Prawo waga

Poniżej przedstawiamy podsumowanie minionego tygodnia:

1. wyrokiem z dnia 09.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 37/21, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 11.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1585/21, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w GE Money Bank S.A. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 12.01.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 299/20, SSA Ryszard Sarnowicz) uchylił do ponownego rozpoznania nasz jedyny niekorzystny wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. (niekorzystny z uwagi na przyjęcie, że zawierając umowę Klienci nie posiadali statusu konsumentów), tj. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2020 r. (XXV C 1629/17, SSR del. Edyta Bryzgalska).
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego na budowę nieruchomości o charakterze mieszkalno-usługowym (na parterze restauracja a na piętrze część mieszkalna, w której kredytobiorcy nie mogli zamieszkać przez pierwsze 5 lat z uwagi na warunki dofinansowania z funduszu przedsiębiorczości). W postępowaniu wykazywaliśmy, że kredyt został przeznaczony wyłącznie na część mieszkalną (w której znajdowały się pokoje na wynajem, jednak od samego początku kredytobiorcy mieli zamiar tam zamieszkać), a reszta została sfinansowana z środków własnych i dotacji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy z dwóch powodów. Po pierwsze, w ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji nie zbadał wnikliwie kwestii posiadania przez powodów statusu konsumenta w ramach zawarcia umowy (zwłaszcza w odniesieniu do małżonki powoda, która nie prowadziła działalności gospodarczej). Po drugie, nawet gdyby przyjąć, że powodowie nie posiadali statusu konsumenta, to Sąd I instancji nie zbadał kwestii ważności umowy z perspektywy naruszenia zasady swobody umów i art. 58 k.c.

Dodatkowo w tym tygodniu uzyskaliśmy informację o kolejnych trzech wyrokach, które zapadły na posiedzeniach niejawnych:

1. wyrokiem z dnia 28.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 530/21, SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 53 tys. zł i ponad 102 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 04.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1536/19, SSO Mariusz Solka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 89 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności), obciążając jednocześnie w całości bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 04.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1511/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 185 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności), jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w BGŻ S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

5 kolejnych nieważności – w tym umowy z GE Money Bank!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer