Młotek sądowy
Ostatnie dni przyniosły nam 3 korzystne prawomocne wyroki (w tym w sprawie dwóch kredytów EUR zawartych w 2010 r. z Deutsche Bank) oraz postanowienie o wyłączeniu od orzekania w jednej sprawie sędziego Tomasza Jaskłowskiego (co również niezwykle nas cieszy).

1. Przede wszystkim w dniu 28.12.2023 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie (I ACa 719/22, SSA Bogdan Ziemiański) oddalił w przeważającej części apelację Deutsche Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5.10.2022 r. (I C 1542/17) dotyczącego dwóch umów kredytowych denominowanych do EUR z 2010 r., które Sąd uznał za nieważne.

To naprawdę niemały sukces zważywszy na fakt, że dotyczy jednego z trudniejszych wzorców umownych. Wisienką na torcie jest w tej sprawie rozstrzygnięcie o kosztach postępowania – Sąd Apelacyjny zgodził się z nami, że Sąd powinien niezależnie od siebie rozstrzygnąć o kosztach postępowania za powództwo główne (obciążając bank w całości kosztami) i niezależnie za powództwo ewentualne (rozdzielając stosunkowo koszty) – w tym przypadku bank pozywał kredytobiorcę z tytułu wypowiedzianych umów, a tylko ewentualnie żądał zwrotu kwoty kapitału z tytuły nieważnych umów.

2. W dniu 29.12.2023 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 599/22, SSA Beata Kurdziel) oddalił niemalże w całości apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.02.2022 r. (I C 1006/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytu zawartego w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ekstralokum).
Sąd uwzględnił jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, nie oddalając jednak w żadnej części roszczenia odsetkowego. Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.

3. W dniu 29.12.2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 2859/22, SSO Magdalena Meroń-Pomarańska) oddalił w całości apelację Banku BPH S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 25.08.2022 r. (I C 321/21/P) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytu zawartego w 2006 r. z GE Money Bank S.A.
Jednocześnie Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania podkreślając, że po wyroku TSUE w sprawie C-28/22 nie ma już żadnych wątpliwości, iż korzystanie z zatrzymania przez bank jest niedopuszczalne.

4. Postanowieniem z dnia 20.12.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III Co 477/23, SSO Monika Odzimkowska) wyłączył sędziego Tomasza Jaskłowskiego od orzekania w jednej z prowadzonych przez nas spraw (IV C 1144/20).

Tym samym liczba wszystkich naszych korzystnych wyroków wzrosła do 750 (to efekt ponad 9 lat naszych zmagań z bankami), z czego ponad 350 wyroków zapadło tylko w tym roku!

Korzystając z okazji w nadchodzącym roku wszystkim kredytobiorcom życzymy samych korzystnych wyroków!

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer