Młotek sądowy i waga firanki

Dzisiaj, tj. 12.12.2022 r., Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Anna Baran, I C 2645/22) oddalił w przeważającej części wytoczone przeciwko naszym Klientom powództwo banku BPH S.A. o zwrot kapitału i tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, zasądzając jedynie nieznaczną część roszczenia o zwrot kapitału (z uwagi na zgłoszony zarzut potrącenia), a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartego w dawnym GE Money Banku.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w polskim prawie nie ma żadnych przepisów, które pozwalałyby na uwzględnienie żądania banku o zasądzenie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Co ciekawe, sprawa z powództwa kredytobiorcy nie zakończyła się jeszcze nawet na etapie I instancji.
Wyrok jest nieprawomocny.

Jednocześnie z radością informujemy, że w ubiegłym tygodniu uzyskaliśmy łącznie 10 korzystnych wyroków. Opublikowaną w środku tygodnia statystykę uzupełniamy poniżej o 4 wyroki:

1. wyrokiem z dnia 08.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Andrzej Sterkowicz, IV C 957/19) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Polbanku jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
2. wyrokiem z dnia 09.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Beata Gutkowska, V Ca 165/22), oddalił niemal w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (II C 3056/20) utrzymującego w mocy wyrok zaoczny wydany w dniu 21.04.2021 r. Sąd Odwoławczy jedynie w bardzo niewielkim zakresie oddalił żądanie zasądzenia od banku odsetek. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny;

3. wyrokiem z dnia 09.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Magdalena Antosiewicz, II C 3784/20) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny;

4. wyrokiem z dnia 09.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska, I C 481/21) ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2006 r., zasądzając na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 19 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty) i obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Nieważność umowy kredytu z CHF w 3 miesiące!

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer