Waga i młotek

W tym tygodniu zapadło w sprawach naszych Klientów łącznie 6 wyroków (o trzech informowaliśmy już wcześniej). Dwa rozstrzygnięcia zapadły na gruncie umów zawartych już po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2009 r., czyli po zmianie brzmienia art. 358 § 2 k.c.

1. Wyrokiem z dnia 22.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 1333/20, As. SR Kamila Vertun) zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 64 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę), obciążając bank niemalże w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nie mamy pewności co do motywów rozstrzygnięcia. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że Sąd nie zasądził zwrotu pierwszej składki UNWW, to należy zakładać, że Sąd zasądził zwrot nadpłaty (oraz kolejnych składek UNWW) w związku z tzw. odfrankowieniem umowy.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2010 r. Wydaje się zatem, że jest to nasze pierwsze w tym roku odfrankowienie – na 48 nieważności.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 25.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 511/19, SSO Maria Piasecka) zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. łącznie kwoty ponad 111 tys. zł i ponad 114 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę, że umowa jest bezwzględnie nieważna przede wszystkim z uwagi na naruszenie art. 69 ust. 1 Prawa bankowego oraz naruszenie zasad współżycia społecznego polegające na nierównomiernym rozłożeniu ryzyka pomiędzy stronami. Dodatkowo Sąd wskazał, że nieważność umowy wynika również z abuzywności klauzul denominacyjnych.
Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Sprawa dotyczyła umowy kredyt denominowanego zawartego z dawną Nordeą (Nordea-Habitat) w lipcu 2009 r.

Nasza statystyka w tym roku z PKO BP S.A. to zatem już 12:0.

3. Wyrokiem z dnia 25.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (XVI C 778/20, SSR Agata Puź) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, obciążając bank niemal w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w jego ocenie umowa nie jest nieważna, bowiem obiektywnie można ją wykonać z pominięciem klauzul indeksacyjnych (tzw. odfrankowienie). Nie jest to jedyne zaskoczenie.
Sąd uwzględnił przy tym zgłoszony przez bank zarzut przedawnienia przyjmując, że nadpłaty uiszczone wcześniej niż 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu (w tym wypadku ponad 5 tys. zł) uległy już przedawnieniu – pomimo, że nie powinno budzić już żadnych wątpliwości, że termin przedawnienia liczymy dopiero od momentu kiedy konsument dowiedział się (lub przy zachowaniu należytej staranności powinien się dowiedzieć) o abuzywności kwestionowanych postanowień umownych.
Wyrok jest nierprawomocny.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2008 r.

Jest to zatem najpewniej nasze drugie odfrankowienie w tym roku – na 49 dotychczasowych nieważności.

Zobacz także:

Czas cudów i prezentów, czyli okres przedświąteczny w naszej kancelarii

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer