Młotek sędziowski zbliżenie

Brak współuczestnictwa koniecznego w sprawie o zapłatę, brak możliwości pozywania niektórych kredytobiorców z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (tak w zakresie kapitału, jak i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału) oraz ciekawe przemyślenia na temat braku zgody jednego z kredytobiorców na nieważność – m. in. o tych zagadnieniach wypowiedział się dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w jednej z prowadzonych przez nas spraw.

16.01.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 181/20, SSO del. Piotr Bednarczyk) oddalił w przeważającej części apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.12.2019 r. (II C 897/17), na mocy którego zasądzono dochodzone pozwem kwoty w związku z nieważnością umowy. Sąd apelacyjny zmienił wyrok jedynie w zakresie odsetek, tj. oddalił odsetki zasądzone przed datą złożenia oświadczenia o nieważności przez wszystkich kredytobiorców.
W sprawie pojawiło się kilka naprawdę interesujących wątków ponieważ kredyt był zawarty przez 3 osoby (rodzice i córka), przy czym kredytowaną nieruchomość nabyła córka (przelew bank wykonał na rzecz dewelopera), natomiast raty były spłacane wyłącznie przez rodziców.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
1. W ocenie Sądu w sprawie o zapłatę z całą pewnością nie można mówić o tym, że zachodzi pomiędzy kredytobiorcami współuczestnictwo konieczne.
2. W ocenie Sądu w przypadku, gdy z kredytu było finansowanie nabycie nieruchomości tylko dla jednego z kredytobiorców, to bank nie posiada roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem pozostałych kredytobiorców (gdyż nie są oni bezpodstawnie wzbogaceni). Dodać tu należy, że w ocenie Sądu w sytuacji, gdy środki były przelewane na rachunek dewelopera, bank nie posiada roszczenia o zwrot kwoty kapitału, a roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, którego wartość jest równa kwocie kapitału. W tym konkretnym przypadku jest to o tyle istotne, że bank pozwał wyłącznie powodów (rodzice) o zwrot kapitału i tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (zapominając o trzecim kredytobiorcy, który jest tutaj bezpodstawnie wzbogacony).
3. Na marginesie Sąd dodał, że hipotetycznie, gdyby 3. kredytobiorca (córka) nie wyraził zgody na nieważność (którą to zgodę w ocenie Sądu można wyrazić w postępowaniu w dowolny sposób, przy czym w tym konkretnym przypadku córka przystąpiła do sprawy na etapie II instancji w charakterze interwenienta ubocznego), to wówczas powodowie nie posiadaliby roszczenia względem banku o zwrot wpłaconych do banku kwot. W ocenie Sądu w takiej sytuacji powodowie posiadaliby roszczenie o zwrot uiszczonych kwot wobec córki z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

Kolejne wyroki – 2 odfrankowienia (na 49 nieważności)

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer