Uścisk dłoni i figura sprawiedliwości

To był naprawdę bardzo pracowity rok! Tylko w sprawach kredytów powiązanych z walutami obcymi i tylko w 2022 roku uzyskaliśmy 271 korzystnych wyroków! Łącznie uzyskaliśmy już zatem 386 korzystnych rozstrzygnięć w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych!
W samym tylko grudniu zapadło w sprawach naszych Klientów aż 39 rozstrzygnięć!

Korzystając z okazji w Nowym Roku Wszystkim życzymy samych wygranych spraw!

Poniżej przedstawiamy listę wyroków z ostatnich dwóch tygodni:

1. wyrokiem z dnia 19.12.2022 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim (X C 192/22, asr. Ewa Zubek) uwzględnił w całości nasze powództwo uzgadniając niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, w ten sposób, że nakazał wykreślić hipotekę wpisaną na rzecz Getin Noble Bank S.A., a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił naszą argumentację w zakresie nieważności umowy kredytowej.
Wyrok jest nieprawomocny;

2. wyrokiem z dnia 19.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1914/20, SSO Magdalena Antosiewicz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 92 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał umowę kredytu denominowanego zawartego w Raiffeisen Bank Polska za nieważną (Umowa Kredytu Mieszkaniowego), przy czym uwzględnił także zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny;

3. wyrokiem z dnia 19.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2216/20, SSO Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w Kredyt Banku (Ekstralokum) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

4. wyrokiem z dnia 20.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 9847/21, SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwoty ponad 171 tys. zł i ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny;
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
5. wyrokiem z dnia 20.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1409/20, SSO Magdalena Kubczak) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 190 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

6. wyrokiem z dnia 20.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1033/19, SSO Magdalena Kubczak) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 327 tys. zł i ponad 110 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z Nordea Bank Polska jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

7. wyrokiem z dnia 20.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 1019/19, SSO Magdalena Kubczak) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w Kredyt Banku (Ekstralokum) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

8. wyrokiem z dnia 20.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2549/20, SSR del. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 5 tys. zł i ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał umowę kredytu zawartego w 2009 r. w Polbanku za nieważną z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

9. wyrokiem z dnia 20.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3532/21, SSR del. Marcin Hałgas) zasądził na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 66 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

10. wyrokiem z dnia 20.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 150/20, SSR del. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 51 tys. zł i ponad 72 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał umowę kredytu zawartego w 2007 r. w BGŻ S.A. za nieważną z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

11. wyrokiem z dnia 21.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 885/21, SSO Izabela Fountoukidis) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 41 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sąd uznał umowę kredytu zawartego w 2006 r. w Fortis Bank Polska S.A. za nieważną z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

12. wyrokiem z dnia 27.12.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (I C 865/21, SSR Iwona Łukasiewicz) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 55 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny;

13. wyrokiem z dnia 27.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (XII C 586/21, SSO Dominika Chruścielewska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 170 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny;

14. postanowieniem z dnia 28.12.2022 r. Sad Najwyższy (I CSK 4428/22) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (V ACa 700/21).

15. wyrokiem z dnia 28.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2709/20, SSO Edyta Barańska) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

16. wyrokiem z dnia 29.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 3171/20, SSO Bożena Chłopecka) zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 183 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2009 r. z Nordea Bank Polska jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

17. wyrokiem z dnia 30.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Lublinie (I C 417/18, SSO Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna) pozbawił w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony jeszcze przez BGŻ S.A., obciążając BNP Paribas Bank Polska w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny;

18. wyrokiem z dnia 30.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1794/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 93 tys. zł i ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w Kredyt Banku (Ekstralokum) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer