Prawo waga

Coraz bliżej Święta, a Święta to czas cudów i prezentów – także i u nas! W tym roku zamierzamy świętować cały grudzień! Choć mamy dopiero środek tygodnia, to już dotarło do nas tak dużo dobrych nowin, że musimy podzielić się nimi od razu!

Zaczynamy od „cudów”:

1. dzisiaj, tj. 7.12.2022 r., Sąd Apelacyjny w Krakowie (spr. Rafał Dzyr, Anna Kowacz-Braun, Izabella Dyka, I ACa 1028/22) oddalił apelację BNP Paribas Bank Polska od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.05.2022 r. (I C 1202/21) stwierdzającego przesłankowo nieważność umowy kredytowej zawartej w dawnym BGŻ S.A., obciążając bank w całości kosztami postępowania. Dlaczego ten wyrok zaliczamy to cudów? Ano dlatego, że zapadł po pół roku od naszej wygranej w I instancji! Takie tempo rozpoznania apelacji wydawało się dotychczas niemożliwe do uzyskania.
Od chwili złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku upłynęło zatem półtora roku, co uznać należy za chlubny rekord Sądów krakowskich.
Wyrok jest prawomocny.

2. Kolejna, cudowna wiadomość dotyczy tego, że w jednej z wygranych przez nas spraw w I instancji (wyrok SO w Warszawie z dnia 8.07.2022 r., XXV C 2200/18) Santander Bank Polska S.A. nie złożył apelacji, a zatem uprawomocnił się korzystny dla nas wyrok.
Bank wysłał propozycję rozliczenia – w drodze potrącenia – wszystkich uiszczonych przez Klientów wpłat (nawet tych nieobjętych wyrokiem) z kwotą kapitału i to przy przeliczeniu wszystkich uiszczonych przez Klientów franków po kursie średnim NBP z dnia dzisiejszego.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).

Teraz przechodzimy do „prezentów”, czyli korzystnych wyroków, stanowiących ukoronowanie naszej pracy:

1. wyrokiem z dnia 5.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Wąsik, II Ca 1110/22) oddalił apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 2095/20), na mocy którego stwierdzono przesłankowo nieważność umowy kredytowej (spłata kredytu z zastosowaniem kursu sprzedaży NBP), a także obciążono bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny;
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. wyrokiem z dnia 5.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Wąsik, II Ca 1360/22) oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 272/20/P), którym stwierdzono przesłankowo nieważność umowy kredytowej zawartej w dawnym Polbanku, a także obciążono bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny;

3. wyrokiem z dnia 6.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Pawłowska, XXVIII C 16960/22) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 260 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), uwzględniając w nieznacznej części zgłoszony przez bank zarzut potrącenia.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

4. wyrokiem z dnia 6.12.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (SSR Katarzyna Hanszke, XII C 731/20) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 50 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w dawnym GE Money Banku jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

5. wyrokiem z dnia 6.12.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie (SSR Marta Dobrowolska, I C 1153/20) zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 48 tys. zł wraz z odsetkami, jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Debiut na łamach prasy drukowanej

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer