Szachy waga i młotek sędziowski
Uwijamy się jak pszczoły w ulu!

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy 74 korzystne dla naszych Klientów wyroki w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi!
Prawomocnie zakończyliśmy 13 spraw.
4 wyroki zapadły w sprawach z powództw banków – oczywiście żaden bank nie uzyskał ani złotówki tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału czy tytułem waloryzacji kapitału.

Rekordzistą przełomu roku 2023 i 2024 (statystyka za grudzień i styczeń) został bank PKO BP S.A., z którym wygraliśmy aż 17 procesów!
W kategorii wielkich przegranych, na drugim miejscu podium – ex aequo – znalazły się Santander Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska oraz Bank Millenium, które przegrały z nami po 11 razy!
Na trzecim miejscu uplasował się bank BPH, który pokonaliśmy 6 razy!
Na podium nie zmieściły się BNP Paribas oraz mBank (po 4 przegrane), a także Santander Consumer Bank oraz Getin Noble Bank (po 3 porażki).
W przypadku Getinu uzyskaliśmy dwa wyroki częściowe dotyczące ustalenia nieważności umów kredytowych oraz jedno orzeczenie w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Poniżej prezentujemy pełną listę wyroków uzyskanych przez nas w grudniu 2023 roku oraz w styczniu 2024 roku:

GRUDZIEŃ 2023 r.

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.12.2023 r., sygn. akt: V Ca 2844/22 (SSO Małgorzata Kanigowska-Wajs) oddalający niemalże w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawa-Woli w Warszawie z dnia 09.05.2022 r. (II C 99/18) i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd Okręgowy w całości podzielił stanowisko Sądu I instancji w zakresie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2008 r. z dawnym Polbankiem zmieniając jedynie datę początkową naliczania odsetek (od złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Jednocześnie Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 01.12.2023 r., sygn. akt I C 1490/22 (SSO Grzegorz Buła) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 165 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 01.12.2023 r., sygn. akt I C 984/23 (SSO Honorata Paluch) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A i zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 209 tys. zł i ponad 203 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4200/22 (SSO Tomasz Niewiadomski) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzającym od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 211 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

5. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 04.12.2023 r., sygn. akt II C 1375/20 (SSR Michał Osypiuk) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 63 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce.

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 05.12.2023 r., sygn. akt I C 956/23 (SSO Honorata Paluch) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie i zasądzającym od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu kwoty ponad 108 tys. zł i ponad 33 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.12.2023 r., sygn. akt I C 956/23 (Sędzia Honorata Paluch) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów kwotę ponad 108 tys. zł oraz ponad 33 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

8. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 07.12.2023 r., sygn. akt I C 3381/23 (SSO Piotr Pilarczyk) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2006 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzającym od PKO BP S.A. kwoty ponad 67 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 08.12.2023 r., sygn. akt I C 902/23 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Millennium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 112 tys. zł i 94 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

10. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.12.2023 r., sygn. akt I C 3491/22 (SSR del. Michał Siemieniec) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 250 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

11. Wyrok Sądy Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11.12.2023 r., sygn. akt I ACa 395/22 (SSA Beata Kurdziel) uwzględniający niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt I C 374/20, zasądzający od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A., kwotę ponad 74 tys. zł i kwotę ponad 33 tys. CHF, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarzutu zatrzymania banku.

12. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 11.12.2023 r., sygn. akt I C 693/23 (SSO Waldemar Nawrocki) ustalający nieważność umowy zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 280 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 6457/21 (SSR Anna Głuszak) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 42 tys. zł i kwotę ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

14. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.12.2023 r., sygn. akt II Ca 783/23 (SSO Anna Nowak) oddalający w całości apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 04.01.2023 r. (I C 1062/21/K) przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy kredytowej zawartej w 2006 r., obciążając bank w całości kosztami postępowania.

15. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.12.2023 r., sygn. akt I C 2262/22 (SSO Edyta Barańska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 276 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.

16. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.12.2023 r., sygn. akt I C 1227/23 (SSO Magdalena Soboń) oddalający w całości powództwo Banku Millennium S.A. o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację sądową oraz oddalający niemalże w całości żądanie o zwrot kapitału z uwagi na zgłoszony zarzut potrącenia.

17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.12.2023 r., sygn. akt I ACa 955/22 (SSA Marzanna Góral) oddalający niemalże w całości apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2021 r. (XXVIII C 977/21) i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sadu I instancji w zakresie nieważności umowy kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. z dawnym Fortis Bank Polska S.A., zmieniając jedynie żądanie w zakresie odsetek i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.

18. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 14.12.2023 r., sygn. akt I C 824/23 (SSR del. Joanna Rawska-Pietrzkiewicz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwotę ponad 121 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

19. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt I C 4332/23 (SSO Piotr Pilarczyk) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddziałem w Łodzi.

20. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt II Ca 1030/22 (SSO Paweł Szewczyk) oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 2 marca 2022 r. (sygn. akt I C 73/20/S) i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd Odwoławczy w całości podzielił stanowisko Sądu I instancji w zakresie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008 r. z pozwanym bankiem.

21. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt I C 4580/23 (Sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 319 tys. zł oraz ponad 3 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2009 roku.

22. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt I C 2652/21 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 103 tys. zł oraz ponad 43 tys. CHFwraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

23. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt III C 1280/23 (SSR Agnieszka Perehubka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 241 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

24. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4042/22 (SSR del. Michał Maj) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 307 tys. zł i ponad 135 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

25. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt I C 1688/20 (SSO Łukasz Szanter) oddalający w całości żądanie główne Banku BPH S.A. o zwrot ponad 101 tys. CHF kwoty kredytu, oddalający w całości żądanie ewentualne o zwrot ponad 422 tys. zł kwoty kredytu, oddalający w przeważającej części żądanie ewentualne o zapłatę ponad 254 tys. zł świadczenia nienależnego oraz obciążający powodowy bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A.

26. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt I ACa 323/22 (SSA Jerzy Bess) oddalający niemalże w całości apelację Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21.03.2022 r. (I C 875/21) i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd Apelacyjny w całości podzielił stanowisko Sadu I instancji w zakresie nieważności umowy kredytu denominowanego zawartego w 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., zmieniając jedynie żądanie w zakresie odsetek.

27. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5673/23 (SSR Anna Głuszak) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwotę ponad 328 tys. zł oraz kwotę ponad 14 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

28. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt I C 3032/22 (SSR del. Edyta Żyła) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (Umowa Kredytu Mieszkaniowego Konsolidacyjnego) oraz zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 177 tys. zł i ponad 3 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

29. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.12.2023 r., sygn. akt I ACa 1139/22 (SSO del. Dagmara Olczak – Dąbrowska) uwzględniający naszą apelację od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.06.2022 r. (I C 1421/19, SSO Tadeusz Bulanda) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 80 tys. zł i ponad 25 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w 2007 r. w dawnym Polbanku.

30. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.12.2023, sygn. akt I C 2396/23 (SSO Piotr Maziarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008r. z BRE Bank S.A. oraz zasądzający od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 115 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

31. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.12.2023, sygn. akt I C 381/23 (SSR del. Piotr Szołdrowski) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądzający od tego banku na rzecz powodów kwotę ponad 47 tys. zł oraz ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

32. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2023, sygn. akt XXVIII C 13980/22 (SSO Ewa Pawłowska) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano – hipotecznego zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A. oraz zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę ponad 110 tys. zł oraz ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

33. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.12.2023 r., sygn. akt IV C 463/20 (SSO Radosław Tukaj) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów kwotę ponad 513 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

34. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28.12.2023 r., sygn. akt I ACa 719/22 (SSA Bogdan Ziemiański) oddalający w przeważającej części apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 05.10.2022 r., sygn. akt I C 1542/17, i uznający umowy kredytu zawarte w 2010 r. z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za nieważne.

35. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 11103/22 (SSO Edyta Sornat-Unisk) zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszego klienta kwotę ponad 242 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

36. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 28.12.2023 r., sygn. akt I C 2242/21 (SSO Marzena Buszka) oddalający powództwo Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej o zapłatę ponad 114 tys. zł, umarzający postępowanie w zakresie wniosku o ustalenie istnienia stosunku prawnego oraz zapłatę kwoty ponad 630 tys. zł, a także zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.

37. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IV Odwoławczy z dnia 29.12.2023, sygn. II Ca 2859/22 (SSO Magdalena Meroń-Pomarańska) oddalający apelację banku BPH S.A. oraz zasądzający na rzecz strony powodowej zwrot kosztów postepowania, a to w związku z uznaniem, że umowa zawarta w 2006 roku z GE Money Bank jest nieważna.

38. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.12.2023 r., sygn. akt I ACa 599/22 (SSA Beata Kurdziel) oddalający apelację banku Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.02.2022 r., sygn. akt I C 1006/20, w przeważającej części, a to w związku z uznaniem, że umowa zawarta w 2008 roku z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna, oraz uwzględniający jedynie zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, a także zasądzający na rzecz strony powodowej zwrot kosztów postępowania.

STYCZEŃ 2024 r.

1. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 3.01.2024 r., sygn. akt I C 922/21 (SSR Karolina Gruszczyńska) zasądzający od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 59 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej w 2006 r.

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 03.01.2024, sygn. akt II C 1175/22 (SSO Bogusława Kubica) zasądzający od ING Bank Śląski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 86 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu, a to w związku z nieważnością Umowy o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 roku.

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 05.01.2024, sygn. akt I C 3138/23 (SSO Krzysztof Lisek ) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądzający od tego banku na rzecz powodów kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

4. Wyrok Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 08.01.2024 r., sygn. akt I C 1053/21 (SSR Karolina Rubik – Schweinberger) oddalający w całości roszczenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału oraz w zakresie waloryzacji kapitału oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania, a to w związku z nieważnością zawartej w 2008 Umowy Kredytu Hipotecznego MIX ze zmienną stopą procentową.

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 9010/21 (SSO Piotr Grenda) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 183 tys. zł i 135 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

6. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.01.2024 r., sygn. akt XXV C 503/23 (SSR del. Adam Mitkiewicz) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2008 roku z Getin Bank S.A. DOMBANK Hipoteczny Oddział w Łodzi i obciążający Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. kosztami postępowania.

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.01.2024, sygn. akt I C 570/23 (SSO Krzysztof Dyl) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądzający od tego banku na rzecz powodów kwotę ponad 155 tys. zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

8. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt I C 506/23 (SSO Agnieszka Włodyga) zasądzający od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz naszych klientów kwotę ponad 168 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt I C 3080/22 (SSO Agnieszka Włodyga) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ekstralokum) i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 4 tys. zł wraz z odsetkami (z uwagi na podniesiony zarzut potrącenia) i obciążający bank w całości kosztami postępowania.

10. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt II C 1531/20 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) zasądzający od Santander Bank Polska S. A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 91 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S. A. z siedzibą w Warszawie.

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 2614/23 (SSO Krzysztof Świderski) ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 530 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

12. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt I C 4483/23 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2006 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzającym od PKO BP S.A. kwoty ponad 323 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt II Ca 1512/23 (SSO Joanna Czernecka) oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 10.02.2023 r. (I C 1668/20/P) i obciążający bank kosztami postępowania. Podstawą rozstrzygnięcia była nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r.

14. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt I C 209/23 (SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzającym od PKO BP S.A. kwoty ponad 266 tys. zł i ponad 100 CHF wraz z odsetkami i obciążający w całości bank kosztami procesu.

15. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt I C 1641/22 (SSO Grzegorz Buła) ustalający nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej w 2007 r. oraz umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 338 tys. zł wraz z odsetkami, a także oddalający powództwo w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej w 2010 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i obciążający bank kosztami procesu.

16. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.01.2024, sygn. akt I C 42/23 (SSO Krzysztof Dyl) ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w 2010 roku z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwoty ponad 366 tys. zł oraz ponad 1,1 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

17. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.01.2024 r., sygn. akt I C 3233/23 (SSO Krzysztof Lisek) zasądzający od Santander Bank Polska S. A. na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 409 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S. A. z siedzibą w Warszawie.

18. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.01.2024, sygn. akt I C 391/23 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem Millennium S.A. w 2006 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwoty ponad 47 tys. zł oraz ponad 12 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

19. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 22.01.2024 r., sygn. akt I C 983/23 (SSO Marek Syrek) ustalający nieważność Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 187 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

20. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.2024 r., sygn. akt I C 397/23 (SSR del. Tomasz Partyk) zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 103 tys. zł i 20 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

21. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.2024 r., sygn. akt I C 1496/23 (SSR del. Tomasz Partyk) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z Bankiem BPH S.A. i zasądzający od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 80 tys. zł i ponad 61 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

22. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23.01.2024 r., sygn. akt XV C 3568/23 (SSO Dominika Wetoszka) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający od Bank BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

23. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 1346/23 (SSO Magdalena Soboń) umarzający postępowanie w zakresie żądania zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w związku z częściowym cofnięciem powództwa przez Banku Millennium S.A oraz oddalający powództwo w pozostałym zakresie – tj. w zakresie żądania zwrotu kapitału oraz żądania waloryzacji sądowej kapitału, a także obciążający bank kosztami postępowania.

24. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 2885/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 78 tys. zł i ponad 93 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

25. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 2775/21 (SSO Izabela Fountoukidis) zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 68 tys. zł oraz ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bank Millennium S.A.

26. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 4035/22 (SSR del. Edyta Żyła) oddalający powództwo Banku Ochrony Środowiska S.A. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz obciążający BOŚ Bank kosztami postępowania.

27. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.01.2024 r., sygn. akt I C 2197/21 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwotę ponad 272 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

28. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.01.2024 r., sygn. akt I C 207/23 (SSR del. Marcin Hałgas) oddalający powództwo mBank S.A. o zwrot kapitału i waloryzację kwoty kapitału oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania, a to w związku z nieważnością zawartej w 2005 r. z BRE Bank S.A. i z uwagi na zgłoszony zarzut potrącenia.

29. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29.01.2024 r., sygn. akt I C 3526/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność Umowy Kredytu Mieszkaniowego zawartej w 2008 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 292 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

30. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.01.2024 r., sygn. akt I C 1664/23 (SSO Maciej Ferek) ustalający nieważność Umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w 2008 roku Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 85 tys. zł i ponad 75 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

31. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 30.01.2024 r., sygn. akt I C 460/23 (SSR Paulina Fidzińska-Adamska) uzgadniający treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wykreślenie hipoteki umownej na kwotę ponad 297 tys. zł ustanowionej na rzecz Getin Bank S.A. Dom Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A. w upadłości), obciążając w całości Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa kredytu zawarta w 2005 r. jest nieważna. Wyrok zapadł w 10 miesięcy.

32. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, III Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 30.01.2024 r., sygn. akt III Ca 786/22 (SSO Tomasz Milski) oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu pozbawiającego w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego (sygn. akt I C 1179/16), a także zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania odwoławczego.

33. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 30.01.2024 r., sygn. akt III C 2398/22 (SSO Małgorzata Kamykowska) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w 2005 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A i zasądzający od banku Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu kwoty ponad 84 tys. zł i 33 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

34. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 31.01.2024 r., sygn. akt XVI Ca 578/23 (SSO Sylwia Kamińska) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 16.01.2023 r. (IX C 467/19), zasądzającego na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 47 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego.

35. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 3531/21 (SSO Agnieszka Kossowska) ustalający nieważność umowy o kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 81 tys. zł i ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

36. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 3299/22 (SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy o kredyt z 2006 r. zawartej z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz zasądzający od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych klientów kwoty ponad 118 tys. zł i 26 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer