Ostatnie dni przyniosły nam 3 korzystne prawomocne wyroki (w tym w sprawie dwóch kredytów EUR zawartych w 2010 r. z Deutsche Bank) oraz postanowienie o wyłączeniu od orzekania w jednej sprawie sędziego Tomasza Jaskłowskiego (co również niezwykle nas cieszy). 1. Przede wszystkim w dniu 28.12.2023 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie (I ACa 719/22, SSA Bogdan…

Kolejne dobre wieści z wokandy – 10 nieważnych umów, w tym prawomocna nieważność w sprawie Getin Noble Bank! 1. Wyrokiem z dnia 16.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 504/22, SSR del. Anna Sekuła) ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys….

Prawomocna wygrana dot. GE Money Banku w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, prawomocna wygrana z mBankiem, nieprawomocna wygrana dot. dwóch umów zawartych w 2010 r. z Deutsche Bankiem (w Euro) z oddalonym roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz nieprawomocna wygrana z Santander Bank Polska – to bilans dzisiejszego tylko dnia! Poniżej przedstawiamy natomiast kompleksowe…

Informujemy o dwóch kolejnych korzystnych dla naszych Klientów wyrokach w sprawach kredytów powiązanych z CHF – tym razem prawomocna nieważność umowy Deutsche Bank i nieprawomocna nieważność umowy dawnego Polbanku. 1. Wyrokiem z dnia 28.02.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 416/21, SSA Marzanna Góral) oddalił w przeważającej części apelację Deutsche Banku od korzystnego dla…

Umowy zawierane w Deutsche Banku Polska S.A. (Deutsche Bank PBC S.A.) zaliczamy do kredytów denominowanych. Umowy te uznawane są za jedne z najtrudniejszych kredytów do walki przed sądem, choć podkreślić należy, że wiele zależy od zapisów konkretnej umowy. W przypadku bowiem większości umów Deutsche Bank wprost zastrzegał, że wypłata kredytu we frankach szwajcarskich (ewentualnie tylko spłata rat kredytowych) może nastąpić wyłącznie za zgodą banku. Stanowi to dość istotne ułatwienie.

W pozostałych przypadkach konieczność uruchomienia kredytu co do zasady wynikała z jego celowego charakteru, ewentualnie okoliczność tą można wywnioskować z postanowień, które określają, że kwota kredytu zostanie przelana na rachunek zbywcy nieruchomości. Warto również dodać, że mniej więcej od połowy 2010 r. bank zmienił wzorzec umowny i określił częściowo sposób ustalania spreadu walutowego (nadal pozostawiając sobie jednak pewną swobodę w tym zakresie).

Kluczowe postanowienia niedozwolone w umowach Deutsche Banku znajdują się w zależności od wzorca umownego albo w par. 2 ust. 2 Warunków Umowy albo też w pkt. 3.2.3. Regulaminu Produktowego. Co istotne, umowy Deutsche Banku zawierają dodatkowy argument, który powinien świadczyć o nieważności tych umów. Mowa tutaj o specyficznym dla tego banku systemie raty stałej (nie mylić z ratą równą), która to konstrukcja została wprost przejęta z systemu niemieckiego (wydaje się, że bez dogłębnej analizy polskiego prawa bankowego). W systemie tym długość kredytowania jest bowiem zmienna (w zależności od wysokości oprocentowania), a sama umowa nie określa precyzyjnie kiedy i w jaki sposób bank decyduje o tej zmianie (bank ma w tym zakresie ograniczoną swobodę).

Statystyki w sprawach frankowych przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

W sprawach dotyczących umów Deutsche Banku uzyskaliśmy już ponad 10 korzystnych wyroków. Jednocześnie uzyskaliśmy 2 niekorzystne wyroki.

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer