naszej Klientki.
W sprawie już wcześniej uzyskaliśmy prawomocny wyrok zasądzający roszczenie w związku z nieważnością umowy kredytowej (tzw. przesłankowa nieważność). Niestety Getin Noble Bank jako jeden z nielicznych banków nie wydaje w takiej sytuacji listu mazalnego, stąd konieczne stało się złożenie pozwu o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Od złożenia pozwu do wydania wyroku minęło zaledwie 5 miesięcy!

9. Wyrokiem z dnia 25.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2333/21, SSR del. Michał Siemieniec) zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 18 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności i ponad 42 tys. CHF, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 29.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (I C 900/22, SSO Beata Grochulska) uwzględnił w całości powództwo, ustalając nieważność umowy zawartej z Santander Consumer Bank S.A. w 2008 r. oraz zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 150 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty) i kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 31.08.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 57/19, SSA Grażyna Kramarska) na skutek apelacji Raiffeisen Bank International AG od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2018 r. (XXV C 711/17) zmienił jedynie w niewielkim stopniu w/w wyrok w ten sposób, że oddalił w zdecydowanej części odsetki, uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i jednocześnie obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Polbanku (EFG Ergasias Eurobank).
Wyrok jest prawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 31.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 1154/20, SSO Jan Bołonkowski) na skutek apelacji Banku BPH S.A. od korzystnego dla nas wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 05.03.2020 r. (VI C 793/19) zmienił jedynie w niewielkim stopniu w/w wyrok w ten sposób, że oddalił w bardzo niewielkiej części odsetki, uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i jednocześnie obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym GE Money Banku.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd bardzo szczegółowo uzasadnił dlaczego w umowach GE Money nie są spełnione kryteria tzw. testu niebieskiego ołówka. Przede wszystkim Sąd wskazał, że klauzula indeksacyjna stanowi jedno postanowienie umowne, które podlega ocenie pod kątem abuzywności jako całość. Jednostki redakcyjne umowy, które wspominają o stosowaniu marży na kursie, nie stanowią samodzielnego odrębnego warunku umownego, lecz jedynie współkształtują całą klauzulę indeksacyjną. Sąd zwrócił również uwagę, że przy wykreśleniu jedynie marży na kursie, umowa byłaby semantycznie niezrozumiała (nielogiczna), gdyż w umowie znajdują się odwołania do dwóch różnych kursów (kursów kupna i sprzedaży). Niezależnie od powyższego Sąd pokreślił, że przede wszystkim wykreślenie samej marży na kursie nie niwelowałoby ryzyka walutowego, o którym bank nie poinformował kredytobiorcy w sposób dostateczny.
Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także

Bilans maja – 19 korzystnych wyroków w sprawach kredytów w CHF!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer