Pracownik banku udziela kredytu we frankach

W latach około 2005–2010 kredyty frankowe stały się popularnym wśród Polaków sposobem finansowania zakupu mieszkań. Obietnica kosztów niższych niż w przypadku kredytów złotowych nakłoniła wiele osób do podpisania z bankami umów kredytów indeksowanych kursem CHF lub denominowanych w CHF. Jednak ze względu na rosnący kurs franka szwajcarskiego i podążające za nim wysokości rat kredytobiorców dotknęły problemy finansowe, które – jak się okazało – były efektem nie tylko rosnącego kursu franka, ale też abuzywnych (niezgodnych z prawem) zapisów w umowach kredytowych. W niniejszym wpisie przedstawimy listę banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich, a także rozstrzygnięcia procesów, w jakich reprezentowaliśmy naszych Klientów przeciwko tym bankom.

Które banki udzielały kredyty we frankach?

Nasza kancelaria reprezentowała Klientów w postępowaniach dotyczących abuzywnych zapisów w umowach kredytów frankowych, które zawierane były z różnymi bankami komercyjnymi. W zdecydowanej większości przypadków nasi Klienci mogli cieszyć się korzystnymi rozstrzygnięciami. Obecnie mamy ich na swoim koncie ponad 800, z czego ponad 200 to wyroki prawomocne. Niekorzystne wyroki, stanowiące rzadkość, zwykle wynikały z decyzji sędziów, którzy świadomie nie stosowali się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W zdecydowanej większości przypadków były one zmieniane przez sądy II instancji.

Poniżej przedstawiamy listę banków, które udzielały kredytów frankowych, i przeciwko którym występowali nasi Klienci.

 • Alior Bank – w przypadku tego banku prowadziliśmy jedno postępowanie, które zakończyło się unieważnieniem umowy kredytowej.
 • Bank Ochrony Środowiska – ze względu na niewielki portfel kredytów frankowych BOŚ Banku nie zapada wiele wyroków przeciwko temu bankowi. Do tej pory uzyskaliśmy już ponad 5 korzystnych rozstrzygnięć, bez ani jednego wyroku niekorzystnego dla naszego Klienta.
 • BPH – Bank BPH udzielał kredytów frankowych, a także przejął zobowiązania wynikające z umów GE Money. Zobowiązania BPH zostały również przejęte przez bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki S.A.). Nasza kancelaria uzyskała ponad 20 korzystnych wyroków związanych z umowami kredytowymi CHF banku BPH (w tym przejętymi przez Pekao), a także ponad 50 korzystnych wyroków frankowiczów, którzy zawierali umowy kredytowe z GE Money.
 • Deutsche Bank – bank udzielał kredytów denominowanych do CHF. Ze względu na zapisy w umowie są to dość trudne postępowania, jednak mimo tego uzyskaliśmy ponad 10 korzystnych rozstrzygnięć.
 • Getin Bank – bank ten udzielał kredytów indeksowanych kursem CHF. Postępowania, w których bierze udział, dotyczą także umów zawieranych przez kredytobiorców z DomBankiem i Noble Bankiem. Do tej pory uzyskaliśmy ponad 60 wyroków korzystnych dla naszych Klientów bez rozstrzygnięć niekorzystnych.
 • ING Bank Śląski – bank ten udzielał kredytów indeksowanych kursem CHF według jednego wzorca umowy. Sprawy przeciwko temu bankowi należą do jednych z  najłatwiejszych. Do tej pory uzyskaliśmy ponad 20 rozstrzygnięć korzystnych dla naszych Klientów, bez ani jednego niekorzystnego wyroku.
 • mBank – umowy o kredyty CHF zawierane z mBankiem (wcześniej BRE Bank S.A.) należą do najłatwiejszych do podważenia. Bank udzielał kredytów indeksowanych. Uzyskaliśmy już ponad 100 korzystnych wyroków, a nieliczne wyroki niekorzystne były następnie zmieniane przez sądy II instancji.
 • Bank Millennium – ten bank również udzielał kredytów indeksowanych, które są dość łatwe do podważenia. Stąd uzyskaliśmy ponad 100 korzystnych wyroków, a nieliczne niekorzystne zostały zmienione przez sądy II instancji.
 • PKO BP – ten bank udzielał kredytów denominowanych do CHF, a także przejął zobowiązania na podstawie umów zawieranych z Nordea Bankiem. Łącznie w postępowaniach przeciwko PKO BP uzyskaliśmy ponad 100 korzystnych wyroków.
 • Raiffeisen – Raiffeisen Bank Polska udzielał kredytów denominowanych na podstawie jednego wzorca umowy. Ponadto bank ten przejął zobowiązania na podstawie umów zawartych wcześniej z Polbankiem. Tutaj również uzyskaliśmy ponad 100 korzystnych wyroków, a nieliczne niekorzystne rozstrzygnięcia były zmieniane przez sądy II instancji.
 • Santander Consumer Bank – SCB udzielał kredytów frankowych indeksowanych. Umowy podpisywane z tym bankiem są stosunkowo łatwe do podważenia. Uzyskaliśmy już ponad 30 korzystnych rozstrzygnięć, bez ani jednego niekorzystnego.

Które banki nie udzielały kredytów we frankach?

Pomimo że niektóre banki nie udzielały kredytów w CHF, to są dzisiaj stronami w licznych postępowaniach frankowiczów, którzy zdecydowali się wejść na drogą sądową w walce o odzyskanie przepłaconych środków. Wynika to z faktu, że banki te są prawnymi następcami banków, które zakończyły swoją działalność. Wśród banków, które nie udzielały kredytów frankowych, ale są stronami w postępowaniach ze względu na przejęcie zobowiązań są:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bank przejął zobowiązania Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.) oraz Fortis Banku. W pierwszym przypadku dochodzenie praw frankowiczów jest stosunkowo łatwe ze względu na jeden wzorzec umowy o kredyt denominowany do CHF. Umowy podpisywane z Fortis Bankiem są trudniejsze do podważenia, ponieważ bank ten stosował dwa istotnie różniące się od siebie wzorce umów. Niemniej jednak do tej pory uzyskaliśmy ponad 25 korzystnych wyroków w sprawach w sprawach dotyczących umów o kredyty CHF z Fortis Bankiem i ponad 30 w sprawach z BGŻ S.A.).

Raiffeisen Bank Polska S.A. (dotyczy kredytów indeksowanych)

Raiffeisen Bank Polska S.A. udzielał kredytów denominowanych do CHF, jednak przejął zobowiązania, które były zawierane w umowach o kredyty indeksowane kursem CHF, zawierane z Polbankiem. Prowadziliśmy ponad 80 postępowań, z których większość zakończyła się pomyślnie dla naszych Klientów. Należące do rzadkości niekorzystne rozstrzygnięcia były zmieniane przez sądy II instancji.

Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. przejął zobowiązania wynikające z umów podpisywanych z Kredyt Bankiem S.A. (kredyty indeksowane) oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. (kredyty denominowane). Na obu frontach uzyskaliśmy ponad 70 korzystnych wyroków sądów.

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer